Fremtidens betonbyggeri

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Fremtidspotentialet for betonmaterialer

Fremtidspotentialet for beton og præfabrikerede elementer. Digital fabrikation: CNC- og laserfræser, 3D printere, Robotteknologi. Beton med lav CO2 udledning.

10.00 Højkvalitetsarkitektur og betonbyggeri

Begrebene højkvalitetsarkitektur og betonbyggeri behøver ikke at udelukke hinanden. Tværtimod. Hvordan bryder man ensformigheden, der tit præger bygggeri i betonelemnter. Flade elementerog moduller. Koster det mere at satse på kvaliteten i arkitekturen? Samarbejde mellem bygherre, arkitekter og ingeniører.

10.25 Fremtidens byggemateriale: beton og træ

Med de skærpede miljøkrav kan det blive svært at bruge de kendte betonløsninger i fremtiden. Kompositmaterialet bestående af beton og træ kan være fremtidens svar på den rene beton. Anvendelse. Fordele og ulemper. Nye tekniske løsninger.

10.50 Kaffepause
11.20 Genbrug og genanvendelse af beton

Beton udgør 25 procent af alt bygge- og anlægsaffald i Danmark, hvilket svarer til mindst 2 mio. ton betonaffald hvert år. Lige nu genanvendes kun ca. 5 procent af betonaffaldet, men andelen er stigende. Hvordan kan betonaffald genanvendes? Muligheder for genbrug af betonelementer? Andre fremtidsperspektiver.

Lisbeth M. Ottosen , Professor, sektionsleder for Materialer og Holdbarhed, DTU Sustain

11.45 Første 3D-printede bygning i Skandinavien

AKF opfører 3D-printet bygning, som første professionelle bygherre i Skandinavien, i deres boligområde Kirkebjerg Søpark i Brøndbyvester. AKF’s danske leverandør, 3DCP Group, demonstrerede allerede 3D-printningens potentiale ved at opføre Danmarks første 3D-printede hus i et pilotprojekt i 2017. Nu tager AKF skridtet videre ved at skabe Skandinaviens største og første 3D-printede bygning, opført at en professionel bygherre, der, når den står færdig, skal rumme både gæsteværelse, træningslokale og fællesvaskeri til Kirkebjerg Søparks beboere.

Hasan Alsofi , AKF

12.10 Banebrydende moduller i stål og beton

Et nyt byggesystem med beton- og stålmoduler, der kan anvendes i byggeri på op til 10 etager kan skilles ad og genbruges.

Anders Bach-Sørensen , CEO, WorldFLEXhome

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Beton er det mest anvendte byggemateriale i både Danmark og i verden, og på trods af, at andre byggermaterialer, herunder træ, begynder at spille en større rolle, kan forbruget af beton forventes at stige yderligere.

Imidlertid slås beton med en række image problemer, hvoraf det største er den store CO2-udledning, der knytter sig til produktionen af beton.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 12. november 2024
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

AI a/s

Jan B. Sørensen

ak83 arkitekter

Kristian Westh

AKF

Hasan Alsofi

ByensEjendom

Piotr Szutowicz

CG Jensen A/S

Morten Andersen

Doka Danmark ApS

Jimmy Thomassen
Martin Overgaard

DTU Sustain

Lisbeth M. Ottosen

Heidelberg Materials Precast Denmark A/S

Henrik Jakobsen
Mirza Zubcevic

Hi-con A/S

Søren M. G. Hansen
Morten M. Madsen

Jyske Bank

Christoffer Popp

WorldFLEXhome

Anders Bach-Sørensen

Andre konferencer

Tilmeld dig her