Skolebyggeri vokser markant og i nye former

Baggrund

Hvad skal fremtidens skole kunne og hvordan tænker man optimale forhold for skolens brugerne ind tidligt i et projekt? 

Moderne skoler skal opfylde krav om læringsmiljø med fleksibilitet, godt indeklima, åbne rum, tværfaglighed og kreative arkitektoniske løsninger, der skaber mulighed for bevægelse og variation af undervisningsformerne.

Når det gælder om at skabe et godt læringsmiljø, hører indeklima til en af de største udfordringer. Lys, lyd, luft og arkitektur er alle elementer, der er med til at udgøre indeklimaet og spiller ind på hvordan skolens brugere trives i deres omgivelser. Brugerne af skolen er vigtige interessenter, når det kommer til at opnå et succesfuldt resultat af et skoleprojekt, hvad enten det gælder nybyggeri, omdannelse og udformning af en skole.

På denne konference vil vi sætte fokus på forskellige aspekter af moderne skolebyggeri og give et indblik i hvilke overvejelser man kan gøre sig i forbindelse med at bygge nyt eller optimere en eksisterende skole.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvordan får vi et bedre indeklima i skolerne?
Hvad kan man gøre for at skabe optimale forhold med hensyn til indeklima på skolerne? Undersøgelser af skolernes indeklima viser, at klasselokalerne i gennemsnit har højere CO2-niveauer, end myndighederne anbefaler, i næsten halvdelen af brugstiden. De viser også, at børn klarer sig dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Når nu vi ved, at der er økonomiske, sundhedsmæssige og samfundsmæssige gevinster ved at have et godt indeklima i skoler, hvorfor sker der så ikke mere? Realdania har taget denne udfordring op og lanceret en kampagne der bl.a. skal gøre det nemmere for kommunerne at prioritere indeklimaet, når skoler renoveres, samt for at bidrage til udvikling af nye indeklimaløsninger til skolerne.

Lennie Clausen , Programchef, Realdania

10.00 Akustik - hvordan skaber man optimale lydforhold på en skole?
Akustik er en særdeles vigtig faktor for indeklimaet på en skole, da børn er særligt følsomme overfor støjende lydmiljøer. Men bygningens materialer og indretning har også betydning for lydforholdene, hvor eleverne og øvrige brugere færdes. Hvordan kan en bedre akustik på skolen være med til at forbedre elevernes trivsel og indlæringsevne? Hvad siger lovgivningen, og hvordan indretter man en skole for at opnå optimal akustik? Hvad skal man undgå og hvad vinder vi med bedre lydforhold i skolerne?        

Morten Roar Berg , Konceptudvikler, Saint-Gobain Ecophon

10.25 Lys - kan lyset påvirke støjniveauet?
Hvordan påvirker lyset elevernes ydeevne og trivsel på skolen? Forskning viser, at varierede lyszoner er med til at understøtte forskellige aktiviteter og kan bidrage til forbedret koncentration og fordybelse i et undervisningsmiljø. Hvordan indretter man lokalerne, så man opnår bedst mulige forhold for lys. Det naturlige lys, som trænger ind i bygningen, skifter i løbet af dagen og med årstiderne, hvordan tænker man disse forhold ind i sin placering og regulering af de kunstige lyskilder i bygningen? Hvordan kan lyset bruges til at fremhæve arkitekturen og husets funktioner på en optimal måde? Kan lys bidrage til at skabe et lavere støjniveau på en skole?    

Signe Kongebro , Partner, Professor (Adj.), Architect MAA, Head of Sustainability Research, DGNB International Consultant, Henning Larsen

10.50 Kaffepause
11.20 Social værdiskabelse - arkitektur påvirker vores adfærd
Forskning viser, at omgivelserne præger vores adfærd som mennesker. Hvilken adfærd er det man ønsker at fremme i et skolemiljø og hvordan kan man med arkitektur og design bidrage til at skabe et undervisningsmiljø med de optimale rammer for læring og trivsel? Hvordan kan man bruge den viden når man planlægger at bygge eller renovere skoler og i forhold til drift af nye og eksisterende skoler? 

Nanna Flintholm , Associeret partner Leder af AART+ Arkitekt MAA, Aart Architects

11.45 Brugerinddragelse
En succesfuld renovering eller nybyggeri af en skole er ofte et resultat af en åben proces, hvor skolens brugere har været med fra starten. Erfaringer viser, at både arbejdsmiljø og den pædagogiske kvalitet vinder ved, at brugernes ønsker og erfaringer er tænkt med fra starten. Hvordan kan man gribe sådan en proces an og hvordan inddrager man brugerne og hvem er det man inddrager?

Louise Heebøll , Indehaver, Strategisk byplanlægger, Arkitekt MAA, V!GØR ApS

12.10 Case: Frederiksbjerg skole
Frederiksbjerg Skole har vundet flere priser for sin nyskabende måde at være udformet på. Skolen er en af de første i landet, der er designet, så den lever op til den nye folkeskolereforms krav om at hver elev skal bevæge sig mere i løbet af dagen. Specialindrettede zoner skaber rammerne for et læringsmiljø, der er tilpasset moderne undervisningsformer. Man har arbejdet med en bevidst brug af fokuseret kunstlys i klasselokalerne, hvilket giver mulighed for at variere undervisningsituationerne. Hvilke tanker ligger til grund for udformningen af skolen og hvordan har man grebet projektet an i forhold til en ny måde at tænke skole på? 

Signe Kongebro , Partner, Professor (Adj.), Architect MAA, Head of Sustainability Research, DGNB International Consultant, Henning Larsen

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær

Uffe Riis sørensen

Arkitema Architects

Margrete Grøn

Christensen & CO

Beth Coling Wiberg
Mikkel Hermann Sørensen
Line Lange

DK2 Bygherrerådgivning

Susanne Bang Vandborg
Torben Østergaard Nielsen

Egedal Kommune, Center for Ejendomme og Intern Service

Katrine Madsen
Roar Balling Engelsen
Nina Jul Haugbølle
Claus Møller

Friis & Moltke Architects

Thomas Brøndum Ushus
Mogens Husted Kristensen
Berith Skinhøj Pedersen

Furesø Kommune

Gitte Elefsen
Erik Justesen
Henrik Bech

Henning Larsen

Signe Kongebro

Henning Larsen Architects

Signe Kongebro

kjaer & richter

Liv Bach Henriksen
Hanne Pedersen
Margrét B. Guðnadóttir

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi

Johannes Brosen Albertsen
Jonas Christensen

Københavns universitet det sundhedsfaglige fakultet

Jakob Mule Wodschou
Birgitte Holm
Lotte Vestergaard

NCC Danmark A/S

Gunnar Waagstein

Orbicon

Pia Wallbohm

P+

Lars Blaabjerg Christensen

Realdania

Lennie Clausen

RUM

Karin Elbek
Claus Jensen
Ulrikke Falch Christiansen

Saint-Gobain Ecophon

Morten Roar Berg

SKALA ARKITEKTER A/S

Julie Ankjær
Trine Vermund

V!GØR ApS

Louise Heebøll

Aart Architects

Nanna Flintholm

Andre konferencer

Tilmeld dig her