Køb et klippekort til Byens Ejendoms konferencer

Med et klippekort til Byens Ejendoms konferencer og kurser kan du eller dine kollegaer deltage 5, 10 eller 20 gange til en fordelagtig pris. Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i virksomheden - eller til dine kunder.

Priser
5 konferencer: 9.825 kr. ekskl. moms - spar 5.000 kr.
10 konferencer: 18.650 kr. ekskl. moms - spar 11.000 kr.
20 konferencer: 36.300 kr. ekskl. moms - spar 23.000 kr.
Udfyld venligst dine oplysninger
Vent venligst, købet af klippekort gennemføres

Konferencer og kurser

Sikring af bygninger: Terror, indbrud og cyberangreb

Den voksende kriminalitet på nettet, industrispionage og terrorhændelser komner øget behov for sikring af byrum og bygninger på dagsordenen.Der er behov for både den fysiske sikring af bygninger mod uønsket indtrængen og digital sikkerhed, hvor stadig større brug af data og elektroniske systemmer gør det nødvendigt at sikre disse mod hacking og andre former for digital kriminalitet.Konferencen skal gøre det nemmere for…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. januar 2020 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny udviklingsplan for København: Kommuneplan 2019-2031

Københavns politikere skal de kommende måneder drøfte en ny kommuneplan, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling de næste 12 år.Datoen for den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen forventes at være 12. december 2019. Selve planen bekendtgøres primo 2020.Baggrunden for planen udgøres bl.a. af den kraftige udvikling i beboertallet. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre 60.000…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. januar 2020 kl. 09.00 - 15.15

Tilmeld dig her
Odense: de store projekter

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale områder og hele byen. Der er fortsat fokus på at udvikle bymidten fordelt over flere enkeltprojekter, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende.De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, …

Læs mere
Info

First Hotel Grand

10. december 2019 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Proptech - digitale værktøjer til ejendom

De nye teknologiske og digitale muligheder vil-, og allerede er i gang med at forandre ejendomsmarkedet og hele ejendomsbranchen. Koblingen mellem ejendom og teknologi kaldt Property Technology eller Proptech har gjort sig stærkt gældende internationalt og er nu også på vej til Danmark.Den digitale- og teknologiske udvikling påvirker alle led i ejendomsudviklingsprocessen: etablering, drift og vedligehold af ejendomme, og alle grupper af markedsaktører:…

Læs mere
Info

DOCKEN

3. december 2019 kl. 09.00 - 15.05

Tilmeld dig her
Bofællesskaber og nye boformer

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Aarhus: de store projekter

De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft så høj befolkningstilvækst. Kommunen sigter mod et Aarhus med 450.000 indbyggere i 2050, hvilket er 115.000 flere end i dag.Blandt de store byudviklings- og byggeproejkter er: Udvikling til 2 milliarder på DT-grunden Gellerup og Toveshøj: 900 nye boliger…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat.

27. november 2019 kl. 09.00 - 13.05

Tilmeld dig her
Planloven med fokus på lokalplaner og nyeste ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

26. november 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Femerntunnelen og Lolland-Falsters udvikling

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Opførelsen…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. november 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Esbjerg: De store projekter

Esbjerg Komune har en ambition om at være 120.000 indbyggere i 2020, som en del af Vision 2020 og Vækststrategi, hvilket betyder en befolkningstilvækst på 4000 borgere frem mod 2020. Der bor i dag ca. 116.000 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvilke den fortsatte vækst og så kommunen fortsat vil være attraktiv for bå…

Læs mere
Info

ECH Park

20. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Støj og lyd - løsninger, planlægning og forandring. KURSUS

Lyd og akustik er afgørende for menneskers produktivitet, trivsel og adfærd. Støj er årsag til dårligt indeklima og stress. Hvorfor bliver lyd ofte forsømt i arkitektur? Hvilken betydning har det for os at færdes i et dårligt akustisk indeklima? Ofte bliver lyd og akustik tænkt for sent ind i arkitektur, hvilket kan blive dyrt og besværligt at gøre noget ved efterfølgende. Hvordan kan man forene arkitektonisk og…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

19. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her