Ungdomsboliger på et modent marked

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Er markedet for ungdomsboliger fortsat attraktivt?

Er markedet for studieboliger i Storkøbenhavn mættet? Endnu for ganske få år siden syntes det som om efterspørgselen på studieboliger har været umættelig. Derfor har vi igennem flere år oplevet et boom i byggeriet af studieboliger, der i høj grad blev drevet frem af private developere. Dette betød en stigende mætning af markedet med et relativt høj stabil lejeniveau, hvor de såkaldte ”lavt hængende frugter”, altså lette gevinster, blev færre og færre. De relativt høje huslejer har dog bevirket, at en del af de nye boliger, der var tiltænkt de unge gik til andre, mere betalingsdygtige kundegrupper. Hvordan kommer ungdomsboligmarkedet til at udvikle sig? Bliver det til 2 markeder for henholdsvis de unge og de mere købedygtige? Er prisniveauet på op til 8.000-10.000 kr. om måneden, som vi ser flere steder i København dikteret af markedsvilkårene eller kan det blive mindre? Er der fortsat udsigt til efterspørgselsstigning i studiebyen København? Lejeniveauet og muligheder for genudlejning.

10.00 Københavns Kommunes planer for ungdomsboliger

Københavns Kommune har fastlagt et mål om, at der skal bygges 12.000 ungdomsboliger frem mod 2031. Siden 2019 er der bygget omkring 5.400 nye ungdomsboliger. En revision af planloven giver nu kommunerne mulighed for at øremærke ungdomsboliger til studerende. Med planlovsændringen forventer kommunen at kunne nedbringe de høje huslejer, der i dag bliver presset op af at andre mere velhavende befolkingsgrupper leje sig ind i disse boliger. Hvilke andre krav stiller kommunen til ungdomsboligerne? København har ca. 22.000 ungdoms- og kollegieboliger i 2023, hvilket svarer til 6,5 procent af den samlede boligmasse. 8.400 af boligerne er private ungdomsboliger, 7.740 er private/fondsejede kollegieboliger og 5.880 er almene ungdomsboliger.

Christian Friis Binzer , Chefkonsulent, Københavns Kommune

10.25 Et vellykket ungdomsboligprojekt

Hvordan bærer man sig i dag ad som udvikler eller investor i studieboliger? Hvad bygger et vellykket projekt på og hvordan sikrer man, at projektet er økonomisk rentabelt inden for de gældende rammer, regler og tekniske krav for ungdomsboliger? Udvikling af ungdomsboliger i forhold til familieboliger. Hvad betyder boligens størrelse for den samlede økonomi - hvordan finder man den optimale størrelse for ungdomsboliger? Kan ungdomsboliger gøres billigere? Finansiering og samarbejde med investoerer. Cases fra København.

10.50 Kaffepause
11.20 Ikke kun København

Muligheder og behov for byggeri af ungdomsboliger i danske studiebyer, herunder bl.a. Aarhus, Aalborg, Odense, Trekantsområdet, Esbjerg og Sønderborg m.fl.

11.45 Ungdomsboliger i containere

CPH Village har udviklet flere klynger af ungdomsboliger på attraktive steder i København. Hvilke erfaringer har man høstet? Er containerboliger de billidste bud på en nybyghgget ungdomsbolig i dag? Fremtidige muligheder.

12.10 Case: 189 ungdomsboliger i en omdannet ejendom

En bevaringsværdig industribygning i Hermodsgade på Nørrebro i København er blevet omdannet til 189 ungdomsboliger. Projektet er nomineret ved årets bygningspræmiering i 2023. Projektteam bag investeringen er Holscher Nordberg Architecture and Planning, LYTT Architecture og ingeniørfirmaet WSP. Bygherren er CPH-Invest.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Endnu for ganske få år siden syntes det som om efterspørgselen på studieboliger har været umættelig. Derfor har vi igennem flere år oplevet et boom i byggeriet af studieboliger, der i høj grad blev opført af private developere sam de almene boligselskaber.

Det massive byggeri af ungdomsboliger betød en stigende mætning af markedet med et relativt høj stabil lejeniveau, hvor de såkaldte ”lavthængende frugter”, altså lette gevinster, blev færre og færre.

De relativt høje huslejer har dog bevirket, at en betydelig del af de nyeboliger, der var tiltænkt de unge gik til andre, mere betalingsdygtige kundegrupper, som singler og young professionals.

En aktuel revision af Planloven giver kommunerne mulighed for at øremærke ungdomsboliger til de studerende. Forventningen er, at dette vil medføre et huslejefald, så boligerne bliver til at betale for den oprindelige målgruppe.

København har ca. 22.000 ungdoms- og kollegieboliger i 2023, hvilket svarer til 6,5 procent af den samlede boligmasse. 8.400 af boligerne er private ungdomsboliger, 7.740 er private/fondsejede kollegieboliger og 5.880 er almene ungdomsboliger.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her