Køb et klippekort til Byens Ejendoms konferencer

Med et klippekort til Byens Ejendoms konferencer og kurser kan du eller dine kollegaer deltage 5, 10 eller 20 gange til en fordelagtig pris. Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i virksomheden - eller til dine kunder.

Priser
5 konferencer: 9.825 kr. ekskl. moms - spar 5.000 kr.
10 konferencer: 18.650 kr. ekskl. moms - spar 11.000 kr.
20 konferencer: 36.300 kr. ekskl. moms - spar 23.000 kr.
Udfyld venligst dine oplysninger
Vent venligst, købet af klippekort gennemføres

Konferencer og kurser

Bofællesskaber og nye boformer

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

DOCKEN

28. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Planloven med fokus på lokalplaner og nyeste ændringer. KURSUS

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planl…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

26. november 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Femerntunnelen og Lolland-Falsters udvikling

Femern-forbindelsen bliver en af de største anlægsopgaver i Danmarks historie. Den bygges som en 18 km lang sænketunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn. Anlægsarbejderne forventes igangsat i 2020 og tunnelen færdigbygget i 2028. Samlet er anlægsbudgettet på 52,6 milliarder kr. Når forbindelsen er færdig, vil det tage 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at krydse Femern Bælt. Opførelsen…

Læs mere
Info

DOCKEN

21. november 2019 kl. 09.00 - 12.35

Tilmeld dig her
Akustik og lyd - løsninger i nybyg og ejendomme. KURSUS

Lyd og akustik er afgørende for menneskers produktivitet, trivsel og adfærd. Støj er årsag til dårligt indeklima og stress. Hvorfor bliver lyd ofte forsømt i arkitektur? Hvilken betydning har det for os at færdes i et dårligt akustisk indeklima? Ofte bliver lyd og akustik tænkt for sent ind i arkitektur, hvilket kan blive dyrt og besværligt at gøre noget ved efterfølgende. Hvordan kan man forene arkitektonisk og…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

19. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Ny ejendomsvurderingslov og ejendomsbeskatning. KURSUS

De mange klager over ejendomsvurderingerne har betydet, at regeringen i 2013 suspenderede ejendomsvurderingerne for både boliger og erhvervsejendomme.En ny ejendomsvurderingslov er blevet vedtaget i 2017 og trådte i kraft i januar 2018.Loven vil få betydning for de nye ejendomsvurderinger, der udsendes for ejerboliger i 2019 og for øvrige ejendomme i 2020.

Læs mere
Info

DOCKEN

14. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Genbrug i byggeri og ejendom

Regeringen har i september 2018 lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi, hvor bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører.Også Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.Cirkulær økonomi, også kaldet fra vugge til vugge, bygger på genbrug af byggematerialer, helst på en sådan måde, at materialerne i løbet af deres…

Læs mere
Info

Hellerup Klub

12. november 2019 kl. 09.00 - 12.45

Tilmeld dig her
Renoveringsprojekter for 120 milliarder

Bygningsrenovering udgør lidt mere end 50 procent af omsætningen i byggebranchen, der i 2016 havde en samlet værdi af 236,3 milliarder kr. Den udgør således det største marked for byggeri, og beskæftiger 60.000 ud af en samlet medarbejderstand på 150.000 mand.

Læs mere
Info

DOCKEN

7. november 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Jylland: Bofællesskaber og nye boformer

Der er fremgang i boligbyggeriet, og samtidigt pibler det frem med nye måder at tænke bolig på. Især er de kollektive boformer på kraftig fremmarch båret frem af bl.a. stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.Den kollektive boform nyder også stigende popularitet blandt de ældre. Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og…

Læs mere
Info

Marselis Hotel Aarhus

23. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Holmene: et nyt erhvervsområde til 3,2 milliarder på Avedøre Holme

Regeringen og Hvidovre Kommune er enige om at etablere fremtidens moderne erhvervsområde i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene. Med Holmene får hovedstadsområdet et nyt 3,1 millioner kvm stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder.Ideen om at anlægge Holmene tager udgangspunkt i det historiske landskab, som gik tabt under Avedøres massive erhvervsudvikling i 60’erne. Ved at…

Læs mere
Info

Endnu ikke fastsat

10. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her
Seniorboliger og seniorkollektiver - ideer, udvikling og byggeri

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i…

Læs mere
Info

DOCKEN

8. oktober 2019 kl. 09.00 - 12.40

Tilmeld dig her