RØDOVRE: De store projekter

Baggrund

Rødovre Kommune har 39.500 indbyggere, og er blandt de omegnskommuner, der ligger tættest på Københavns centrum med flere gennemkrydsende færdselsårer og blot få S-togsstop fra Hovedbanegården.

Siden 2010 er kommunen vokset med 3.100 indbyggere, hvilket svarer til en årlig befolkningstilvækst på 390 indbyggere. Væksten er tiltagende og alene i 2017 voksede kommunen med 850 indbyggere. Det skaber pres på kommunens boligmarked, og ifølge Boliga ligger Rødovre på en 8. plads på listen over landets dyreste boligkommuner med en gennemsnitlig pris for alle boligtyper på 34.200 kr. per kvm.

Frem mod 2028 forventes ifølge Danmarks Statistik yderligere en befolkningstilvækst på 4.000 indbyggere, hvilket skaber fortsat behov for nye boliger.

Der er allerede fuld gang i udviklingen af Irma Byen på Irmas gamle domicilområde på et 135.000 kvm areal i Korsdalskvarteret. Ved Rødovre Station skal der opføres 33.000 kvm boliger og 4.500 kvm butikker og erhverv i projektet Rødovre Port, som blandt andet omfatter 3 højhuse på 14, 16 og 19 etager.

I de kommende år rettes desuden fokus på “Bykernen”, som udgør det centrale Rødovre omkring blandt andet butikscentret Rødovre Centrum samt det Arne Jacobsen-tegnede rådhus. Af en helhedsplan for området fremgår det, at der er et stort potentiale i at gøre området tættere bebygget, end det er i dag. Samtidig indgår en kommende metrostation i visionen for området. 

I 2024 bliver Rødovre Kommune en del af den kommende letbane langs Ring 3, idet der etableres en letbanestation i Islev i Rødovre Nord. I november 2017 vedtog kommunalbestyrelsen i Rødovre en ny lokalplan for Islevdal Erhvervskvarter, hvilket giver mulighed for større koncentrationer af arbejdspladsintensive og nye anvendelser som kontor, administration, liberalt erhverv og serviceerhverv samt hotel, iværksætterhus og caféer. Samtidig fortsættes forskønnelsen af Islevbrovej, hvorfra man om 6 år kan stige på letbanen.

Byens Ejendom vurderer, at der over en 10-årig periode vil blive investeret 11 milliarder i byudvikling i Rødovre.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Strategi og visioner for Rødovre
Rødovre Kommune er i massiv vækst hvad indbyggertallet og nye byggeprojekter angår. Bydelen er et oplagt valg for de mennesker, der flytter ud af de mere centrale kvarterer, samt til erhvervslivet, der ønsker en central og stationær placering. Hvad vil Rødovre kunne tilbyde de nye tilflyttere og hvilke ambitioner har bydelen på længere sigt? Planerne for byudvikling, boligbyggeri, erhvervsudvikling og infrastruktur.

Anders Agger , Kommunaldirektør, Rødovre Kommune

10.00 Rødovre Port - byudvikling til 800 millioner kr.
Et nyt byområde med over 500 boliger skal opføres på grunden lige ved siden af Rødovre Station og hvor Rødovre Stationscenter nedbrændte i 2013. Rødovre Port, som projektet kaldes, er tegnet af Arkitema og udvikles af Gefion Group. Gefion Group investerer 800 millioner kr. i projektet. Byggeriet bliver på i alt 37.500 kvm, heraf boliger i ca. 33.000 etagemeter, mens resten er udlagt til butikker og erhverv. Det kommer til at indeholde i alt 3 højhuse på 14, 16 og 19 etager, hvoraf 2 er placeret på den ene side af Tårnvej og et enkelt på den anden side. Tårnene danner således en byport til Rødovre. Derudover opføres en bro hen over samme vej til gående og cykler med grøn beplantning.

