Udvikling af nedslidte boligområder for 12 milliarder

Baggrund

Regeringen er kommet med et udspil, der skal gøre det af med de såkaldte ghettoområder. Programmet ’Et Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030’, blev præsenteret 1. marts 2018.

I programmet lægger regeringen op til "gennemgribende fysiske forandringer af ghettoområderne".

Til dette formål ønsker regeringen at målrette 12 mia. kr. – ud af den samlede ramme på 21 mia. kr. Pengene skal bruges til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder i 2019-2026. Der er ifl. regeringen plads til at fastholde det høje niveau frem mod 2030.

Regeringens initiativ føjer sig i en proces, der allerede er i gang, og som under alle omstændigheder vil fortsætte i den kommende tid. En massiv renoveringsbølge har nu stået på i flere år, og flere almene boligselskaber er allerede begyndt at rive de utidssvarende boliger ned.

I Københavns Kommune har Borgerrepræsentationen i juni 2017 besluttet at skærpe Københavns Kommunes politik for udsatte byområder og sætter som ambition, at byens udsatte byområder skal være halvt så udsatte i 2025.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hovedelinier og midler
Regeringens har i 2018 indgået en bred politisk aftale på boligområdet om at gennemføre gennemgribende fysiske forandringer af udsatte boligområder til åbne og velintegrerede bydele. I de hårdeste ghettoområder skal andelen af almene familieboliger nedbringes til 40 pct. Til indsatsen er det aftalt at afsætte 12 milliarder kr. fra Landsbyggefonden frem til 2026. Midlerne skal bl.a. bruges til renovering, nedrivning og infrastrukturændringer og understøtte parallelsamfundsindsatsen i de udsatte boligområder. I oplægget præsenteres hovedlinjerne i indholdet og baggrunden for den politiske aftale om parallelsamfundsindsatsen på boligområdet.

Klavs Odgaard Christensen , Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

10.00 Fra ghetto til en velfungerende, blandet by: danske og udenlandske erfaringer
De udsatte boligområder forsøges opgraderet på flere forskellige måder. Centralt står som regel ændring af den sociale sammensætning gennem tiltrækning af ressourcestærke tilflyttere. Men er det nok, og hvilke andre muligheder er der for at restituere ghettoområderne - danske og udenlandske eksempler.

Marie Stender , Forsker, SBI

10.25 Hvad skal der bygges i stedet for de nedrivede boliger?
En ting er at rive de utidssvarende boliger ned. En anden er at bygge noget, der garanterer, at gamle sociale problemer ikke flytter med. KAB og Scandi Byg vil opføre 96 så kaldte erstatningsboliger i Høje Taastrup. Opførelsen af de nye boliger er et led i et omdannelsesprojekt, hvor 8 blokke med i alt 188 utidssvarende boliger i Tåstrupgaard kvarteret, der er på regeringens ghettoliste, rives ned og erstattes af nybyggeri. Projektet påbegyndes i 2018.Den samlede plan forventes at løbe op i 900 mio. kr. Hvordan er man kommet frem til beslutningen om at nedrive de gamle bygninger, og hvad skal der bygges i stedet for?

Rolf Andersson , Byggedirektør, KAB

10.50 Kaffepause
11.20 Erfaringer fra Gellerupparken - en byomdannelse til 1 milliard
Gellerupparken og Toveshøj er tilsammen et af landets største almene boligområder bestående af 2.100 almene lejeboliger i 4- og 8 etagers boligblokke, med et samlet boligareal på ca. 200.000 kvm. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har sammen med Landsbyggefonden vedtaget en helhedsplan på ca. 1 milliard kr., som blandt andet omfatter ny infrastruktur, en bypark, nedrivning af boligblokke, nye fælleshuse samt kvartersomdannelse gennem fortætning. Helhedsplanen åbner bydelen op for nyt erhverv, privat boligbyggeri, kulturbyggeri mm. Administrerende direktør Keld Laursen fortæller om de erfaringer, man har høstet hidtil.

Keld Laursen , Administrerende direktør, Brabrand Boligforening

11.45 Mjølnerparken: Renovering for 800 millioner kr.
Mjølnerparken vil ud af Ghettolisten. Derfor skal området udvikles og renoveres, så det lukkede område åbnes med etablering af strøggade, nyt bydelstorv , omdannelse af stuelejligheder til butikslokaler og anlæg af en grøn cykelsti. Derudover skal flere af lejlighederne sammenlægges, så der gøres plads til større familier. Der skal desuden laves helt nye facader, pladser og beplantning samt etablering af tagterrasser og penthouselejligheder, for på den måde at skabe attraktive boliger i området. I hullerne mellem blokkerne opføres der nye infill-bygninger.  Hvordan forventes sammensætningen af områdets beboere at ændre sig, og hvad er status på renoveringen? Hvordan forventes projektet udbudt? Ombygningen forventes at starte i 2019 og afsluttes i 2023.

Jan Hyttel , Organisationsformand, Boligselskabet Bo-Vita

12.10 Lad bygningerne stå
Lad bygningerne stå. Sådan lyder rådet til regeringen fra arkitekt Jess Sørensen, der er specialiseret i at vikle boligområder fri fra ghettolisten.

Jess Sørensen , Partner, Adm. direktør, KHS Arkitekter

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

AI a/s

Carsten Sindahl
Flemming Kristensen

Bo-Vest

Hakan Tasdemir
Jeannette Pagh Schüler

Brabrand Boligforening

Keld Laursen

Brøndby Kommune

Jesper Storskov
Marie Woge Nielsen
Birgitta Hjort Hansen

Byrumklang

Henning Winther

Colliers International Danmark A/S

Joseph Alberti

COWI

Helle Baker

COWI A/S

Morten Dam Hansen

Erik Arkitekter

Morten Ørsager

FAB Odense

Peter Boas

Folketinget

Roger Matthisen

Fredericia Kommune

Martin Bach Sørensen

Frederiksberg Kommune

Ane Kofod Petersen

Horten

Anne Louise Haack Andersen

Jyske Bank

Tanya Skødstrup
Runa Andersen
Michael Skau Grosen

KAB

Rolf Andersson
Claus Bjørton

KHS Arkitekter

Jess Sørensen

Københavns Kommune

Sofie Andersen
Klavs Odgaard Christensen

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi

Rasmus Bay Rost

Lejerbo

Jan Hyttel

LINK Arkitektur

Kristina Jordt Adsersen

Liv i og mellem husene

Stine Konradi

MOE A/S

Lennart Postborg
Birger Reittz Clausen

NCC Danmark A/S

Per Vedel Brøndsted

Orbicon

Pia Wallbohm

Rambøll

Flemming Stenaa

RUBOW arkitekter

Nanna Brandstrup
Signe Løndahl Hertel
Martin Østrup-Møller
Britt Nemmøe

SBI

Marie Stender

Scandi Byg a/s

Jesper Francois Hoffmann

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Thing Brandt Landskab ApS

Kathrine Brandt

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen

Heidi Mie Hammer
Diana Nuridova
Hiva Awaz Sindi

Aarsleff

Jes Hovgaard

Andre konferencer

Tilmeld dig her