Bygningsreglement om etageboligbyggeri KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Bygningsreglementet og boligbyggeri

Den sidste ændrede version af Bygningsreglementet er trådt i kraft den 1. januar 2023. Det nye Bygningsreglement skærper bl.a. kravene til bæredygtighed med udgangspunkt i en livscyklusvurdering, hvor byggeriets CO2-udledninger skal beregnes og gør det til et omdrejningspunkt til hele den måde, vi tænker byggeprocessen på. Hvilke krav stiller det nye Bygningsreglement til etageboligbygger? Og hvordan fungerer det i praksis, nu mere end et år efter vedtagelsen?

Anne Svendsen , Rambøll Danmark

10.00 Klimapåvirkninger - hvad betyder de nye krav og hvad kommer der i fremtiden
 • Nye bygninger
 • Eksisterende bygninger
 • Emissionsfaktorer over tid

Anne Svendsen , Rambøll Danmark

10.25 Brand

Brandsikring i etageboligbyggeriet. Nye brandreglerne i forbindelse med bl.a. boligsammenlægning.

Anne Svendsen , Rambøll Danmark

10.50 Kaffepause
11.20 Energiforbrug og klimapåvirkning
 • Energiramme, energikrav, lavenergiklasser for nye bygninger og ved ombygninger.
 • Forsyningsformer
 • Opvarmning
 • Ventilation
 • Køling
 • Varmt brugsvand
 • Belysning
 • Termisk indeklima

Anne Svendsen , Rambøll Danmark

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Den sidste ændrede version af Bygningsreglementet er trådt i kraft den 1. januar 2023.

Kurset gennemgår de aspekter af Bygningsreglementet, der her særlig betydning for boligbyggeri, herunder:

 • Adgangsforhold
 • Afløb
 • Brand
 • Indretning af boliger
 • Elevatorer
 • Energiforbrug og energiforsyning
 • Fugt og vådrum
 • Konstruktioner
 • Lydforhold
 • Lys og udsyn
 • Termisk indeklima
 • Vand
 • Ventilation

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her