Thomas W. Færch , Administrerende direktør, Gefion Group

Camilla Drachmann Gram , Projektudviklingsdirektør, Gefion Group

10.25 Fortætning af eksisterende byggeri
Fortætning, sammenlægning og overbygning kan være vejen frem ved opgradering og modernisering af Rødovres mange boligområder. 4 eksisterende boligblokke i Rødovre er blevet forhøjet fra 2 til 4 etager og bygget sammen ved huludfyldning. I alt udvidedes bebyggelsen med 10.000 etagemeter. Bag udvidelsen stod Postfunktionærernes Andels-Boligforening, PAB. Mangor & Nagel var arkitekt. Hvilke erfaringer har man høstet? Hvilke muligheder er der for fortætningen af boligkvarterer?

Kasper Nørballe , Direktør, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, PAB

10.50 Kaffepause
11.20 Irma Byen - kommende udvikling i ny Rødovre-bydel til 3 milliarder
Projekt- og ejendomsselskabet ELF Development står bag udviklingen af Irma Byen på Irmas gamle domicilområde i Korsdalskvarteret i Rødovre. Udviklingen af den 135.000 kvm store grund, hvor Irma tidligere har haft domicil, til en ny bydel i Rødovre med 1.000 boliger og 3.000 indbyggere ventes at løbe op i 2,5-3 milliarder kr. Det første spadestik til den nye bydel blev taget i september 2015. Hvordan er status på udviklingen af bydelen? Tidsplanen. Kommende projekter og udbud.

Ludvig Find , Adm. Direktør, ELF Development

11.45 Udvikling af Rødovre Centrum
Rødovre Centrum er Danmark første storcenter og kunne i 2016 fejre sit 50 års jubilæum. Centret har 160 butikker og 3.250 parkeringspladser. Med forventet 9 millioner kunder i 2018 og en omsætning på 2,3 milliarder i 2017 er centret et af Danmarks bedst sælgende butikscentre. Centret er netop blevet udbygget for 300 millioner kr. Bag udviklingen stod Årstiderne Arkitekter, som også har vundet arkitektkonkurrencen om at videreudvikle centret på det arkitektoniske plan. Arkitektoniske tanker og processen bag centerudvidelsen.
12.10 Ejendomsmarkedet i Rødovre
Rødovre vil med sine 39.500 indbyggere opleve en befolkningstilvækst på ca. 4.000 indbyggere frem mod 2028, hvor der vil være omkring 43.500 indbyggere i kommunen. Med sin tætte placering på København vil Rødovre være attraktiv for pendlere, som ikke har råd til københavnske boligpriser. Hvordan ser fremtidens boligmarked ud i Rødovre? Hvilke områder er attraktive? Hvordan er liggetider og prisudviklingen? Og hvem flytter primært til Rødovre?  

Claus Ernsø , Indehaver, Statsaut. Ejendomsmægler, MDE, Danbolig Rødovre

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

AB Clausen Rådgivende Ingeniører

Christian Wittrup

Becker/Nielsen

Thomas F. Nielsen

Bo-Vest

Per M. Bager

Danbolig Roskilde

Claus Ernsø

danbolig Østerbro

Tina Guldbæk
Alice Lotinga

ELF Development

Ludvig Find

Fiberby

Jakob Frederiksen

Flamco

Anders Poulsen

Gefion Group

Camilla Drachmann Gram
Thomas W. Færch

Innovater A/S

Mahad Farah

KAB

Claus Bjørton

KANT arkitekter

Anders Bay Holm

KBS BYG

Lonnie Krimme
Lennart Krimme
Lars Nielsen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Lidl Danmark K/S

Christina Birlie

LokalBolig Projektsalg

Anette Uttenthal

LOXAM A/S

Susanne Vemmelund
Dennis Due Hansen
Camilla Vilhelmsen

Orbicon

Pia Wallbohm

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, PAB

Kasper Nørballe

Renoveringskonsulenterne ApS

Marie Lundberg Hansen

Rødovre Kommune

Anders Agger

Rødovre-Hvidovre provsti

Jørgen Degn Bjerrum

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Svanekøkkenet Erhvervscenter Lyngby

Benny Koefoed
Kenneth F. Christensen
Carsten Filskov Jensen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her