Plejeboliger for 25 milliarder kr.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvorfor får friplejehjemmene ikke gennembrud?

Kommunernes interesse for friplejehjem har aldrig været større. Alligevel holder friplejeleverandørerne tilsyneladende igen. Hvad er det, der begrænser interessen og dermed hæmmer et markant gennembrud for friplejehjemmenes udbredelse. Er det taksterne? Er det risikodelingen mellem parterne? Er det investorerne? Kunne det hele gøres meget enklere?

Klaus Ahm , Klaus Ahm

10.00 Teknologi skal sikre fremtidens plejebolig

Opførelse af de så kaldte intelligente boliger beregnet på ældre mennesker kan øge deres livskvalitet og gøre dem mere selvhjulpne.

Morten Rasmussen , Direktør , Danish Care

10.25 Friplejeboliger: Investorens erfaringer og forventninger

En storinvestors syn på det danske plejeboligmarked nu og fremover i et nordisk perspektiv. Hvilke løsninger fra de andre markeder i Danmarks nabolande kan have relevans for Danmark? Hvordan vurderer Northern Horizon, at det danske plejeboligmarked kommer til at udvikle sig de næste 5 år? Hvad er succeskriterierne for et friplejehjemprojekt set ud fra et langsigtet investorperspektiv

Kasper Wehner , Investment Director, Northern Horizon Capital

10.50 Kaffepause
11.20 Samarbejde med privat operatør: Kommunens synsvinkel

Hvordan forbereder en kommune sig bedst til et samarbejde med en privat udvikler og et privat driftsselskab? Dialog med aktørerne, udbudsmateriale, krav til kvalitet, afregningsgrundlag, levering af sygepleje, m.v.

Bettina Brøndsted , Velfærdsdirektør, Kerteminde Kommune

11.45 En privat plejeleverandør på dagens marked

En privat plejehjemsoperatørs tilgang til friplejemarkedet. Den danske friplejemodel, dens fordele og ulemper i sammenligning med andre nordiske lande. Hvordan fordeler man risikoen mellem friplejeboligoperatør, kommune og investor optimalt? Altiden driver plejecentre, handicapbotilbud, bo- og opholdssteder, genoptræning, dagcenter og hjemmepleje i Danmark og andre lande.

Jan Wilken , Direktør, Altiden

12.10 Best practice i plejehjemsudvikling: praktiske eksempler

Den nyeste udvikling inden for plejehjemsbyggeri. Best practice i plejehjemsudvikling i teori og i virkeligheden. Hjemlighed. Alderens betydning for komfortkrav. Kontakt med den omkringliggende by. Konkrete cases.

 

Rasmus Hultberg Riis , Arkitekt MAA , Rasmusrasmus

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.

Markedet for private plejehjem i Danmark forudses derfor at være meget stort.

Ifl. Kommunernes Landsforening skal der der de kommende 10 år opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger. Dansk Byggeri melder om behov for 26.000 mens Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000 boliger.

Plejeboliger bygges af kommuner, almene boligselskaber og nu i stigende grad også af private udviklere og operatører samt institutionelle investorer.

I 50 kommuner er der i dag ikke private plejehjem - der er i alt 37.000 plejeboliger i Danmark.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 19. november 2024
Klokken 09.00 - 13.05
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

Altiden

Jan Wilken

BBP Arkitekter

Lise Sehested

Byggeprojekt.dk - Digital platform

Thomas Bøgh

Danish Care

Morten Rasmussen

Frederiksberg Seniorråd

Birgitte Franck

Holmris B8

Jane Walbum

Input interior Denmark

Tine Mainz

Kerteminde Kommune

Bettina Brøndsted

Klaus Ahm

Klaus Ahm

M. Goldschmidt Ejendomme A/S

Ulrik Bebe
Nina Robbert

Northern Horizon Capital

Kasper Wehner

Nybolig Development

Charlotte Harboe Uldal

Nykredit

Peter Bangsted
Henrik

Rasmusrasmus

Rasmus Hultberg Riis

ROPOX

Rolf Christensen

skala architecture

Hannibal Hink

Ældre Sagen

Nina Bruun

Andre konferencer

Tilmeld dig her