Støj og lyd - løsninger, planlægning og forandring. KURSUS

Baggrund

Lyd og akustik er afgørende for menneskers produktivitet, trivsel og adfærd. Støj er årsag til dårligt indeklima og stress. Hvorfor bliver lyd ofte forsømt i arkitektur? Hvilken betydning har det for os at færdes i et dårligt akustisk indeklima? Ofte bliver lyd og akustik tænkt for sent ind i arkitektur, hvilket kan blive dyrt og besværligt at gøre noget ved efterfølgende. Hvordan kan man forene arkitektonisk og akustisk design? Hvad er fremtiden for akustisk design?

Kurset er en grundlæggende introduktion til akustisk design i relation til arkitektur. Deltagerne vil blive introduceret til de vigtigste teoretiske grundprincipper, teknikker til at arbejde med akustik og den bredere kontekst af, hvordan lyd og støj påvirker mennesker i dag. Præsentationerne vil blive udført med fokus på videnskab, historiefortælling, underholdning, lydeksempler og konkrete cases integreret i formidlingen.

Om underviseren:  Morten Roar Berg har en master i audiodesign fra Aarhus Universitet, hvor han har specialiseret sig i akustisk design i relation til arkitektur. Under sin tid hos Bjarke Ingels Group var han den første og eneste, der arbejdede dedikeret med lyd og akustik. Som konceptudvikler ved Ecophon er hans primære opgave at rådgive om og formidle akustisk viden. 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Vibrationelle Væsner
Introduktion problemet med lyd og arkitektur Hvorfor generer støj os så meget?  

Morten Roar Berg , Konceptudvikler, Saint-Gobain Ecophon

09.50 Akustisk Design
Aspekter af akustisk design og opgavens omfang, operationalisering af kompleksitet. Lydmiljøer og interaktion Introduktion til akustik Introduktion til psykoakustik  
10.10 Implementering af akustisk design
Introduktion til støj Rumakustiske parametre  Efterklang Materialer og absorption Udregnings- og simuleringsmetoder Taletydelighed Rummets styrke  Lydudfasning  
10.50 Kaffepause
11.20 Implementering af akustisk design, fortsat
Tidlige designovervejelser: Symmetri og lyd Akustik i arkitektonisk design Indretning og planlægning Dårlig akustik og løsninger og cases. Mennesker, adfærd og psykometrik Teknologiske indgreb  
11.50 Hvordan lyder verden for tiden? Hvad betyder et dårligt at akustisk indeklima for mennesker?
Støj i sygehuse, Støj i kontormiljøer Støj i uddannelsesinstitutioner Hvad er fremtiden for akustisk design?  
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her