Boligudvikling i København frem til 2030

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligmarkedet: Gode tider er på vej!

Boligmarkedet vil i 2024 nyde godt af faldende renter - gradvist og med små udsving undervejs - samt af de omfattende skattelettelser på boliger. Derfor vil 2024 se en normalisering af boligmarkedet efter et par forudgående udfordrende år. Lejligheder vil blive påvirket negativt af boligskattereformen, men de klart fleste ejerboliger er huse. Så gode tider er på vej!

Curt Liliegreen , Projektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter

10.00 Lejeboliger og boligudlejningsejendomme

Boligudlejningsejendomme topper som investorernes foretrukne investeringsobjekt også i 2024, selv om markedet for denne type boliger er kommet under pres. Markedslejen for udlejningsboliger. Hvilke typer boliger vil der være efterspørgsel efter? Er udbuddet af lejeboliger ude af trit med efterspørgselen? Efterspørgselen og muligheder for genudlejning. Finansieringsmuligheder: bliver de bedre?

10.25 Københavns Kommune: Mindre boliger og nye boligudviklingsarealer

Københavns Kommune har i december 2023 fastlagt den strategiske retning for Københavns fysiske udvikling frem mod 2036 i ”Kommuneplanstrategi 2023". Kommuneplanstrategi 2023 kommer til at danne grundlag for udarbejdelsen af Kommuneplan 2024. Hvad vej vil boligbyggeriet i København gå og hvilke nye arealer skal byudvikles? Hvad medfører de nye boligstørrelsesbestemmelser, parkeringsnormer og rammer for erhvervsbyggeri af muligheder for byudvikling i København?

10.50 Kaffepause
11.20 Nye og gamle boligtyper: Hvilke vil vokse og falde?

Hvilke boligtyper vil vokse og falde - de nye megatrends - hvordan udmønter de sig i boligerne? Hvilke  boliger udbydes og hvilke efterspørges - hænget det sammen? Boligstørrelse og beliggenhed. Eje- og lejeboliger. Behovet for små boliger, plejeboliger, ungdamsboliger og bofællesskaber. Er der nogen vækstnicher i boligmarkedet, vi skal være særlig opmærksomme på? Ny boligform: hybridboliger; politikerne foreslår indførelse af en ny type boliger, der med et norsk forbillede bliver en mellemting mellem leje- og ejerbolig.

Anders Hyldborg , Adm. direktør, BoligPortal.dk

11.45 Flere og flere singler: Befolkningsudvikling i København

Københavns befolkning er under forandring. Antallet af singler stiger eksponentielt ,således at singlehusstande i 2023 udgør hele 47,54 procent af alle husstande i Hovedsstadsområdet. Generelt stige befolkningstallet også. Hvert år flytter mange børnefamilier fra byen, mens mange unge flytter til for at studere og det betyder, at Hovedstaden bliver yngre, mens provinsen bliver ældre. Hvordan påvirker alle disse bevægelser den fremtidige befolkningsudvikling i København? Hvor mange nye boliger er der behov for?

12.10 Finansiering af boligudvikling

Det er blevet vanskeligere at opnå finansiering og bankerne stiller i dag væsentlig større krav til ejendomme og projekter end tidligere. Hvilke instrumenter for finansiering af såvel køb som udvikling af boligejendomme er der på markedet i øjeblikket og vil den kommende tid bringe nogen ændringer? Hvad lægger finansieringsinstitutterne i dag vægt på når de skal låne penge ud til projekter og ejendomstransaktioner? Udviklernes eller investorernes egenkapital, solvens mm. Fokus på driften af ejendommen. Øgede "politiske" krav til ejendomsfinansiering, herunder Bygningsdirektivet m.fl. Forventninger til rentudvikling og inflation.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Københavns befolkning vokser og samtidigt kommer der flere og flere singlehusholdninger. I 2023 udgør singlehusholdninger således hele 47,54 procent af alle husstande i Hovedsstadsområdet og alt i alt
ventes byen at vokse med knap 100.000 personer frem mod 2050, hvad der svarer til svarer til 64.000 familier, hvoraf størstedelen forventes af Københavns Kommune at være enlige og par uden børn.

Begge faktorer er med til at sætte skub i efterspørgselen efter boliger, hvad der i de foregående år har givet en betydelig aktivitet inden for boligbyggeri, heraf en stor del udlejningbyggeri.

Imidlertid er byggeaktiviteten i 2023 ikke levet op til de foregående års niveau som følge af prisstigninger på byggematerialer og, primært, fordi det er blevet vanskeligere at opnå bankfinansiering til boligbyghgeri. Renterne er steget og der er skærpede krav til, hvad finansieringsinstitutterne skal tage højde for ved finansieringer af udlejnings- og andre ejendomsprojekter.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 7. november 2024
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

ALFA Development

Mette Thiberg

BL - Danmarks Almene Boliger

Kristine Vasiljeva

BoligPortal.dk

Anders Hyldborg

Boligøkonomisk Videncenter

Curt Liliegreem

home

Per Mørkenborg

Vurderingsstyrelsen

Tina B. Hansen

Andre konferencer

Tilmeld dig her