Plejeboliger for 25 milliarder kr.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Best practice i plejehjemsudvikling: teori og virkelighed

Den nyeste udvikling inden for plejehjemsbyggeri. Best practice i pjejehjemsudvikling i teori og i virkeligheden. Hjemlighed. Alderens betydning på komfortkrav. Kontakt til den omkringliggende by. Konkrete cases.

 

Rasmus Hultberg Riis , Arkitekt MAA , Rasmusrasmus

10.00 Hvad koster det at bygge plejehjem?

Totalomkostninger ved at bygge plejehjem? Kommunalt eller friplejehjem. Og hvad med Herlev-modellen?

10.25 Herlevmodellen

Herlev Kommune har udarbejdet en ny plejehjemsmodel, der kan blive en konkurrent til friplejehjemmene. Kommunen samarbejder med Pension Danmark, der opfører plejehjemmet. I mosdætning til friplejehjemmene bliver det dog kommunen selv og ikke den certificerede friplejeboligleverandør, der står for driften af pejehjemmet.

10.50 Investerer 4,8 milliarder kr. i plejehjem

Northern Horizon har i december 2023 lukket sin 4. fund, ACIV, der har fokus på investeringer i plejehjem i Norden. Fondern er på 2,4 milliarder kr. Med fondens gearing kan der investeres op til 4,8 milliarder kr. Fondens fokus er på nye bygninger i Norden, der er optimeret til plejehjemsdrift og seniorboliger. Investeringsstrategien er bygget op omkring den voksende aldrende befolkning – en global demografisk udvikling, der indebærer et hastigt stigende behov for plejehjemspladser. Fonden har rejst kapital fra hidtidige og nye institutionelle investorer, herunder prominente pensionskasser, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og family offices, fra lande som Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Finland, Schweiz og Island.

11.15 Kaffepause
11.45 Erfaringer med plejeboliger: brugersynspunkt

Erfaringer med plejeboliger: hvad virker og hvad virker ikke?

12.10 Københavns nyeste plejehjem

Vinderen af Københavns Kommunes udbud om opførelsen af to nye plejehjem på i alt 21.000 kvm og med plads til 250 beboere er boligselskab fsb der sammen med bl.a. Mangor & Nagel skal bygge 2 nye plejehjem i Husum. Byggeriet forventes afsluttet i 2027.

12.35 Plehjemsbyggeri: samarbejde mellem byggeprocessens parter

Fremtidens Sølund bliver Københavns største plejecenter og et generationernes sted, hvor københavnerne kan få mulighed for at bo og opholde sig på tværs af alder. Centralt i projektet står plejecentret som et pejlemærke for fremtidens pleje. Ambitionen er, at byggeriet skal være et foregangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecenter. Hvordan sikrer man synergi og samspil i samarbejdsprocessen mellem bygherre, boligorganisationer, kommunale forvaltninger og ikke mindst brugere og beboere?

12.55 Spørgsmål og afslutning
13.00 Frokost

Baggrund

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.

Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort.

Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000 boliger.

Plejeboliger bygges af kommuner, almene boligselskaber og nu i stigende grad også af private udviklere og operatører samt institutionelle investorer.

I 50 kommuner er der i dag ikke private plejehjem - der er i alt 37.000 plejeboliger i Danmark.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her