Den nye Planlov KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Oversigt over ændringer af planloven
  • Lov nr. 417 af 23. april 2023 – ændring af planlovens formålsbestemmelse m.v. vedrørende klima og drivhusgasser
  • Lov 2023-04-25 nr. 418 om ændring af planloven - opstilling af vindmøller og solceller i herregårds- og godslandskaber
  • Lov nr. 1790 af 28. december 2023 om ændring af planloven og forskellige andre love - opfølgning på evaluering af planloven som beskrevet i aftale af 15. juni 2022

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

10.00 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Aftalen om evaluering af planloven af 15. juni 2022 – hovedtræk. Lov nr. 417 og 418 i hovedtræk.

10.25 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Lov om ændring af planloven. Bl.a. nyt krav om strategisk planlægning for bymidter. Planlovens kapitel 2b om strategisk planlægning for landsbyer udvides med et krav om strategisk planlægning for bymidter i mindre og mellemstore byer – ny § 5e og 5f.

10.50 Kaffepause
11.20 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Nye krav til kommuneplanens redegørelse vedrørende strategisk planlægning for bymidter.

11.45 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Nye bestemmelser i ”lokalplankataloget” i planlovens § 15, stk. 2, som udvides, herunder vedrørende bygninger til religiøse formål, parkeringsforhold samt tilvejebringelse af fællesanlæg m.v. Ny bestemmelse om midlertidig anvendelse af arealer, der ligger i byzone.

12.10 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Ny § 15a, stk. 3 om mulighed for planlægning i transformationsområder for hoteller, kontorerhverv og lignende. Ændring af § 29 om Stiftsøvrighedens mulighed for indsigelse mod solcelleanlæg og vindmøller. Præcisering af klageregler.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Den nye Planlov - Lov nr. 1790 af 28. december 2023 er nu vedtaget.

Ændringerne i planloven vedr. bl.a:

  • Krav om strategisk planlægning for bymidter
  • Mulighed for planlægning for 0 parkeringspladser:
  • Ændringer § 15, stk. 2 (lokalplankataloget) og præcisering af klagereglerne

 

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 10. december 2024
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

Advokatfirmaet Westergaard

Vibeke Westergaard

Amstrup & Baggesen Entreprise A/S

Steen Andersen

Bente Naver Rådgivning ApS

Bente Naver

H. Skjøde Knudsen A/S

Peter Pedersen
Susanne Osborne

Renoveringskonsulenterne ApS

Chila Yunai

Schmidt Hammer Lassen A/S

Julie Mark

Andre konferencer

Tilmeld dig her