Køb og salg af ejendom - Due Diligence KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Due diligence processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

William Hansen , Advokat, Lundgrens

09.55 Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.

10.15 Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.

10.35 Kaffepause
11.05 Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.

Claus Koskelin , State Authorised Public Accountant / Partner, Grant Thornton

11.35 Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.

11.55 Teknisk og miljømæssig due diligence

Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler. De nye udfordringer i forbindelse med jordforurening, bygningsforurening, radon, klimasikring og bæredygtighed mv.

Katrine Wisgaard , Markedschef, Niras

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.

Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.

Inden for due diligence processen undersøges juridiske, økonomiske, tekniske og driftsmæssige forhold.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 2. november 2023
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

.

Reza Donkhah

Andy Ejendomme A/S

Ditte Byholt Leibøll Jensen

Arkitema

Christian Sally Jung Jensen

Birch GM Silkeborg ApS

Maria Sneftrup
Dennis Guldborg Laursen

BYGNINGSSTYRELSEN

Niklas Skovholm Petersen
Peer Kvist

Colliers International A/S

Kasper Høgholt

dinBOLI A/S

Dorte Jenning Sørensen
Allan Laursen

DSB Ejendomsudvikling A/S

Andreas Hougaard

Else og Erik Jørgensens Familiefond

Flemming Strøm

Enemærke & Petersen a/s

Rasmus Albjerg
Torben Brix

Freja ejendomme

Julie Nielsen

Grant Thornton

Claus Koskelin

Grummesgaard Consulting

Kristian Grummesgaard

JFJ Ejendomsinvest Odense ApS

Malene Mengers Hovesen
Karina Jensen

Lundgrens

William Hansen

Niras

Katrine Wisgaard

Nordicals Nordsjælland A/S

Christoffer Hendrich

Nykredit

Paw Scheel Rosenkilde

Pålsson Arkitekter A/S

Søren Holck-Christiansen

Rambøll

Jesper Howardsen
Rui Santini

Rambøll Danmark

Daniel Eisfeldt
Hans Iwers

REMA Etablering

Mads Wandall

Sweco Architects

Mogens Amstrup

Andre konferencer

Tilmeld dig her