København: De store projekter

Baggrund

København er Danmarks vækstmotor og trækker traditionelt store byggeprojekter, hvilket er nødvendigt med en befolkningstilvækst på 10.000 årligt.  Der er fremgang i byggebranchen, og en prognose fra Byggefakta viser, at der blev sat byggerier i gang for 95 milliarder kr. i 2018, hvilket svarer til 29.000 boliger på landsplan og en vækst på 19 procent siden året før. Det bliver det 5. år i træk med et stigende antal nybyggede boliger. Det er især i København og omegnskommunerne, at behovet er størst. Hovedstaden oplever en eksplosiv vækst i befolkning og dermed også i boligbehovet. 

Hovedstadens indbyggerantal på 616.000 vil derfor vokse med 100.000 frem mod 2028. På landsplan ligger 8 ud af de 10 kommuner, der vil opleve den største stigning i boligbehovet, i Hovedstadsregionen. Frem til 2025 skal der bygges 73.000 flere boliger for at imødekomme efterspørgslen ifølge en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management. Derefter vil behovet falde en smule med et behov på 44.000 flere boliger i årene 2025-35 og yderligere 43.000 boliger inden 2045. Københavns Kommune har en ambition om 3.750 nye boliger pr. år indtil 2027, men fortsætter befolkningsudviklingen vil behovet være på over 7.000 nye boliger årligt.

Udviklingen foregår især i Nordhavn, Sydhavn og på Amager. Nordhavnen er et af Københavns største udviklingsområder, og der skal i alt bygges 3,5 millioner kvm bolig, butik, kontor, skoler og kultur. Dertil kommer 2 metrostationer, 1 krydstogtskaj, 1 Nordhavnstunnel, 1 lystbådehavn og 1 ny containerterminal. Fuldt udbygget kommer der til at bo 40.000 beboere i Nordhavnen, og de første 7.000 beboere er allerede flyttet ind i de nye boliger i Århusgadekvarteret. Nordhavn har nogle af Danmarks højeste ejendomspriser.
Nordhavn kan med den planlagte Nordhavnstunnel og Østre Ringvej kædes sammen med Refshaleøen og Amager via etablering af en ny ø, Lynetteholmen, som Regeringen og Københavns Kommune indgik aftale om i oktober 2018. Udviklingen af Refshaleøen er med aftalen dermed også rykket tættere på. Inden 2024 vil der kunne være foretaget VVM-undersøgelser og være vedtaget anlægslove for både Østlig Ringvej og en ny metrolinje, som kan betjene Lynetteholmen og Refshaleøen. Det giver udsigt til byudvikling med plads til 50.000 indbyggere og 50.000 arbejdspladser, hvoraf 30 % bliver på Refshaleøen.

Amager boomer i disse år som attraktivt bosætningsområde og udviklingsområde med store byggeprojekter. På de 96,29 kvm bor der 199.789 mennesker, hvilket gør den til Danmarks tættest befolkede ø. Byudviklingen finder især sted langs de to metrolinjer, ved Amager Strand og i Ørestaden. Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt byggeri. I dag bor der 11.500 mennesker i Ørestad, et tal der forventes at stige til ca. 20.000 i 2025. Ørestad har plads til 20.000-25.000 indbyggere og 60.000-80.000 arbejdspladser. 
 
Udviklingen er også i fuld gang i Sydhavn. Den nye bydel skal på sigt rumme i alt 9.000 boliger, knap 16.000 indbyggere og 22.500 arbejdspladser. Sydhavnen udvikles med en blanding af erhverv, boliger og studiemiljø.
 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lynetteholmen - Københavns fremtidige bydel
Regeringen og Københavns Kommune indgik oktober 2018 en principaftale om etableringen af en ny ø mellem Nordhavn og Refshaleøen. Øen har fået navnet Lynetteholmen og vil være en del af et større projekt, der dels vil klimasikre København, dels binde Nordhavn, Refshaleøen og Amager bedre sammen trafikalt samt lette behovet for nye boligområder i Hovedstaden. Øen kan blive 2 millioner kvm stor og vil rumme op til 3 millioner etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri. Den nye bydel kan huse 35.000 nye københavnere og et tilsvarende antal arbejdspladser, og byudviklingen forventes at løbe helt til 2070. Hvilke muligheder er der i Lynetteholmen, hvordan kan projektet føres ud i livet, og hvad vil det betyde for København?
10.00 Nordhavns nyeste udvikling
Nordhavn er et af Københavns største udviklingsområder, og udviklingen fra havne- og industriområde til en ny bydel kommer til at forløbe over de næste mange år. Der skal i alt bygges 3,5 millioner kvm bolig, butik, kontor, skoler og kultur. Dertil kommer 2 metrostationer, 1 krydstogtskaj, 1 Nordhavnstunnel, 1 lystbådehavn og 1 ny containerterminal. Fuldt udbygget kommer der til at bo 40.000 beboere i Nordhavnen, og de første 7.000 beboere er allerede flyttet ind i de nye boliger i Århusgadekvarteret. Nordhavn har nogle af Danmarks højeste ejendomspriser. De næste faser af udviklingen af Nordhavn er skudt i gang med blandt andet masterplanen for den 340.000 kvm store Levantkaj, planer om en ny krydstogtsterminal til 300 millioner kr, ny containerhavn til 500 milloner kr. samt ny udvikling på den 105.000 kvm store Trælastholmen med blandt andet hotel og ny Østre Landsret-bygning. På Sundmolen kan der bygges 100.000 kvm, og på Redmolen i Århusgadekvarteret planlægges der 57.000 kvm byggeri. Anlæggelsen samt udvikling af Kronløbsøen kan beløbe sig til 1 milliard kr. Hvad er status og tidsplan for udviklingen af Nordhavn?

