Fremtidens betonbyggeri

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Markedet for betonelementer

Fordele ved betonbyggeri. Hvem fremstiller betonelementer i Danmark? Hvilke slags betonelementer findes der? Komplekse og forædlede produkter. Priser. Hvor billigt kan man bygge i beton i dag? Kan det gøres billigere?

10.00 Højkvalitetsarkitektur og betonbyggeri

Begrebene højkvalitetsarkitektur og betonbyggeri behøver ikke at udelukke hinanden. Tværtimod. Hvordan bryder man ensformigheden, der tit præger bygggeri i betonelemnter. Flade elementerog moduller. Koster det mere at satse på kvaliteten i arkitekturen? Samarbejde mellem bygherre, arkitekter og ingeniører.

Søren Rasmussen , Arkitekt, ONV Arkitekter

10.25 Fremtidspotentialet

Fremtidspotentialet for beton og præfabrikerede elementer. Digital fabrikation: CNC- og laserfræser, 3D printere, Robotteknologi. Beton med lav CO2 udledning.

Vibeke Starup Jakobsen , Director, External Operations, CRH Concrete

10.50 Fremtidens byggemateriale: beton og træ

Med de skærpede miljøkrav kan det blive svært at bruge de kendte betonløsninger i fremtiden. Kompositmaterialet bestående af beton og træ kan være fremtidens svar på den rene beton. Anvendelse. Fordele og ulemper. Nye tekniske løsninger.

Peter Kolt Rasmussen , Erhvervs-ph.d.-studerende, DTU Danmarks Tekniske Universitet

11.15 Kaffepause
11.45 Genanvendelse af beton

Beton udgør 25 procent af alt bygge- og anlægsaffald i Danmark, hvilket svarer til mindst 2 mio. ton betonaffald hvert år. Lige nu genanvendes kun ca. 5 procent af betonaffaldet, men andelen er stigende. Hvordan kan betonaffald genanvendes? Muligheder for genanvendelse af betonelementer? Andre fremtidsperspektiver.

Lisbeth M. Ottosen , Professor, sektionsleder for Materialer og Holdbarhed, DTU Sustain

12.10 Præfabrikation i byggefasen: eksperimental byggeri i Fredericia

I Fredericia opfører Realdania By & Byg en række udviklingsbyggerier med fokus på at finde nye veje for et mere effektivt og ressource-besparende etagebyggeri. 2 huse i gaden har særligt fokus på byggeriets processer og opføres under overskriften "De Effektive Byggerier". I hus nummer 2 udvides projektets fokus til også at omfatte brug af præfabrikation i byggefasen. Her tilstræbes maksimal anvendelse af fabriksfremstillede, rum-store moduler og industrifrembragte løsninger.

12.35 Banebrydende moduller i stål og beton

Et nyt byggesystem med beton- og stålmoduler, der kan anvendes i byggeri på op til 10 etager kan skilles ad og genbruges.

Anders Bach-Sørensen , CEO, WorldFLEXhome

12.50 Spørgsmål og afslutning
12.55 Frokost

Baggrund

Beton er det mest anvendte byggemateriale i både Danmark og i verden, og på trods af, at andre byggermaterialer, herunder træ, begynder at spille en større rolle, kan forbruget af beton forventes at stige yderligere.

Imidlertid slås beton med en række image problemer, hvoraf det største er den store CO2-udledning, der knytter sig til produktionen af beton.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her