Stormflodssikring af by- og landområder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
10.00 Hvordan griber man det komplicerede projekt an?

Hvordan griber man det komplicerede projekt med mange parter an? Dragør Kommune har i december 2023 valgt et hold med Cowi, Arkitema og innovationsbureauet Is It a bird til at gennemføre et lokalt kystbeskyttelsesprojekt, der skal mindske risikoen for oversvømmelse ved stormflod og det stigende havvand. Visionen er at integrere naturen i kystbeskyttelsen og koble teknik, landskab, kystkultur og lokalmiljø, landskab og miljø langs kyststrækningen. Rådgiverholdet skal også bistå kommunen i at afklare, hvad kommer projektet til at koste, og hvor meget skal grundejerne betale for kystbeskyttelsen. Projektet støttes med op til 37,4 mio. kr. af Kystdirektoratet og 18 millioner kr. fra Realdania.

10.25 Jura og økonomi bag klimasikring

Hvordan skruer man klimasikringsprojekter økonomisk og juridisk? Hvilke udfordringer og løsningsmuligheder er der i projekter, der involverer mange parter. Hvilke offentlige og private støttemuligheder til beskyttelse mod oversvømmelser og stormflodsskader findes der?

10.50 Vand- og stormflodssikring af bygninger

Hvilke forhold bør man som bygherre overveje i forbindelse med byggeri i kystnære områder? Udfordringer i forbindelse med vandstigninger og stormflod. Nybyggeri samt om- og tilbygninger. Hvad siger BR18 og Vejledning om byggeri i kystnære områder - til bygherrer vedrørende sikring mod stormflod og vandstigninger. Tekniske løsninger. Er vandtætte huse muligt?

11.15 Kaffepause
11.45 Forsikringer: Krav til private bygherrer fremadrettet

Hvilke krav vil blive stillet til private bygherrer fremadrettet i forbindelse med stormflodssikring af deres projekter? Hvor ligger ansvaret for vandskader i en bygning?

12.10 Hamborg: Erfaringer fra en udsat by

Danmark kan lære af Hamborg, når det drejer sig om beskyttelse af en by mod stormflod og oversvømmelser. Hamborg er særdeles udsat for oversvømmelser, men den nye bydel Hafen City er bygget på en sådasn måde, at den er sikret mod indtrængende vand.

 

12.35 Svendborg: Stormflodssikring integreret i byudvikling

På baggrund af en handleplan udarbejdet af Rambøll og Arkland har Svendborg Kommune for nylig revideret sin strategi for stormflodsbeskyttelse af Svendborg by og havn. StDen oprindelige strategi blev tilbage i 2018 udarbejdet af Team Effekt Arkitekter. Fremover vil stormflodsbeskyttelsen løbende blive integreret i byudviklingen på havnefronten, både i opførelsen af kommende byggerier og i fremtidige anlægsprojekter. Løsningen minimerer omkostningerne og kan gennemføres hurtigere end tidligere beregnet. Siden 2014 har Svendborg Kommune arbejdet med klimatilpasningsplanen ”Den Blå Kant”, og kommunen har siden 2021 været pilotkommune i Miljøministeriet og Realdanias kampagne ’Byerne og det stigende havvand’. 

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Vejret bliver voldsommere og voldsommere. Stormflod og stigende vandstand truer danske byer og landområder med stor skade på bygninger, boliger, butikker, veje, havne og kulturarv til følge.

29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her