Køb et klippekort til Byens Ejendoms konferencer

Med et klippekort til Byens Ejendoms konferencer og kurser kan du eller dine kollegaer deltage 5, 10 eller 20 gange til en fordelagtig pris. Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i virksomheden - eller til dine kunder.

Priser
5 konferencer: 9 700 kr. ekskl. moms - spar 5 125 kr.
10 konferencer: 18.500 kr. ekskl. moms - spar 11.150 kr.
20 konferencer: 36.000 kr. ekskl. moms - spar 23.300 kr.
Udfyld venligst dine oplysninger
Vent venligst, købet af klippekort gennemføres

Konferencer og kurser

Jylland: Udlejning af erhvervslokaler - blinde vinkler

Undgå tunge retssager. Lejelovgivningen rummer flere potentielle faldgruber, der ofte ender i tvister og tunge retssager for de implicerede. En korrekt håndtering af lovgivningens mange regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister skal undgås. Dette gælder alle retsforhold, men i særdeleshed  lejeforhold, hvor samarbejdet ofte foregår igennem rigtig lang tid. Et gnidningsfrit…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

20. marts 2019 kl. 09.00 - 13.00

Tilmeld dig her
Udbud og tilbudsgivning i forbindelse med almene boligprojekter. KURSUS

Udbudsprocessen og tilbudsgivning i forbindelse med renovering eller nybyggeri af almene boliger kan være ganske kompleks. Derfor er det vigtig for både udbyderen og tilbudsgiveren at sætte sig ind i de regler, der ligger til grund for processen, for på denne måde at tilvejebringe en klar opgaveformulering i udbudsmaterialet, mens de tilbud, der bliver modtaget, er i overensstemmelse med udbyderens ønsker og forventninger.Kurset sætter fokus på…

Læs mere
Info

Hellerup Klub, Indgang via Hellerup Parkhotel

7. marts 2019 kl. 09.00 - 12.10

Tilmeld dig her
Alternativ energi og energioptimering af ejendomme

Stigende krav til bygningers energiforbrug øger fokus på anvendelsen af vedvarende energi både ved nybyggeri og renoveringer. Interessen retter sig imod såvel solceller, som jordvarme, luft-til-luft varme, grundvandsvarme, samt geotermisk energi.Solceller er i rivende udvikling verden over. I Danmark er udnyttelsen af solenergi efter nogle år med politiske indgreb og usikkerhed igen i vækst. Det gælder både erhvervsejendomme, hvor solcellepaneler…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. marts 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Renovering af ejendomme til 120 milliarder

Bygningsrenovering udgør mere end 50 procent af omsætningen i byggebranchen, der i 2016 havde en samlet værdi af 236,3 mia. kr. Den udgør således det største marked for byggeri, og beskæftiger 60.000 ud af en samlet medarbejderstand på 150.000 mand.

Læs mere
Info

DOCKEN

20. februar 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Bofællesskaber og kollektive boformer

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

DOCKEN

7. februar 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Fremtidens byggematerialer

En ny generation byggematerialer er ved at se dagens lys og kan ændre den måde, vi tænker bæredygtighed, funktionalitet, styrke, holdbarhed og æstetik i byggeriet på.En betydelig del af de nye materialer forener avancerede teknologier med naturlove og giver således byggematerialer, der indgår i aktivt samspil med naturen.Fremtidens byggematerialer kan f.eks. rense og reparere sig selv, holde på og frigive varme og udnytte rester efter…

Læs mere
Info

DOCKEN

5. februar 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift. Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift. Inden for due…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

31. januar 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Logistik- og industriejendomme

Der er stærk stigende efterspørgsel på lager-, logistik- og produktionsejendomme i Danmark. Dette medfører stigende priser og en meget lille tomgang - 2,1 procent på landsplan og ca. 4 procent i København - på de eksisterede ejendomme, da virksomhederne søger plads til øget nethandel og produktion.Drivkraften bag udviklingen er primært den voksende e-handel med sine krav til en hurtig leveringstid, der medfører, at…

Læs mere
Info

DOCKEN

30. januar 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Københavns boligmarked 2019-2029

Der er fremgang i byggebranchen, og det er især boligbyggeriet, der driver markedet. Der vil blive sat byggerier i gang for 95 milliarder kr. i 2018, hvilket svarer til 29.000 boliger på landsplan og en vækst på 19 procent siden året før, ifølge Byggefakta. Det bliver det 5. år i træk med et stigende antal nybyggede boliger. Det er især i København og omegnskommunerne, at behovet er størst. Hovedstaden oplever en…

Læs mere
Info

DOCKEN

24. januar 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Restaurationsmarkedets udvikling

Restaurationsbranchen er en af landets største og hurtigst voksende brancher. I 2017 blev den samlede restaurantomsætning over 43 milliarder kr. Det skaber stor efterspørgsel på egnede restaurationslokaler i hovedstaden og i andre byer.Konferencen stiller skarpt på udbud og efterspørgsel af restaurationslokaler i København, omdannelse af butikker til restauranter og henvender sig til både investorer, developere og til restauratører.

Læs mere
Info

Hellerup Klub

23. januar 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her