Jylland: Ændring af planloven – strategisk planlægning for bymidter m.v KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Oversigt over ændringer af planloven
  • Lov nr. 417 af 23. april 2023 – ændring af planlovens formålsbestemmelse m.v. vedrørende klima og drivhusgasser
  • Lov 2023-04-25 nr. 418 om ændring af planloven - opstilling af vindmøller og solceller i herregårds- og godslandskaber
  • Lov om ændring af planloven – opfølgning på evaluering af planloven som beskrevet i aftale af 15. juni 2022

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

10.00 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Aftalen om evaluering af planloven af 15. juni 2022 – hovedtræk. Lov nr. 417 og 418 i hovedtræk.

10.25 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Lov om ændring af planloven (opfølgning på evaluering af planloven). Bl.a. nyt krav om strategisk planlægning for bymidter. Planlovens kapitel 2b om strategisk planlægning for landsbyer udvides med et krav om strategisk planlægning for bymidter i mindre og  mellemstore byer – ny § 5e og 5f. Nye krav til kommuneplanlægningen.

10.50 Kaffepause
11.20 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Nye krav til kommuneplanens redegørelse vedrørende strategisk planlægning for bymidter.

11.45 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Nye bestemmelser i ”lokalplankataloget” i planlovens § 15, stk. 2, som udvides, herunder vedrørende bygninger til religiøse formål, parkeringsforhold samt tilvejebringelse af fællesanlæg m.v. Ny bestemmelse om midlertidig anvendelse af arealer, der ligger i byzone.

12.10 Oversigt over ændringer af planloven - fortsat

Ny § 15a, stk. 3 om mulighed for planlægning i transformationsområder for hoteller, kontorerhverv og lignende. Ændring af § 29 om Stiftsøvrighedens mulighed for indsigelse mod solcelleanlæg og vindmøller. Præcisering af klageregler.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

En ændring af planloven er under udarbejdelse i 2023 og efter endt høringsperiode forventes lovforslaget at være fremlagt i efteråret 2023.

Ændringerne i planloven vedr. bl.a:

  • Krav om strategisk planlægning for bymidter
  • Mulighed for krav til bynatur
  • Helhedsorienteret planlægning i det åbne land
  • Mulighed for planlægning for 0 parkeringspladser:
  • Ny ansøgningsrunde om udlæg af sommerhusområder

 

Ændringer i kursusprogrammet vil kunne forekomme, når indholdet af det kommende lovforslag er kendt. 

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her