Boligbyggeri i træ: cases og banebrydende projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligbyggeri i træ: erfaringer og fremtidsudsigter

Erfaringer med boligbyggeri i træ i Danmark og i udlandet. Konkrete cases og projekter. Hvilke erfaringer fra andre lande kan vi bruge i Danmark? Brandbarhed - brandklasser og træbyggeri. Hvad bringer den kommende tid, hvad boligbyggeriet i træ angår?

Rob Marsh , Head of Sustainability, C.F. Møller

10.00 Akustik i træbyggeri

Et udfordrende problem i træbyggeeri på grund af træets lette natur er akustikken. Dette gør sig især gældende i boligbyggeri, hvor der stilles skarpe krav til akustikken.

10.25 Formen ingen hindring: Seniorbofællesskab i oval form

Formen er efterhånden ingen hindring når dt gælder træbyggeri. I Albertslund opfører det almene boligselskab AKB en oval træbygning, der skal rumme et seniorbofællesskab. Den ovale figur, der skal bygges som en limtrækonstruktion, har ikke været nem hverken at tegne eller bygge. Hvordan er opgaven blevet løst? Er der grænser for træarkitekturens udformning? Hvordan fungerer limtræ i træbyggerier? Tegnestuen Vandkunsten står bag projektet i samarbejde med entreprenøren, BO-HUS.

10.50 Kaffepause
11.20 Verdens højeste boligbyggeri i træ: 100 m. og dansk designet

Verdens højeste boligbyggeri i træ skal opføres i Schweiz og er tegnet af Schmidt Hammer Lassen. Bygningen bliver 34.500 kvm stor og 100 meter høj og vil bl.a. indeholde boliger, studielejligheder, en restaurant, butikker, en sky-bar og et hotel. Bygningen forventes at stå færdig i 2027. Konstruktionen kommer til at gøre brug af en innovativ løsning, der minimerer mængden af stål og beton i byggeriet, herunder i kernen, som planlægges at opføres i træ. Løsningen er udarbejdet af Schmidt Hammer Lassen i samarbejde med den schweiziske investor Ina.

René Nedergaard , Ass. Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects

11.45 Banebrydende byggeri: UN17 Village

UN17 Village i Ørestad er det første byggeri i verden, der skabt ud fra en komplet metode adresserer og inkorporerer FNs 17 verdensmål i én helhedsløsning. Projektet vil sætte nye standarder og samarbejder med en ambition om at skærpe den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. UN17 Village udvikles af NREP i samarbejde med Lendager Arkitekt, Sweco Architects, ingeniørfirmaet Artelia, entreprenør CG Jensen og landskabsarkitekten SLA.

12.10 158 boliger i præ-fabrikerede træmoduler

Det nyetablerede ejendomsselskab Home.Earth opfører i et samarbejde med modulproducenten Scandi Byg 158 lejligheder i Hedehusene. Byggeriet, kaldet Nærheden, består af præ-fabrikerede træmoduler og bliver særdeles Co2-venligt i forhold til et traditionelt betonhus. Hvorfor har man valgt at bygge i træmoduller? Muligheder og begrænsninger. Prisen.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Den 1. januar 2023 trådte de nye klimakrav om LCA-dokumentation i kraft. Det betyder, at nybyggeri på over 1.000 kvm maksimalt må udlede 12 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år. 

Med træbyggeri er det muligt at gå ned så lavt som til det halve af de ovestående værdier.

Dette er en af årsagerne til træbyggeriet stigende popularitet, hvor træet i stigende omfang anvendes til bl.a. boligbyggeri.

Andre kvaliteter ved træ som byggemateriale er dets fleksibelt og lav vægt. Og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ. En række nye projekter viser også, hvordan træ kan bruges i selv de mest komplicerede arkitektoniske udformninger.

Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos både bygherrer og arkitekter.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her