Servitutter og lokalplaner KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Servitutbegrebet

Rådigheds- og tilstandsservitutter, og definition af disse. Herskende og tjenende ejendomme. Tinglysning af servitutter.

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

10.00 Stiftelse af servitutter

Ved aftale, hævd, ekspropriation eller med hjemmel i lov eller forvaltningsafgørelse. Kommunalt samtykke efter planlovens paragraf 42 - hvornår er der tale om et forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan? Sondringen mellem offentligretlige og privatretlige servitutter.

10.25 Sondring mellem servitutter og andre rettigheder over fast ejendom

Tinglysningslovens paragraf 10, stk. 5 – påtaleberettigelse, geografisk udstrækning og angivelse af herskende ejendom. Geografisk udstrækning af servitutter der kun påhviler dele af et matr.nr. Afgrænsning af rådigheds- og tilstandsservitutter.

10.50 Kaffepause
11.20 Påtaleret- og pligt?

Kommuner som (eneste) påtaleberettigede. Rådighed over servitutten, herunder i forhold til aflysning. Rammerne for kommunens håndhævelse – og sondringen mellem håndhævelse i medfør af planlovens § 43, og privatretlig håndhævelse ved domstolene, illustreret ved U1999.1630V og MAD2012.721NMK. Erstatningsansvar ved undladt håndhævelse, bl.a. illustreret ved U1993.72/2H. Betingelser for håndhævelse efter paragraf 43.

11.45 Ophævelse af servitutter ved lokalplan

Automatisk og udtrykkelig ophævelse, og grænserne for ophævelsesretten illustreret ved U2015.902H (Mc Donalds). Saglighedskravet. Materielt berettigedes håndhævelse uanset manglende, udtrykkelig påtaleret. Passivitet i håndhævelsen. Uaktuelle servitutter.

12.25 Fortolkning af servitutter

Klarhedskravet i planlovens § 43. Planlovens § 44 - servitutter, der er pålagt af offentlige myndigheder med hjemmel i lovgivningen.

12.45 Spørgsmål og afslutning
12.50 Frokost

Baggrund

En servitut er en bestemmelse, der begrænser rettigheder over fast ejendom.

Servitutter kan indeholde mange forskellige bestemmelser, som hvor der må bygges på en grund, hvordan ejendommen skal være tilsluttet forsyningsnettet, hvem der må råde over ejendommen (rådighedsservitut) eller, at en ejendom skal holdes i en bestemt tilstand (tilstandsservitut).

Servitutter kan være svære at gennemskue, alligevel er det nødvendigt at sætte sig i hvilke servitutter der knytter sig til en (eller flere) ejendomme, der servitutter på linje med lokalplaner kan sætte en stopper for brugen, byggeri eller en evt. ombygning af ejendommen.

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 13. juni 2024
Klokken 09.00 - 12.50
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Advokatfirmaet Westergaard

Vibeke Westergaard

Albertslund Kommune

Dorthe Møller Lyngby

Amstrup & Baggesen Entreprise A/S

Steen Andersen

Andersen Erhverv A/S

Tina Nordendahl Mathiassen
Camilla Hornemann Haahr

Arkitekterne Køge A/S

Claus Boelsmand

Artelia

Signe Søes-Cybulski
Julie Solfeldt

Bagsværd City A/S

Michael C. Pedersen

Billund Kommune

Louise Lindtofte Skjærbæk
Christian Iversen

Birch GM Silkeborg ApS

Maria Sneftrup
Dennis Guldborg Laursen

Bøgh & Krabbe Landinspektørfirma

Morten Vestergaard

CVBFinansiel Boligrådgivning ApS

Martin Hürdum

DSB Ejendomsudvikling A/S

Lars Bloch

Frederikssund Kommune

Laurits Detlef Ehlers
Martin Erling Lammers Nielsen

Freja ejendomme

Julie Nielsen

Høje-Taastrup Kommune

Astrid Binderup Jørgensen
Sebastian Kolby Knudsen

Landinspektørkontoret af 1884

Jonas Skovby Pedersen

Lifa A/S

Birthe Andersen

Lyngby-Taarbæk Kommune

Flemming Andersen
Birger Kjer Hansen

NordVestBO

Anders Vestergaard

Renoveringskonsulenterne ApS

Chila Yunai
Marie Lundberg Hansen

Thing Brandt Landskab

Emilie Kjeldsen Kjær

Andre konferencer

Tilmeld dig her