Anne Skovbro , Administrerende direktør, By & Havn

10.25 Metro- og letbanebyggeri for over 57 milliarder kr.
Der er omfattende trafikprojekter i støbeskeen i København i den nærmeste fremtid. Metrolinjen Cityringen står færdig i 2019 og vil blive suppleret af Nordhavnslinjen i 2020 og Sydhavnslinjen fra Hovedbanegården til Ny Ellebjerg i 2024. Sydhavnsmetroen vil koste 8 milliarder kr. Derudover kan metrolinjen blive forlænget fra Ny Ellebjerg i begge retninger mod Bispebjerg og Hvidovre for 10 milliarder kr. Forlængelsen kan tidligst gå i gang i 2026 efter man har undersøgt mulige linjeføringer. Man undersøger også mulige forbindelser mellem Brønshøj Torv over Hovedbanegården til Refshaleøen, eller fra Bispebjerg Hospital via Refshaleøen til Amagerbro Station. Nordhavnslinjen kan på sigt forlænges med yderligere 4 stationer til 2 milliarder, efterhånden som den nye bydel, Nordhavn, udbygges og skaber behov for mere infrastruktur. Endelig er der planer om en mulig letbane fra Glostrup station til Lufthavnen for 5 milliarder kr. samt en mulig letbane langs Frederikssundsvej til 2 milliarder kr. Der har også været offentliggjort tanker om en metro til Malmö, et projekt på mindst 20 milliarder kr., der skal etableres som en 22 km lang boret tunnel under Saltholm. Hvad er status og evt. tidsplan på de mange idéer og projekter om Københavns fremtidige offentlige transport?

Henrik Plougmann Olsen , Adm. direktør, Metroselskabet

10.50 Kaffepause
11.20 280 meter højt H.C.Andersen Adventure Tower og parkprojekt til 6,5 milliarder kr.
H.C. Andersen forlystelses- og oplevelsespark med hotel, beboelse og observationsplatform på vej sammen med Nordens højeste bygning. Et af Danmarks største investeringsprojekter på op til 6,5 mia. kroner skal placeres i Nordhavn, hvis et flertal i borgerrepræsentationen og en ny lokalplan tillader det. Omdrejningspunktet i det store projekt med navnet H.C. Andersen Adventure Tower er en forlystelses- og oplevelsespark, bygget op over temaet i H.C. Andersens eventyrlige fortællinger. Turistattraktionen vil både omfatte en udendørs forlystelses- og oplevelsespark samt indendørs forlystelser og temaudstillinger, således at der kan skabes oplevelser for gæsterne året rundt. Placeringen sker i det ydre område af Nordhavn i København på et ca. 85.000 m2 stort areal, som er placeret ud mod anløbskajen til krydstogtsskibene, der årligt modtager ca. 850.000 turister til København. I tilknytning til forlystelses- og oplevelsesparken etableres et ikonisk vartegnsbyggeri på op til 280 meter med op til 75 etager, som bliver Nordens højeste bygning med hotel, observationsplatform, konferencecenter, forretninger, kontorer og beboelse. Der etableres både private- og almene boliger indenfor arealet, som vil blive omkranset af en offentlig grøn park med gratis adgang for alle. Hvad er planerne og status for HCAAT-projektet, hvad vil det betyde for Nordhavn?
11.45 Bæredygtige byer
HOFORs vision er at skabe bæredygtige byer. Københavns Kommune planlægger i samarbejde med HOFOR, nabokommunerne og grundejerne, at gennemføre mere end 300 klimaprojekter for skybrudssikring frem mod 2035. Investeringerne kan løbe op i nær 4,5 milliarder kr. Hvordan ser Københavns skybrudsplan ud? Hvor er der behov for at implementere skybrudsprojekter og af hvilken art? Hvordan udvælges og implementeres projekterne? Hvilke snitflader er vigtige mellem HOFOR og byens udviklere?

Lars Therkildsen , Adm. direktør, HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

12.10 Udvikling af Posthusgrunden for 4,5 milliarder kr.
Danica Pension overtog sammen med investeringsselskabet BlackRock, i juni 2015 den 100.000 kvm store postterminal, samt den 39.294 kvm store grund mellem Tietgensgade, Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs Gade ved Københavns Hovedbanegård fra PostNord. Her skal udvikles en ny bydel i det absolutte centrum af København med bla. kontorer, butikker hotel og boliger. Blandt andet flytter Danske Bank sit hovedkvarter til den nye centralt beliggende placering. Arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg skal stå for udformningen af den kommende bydel. Investeringen bliver på i alt ca. 5 milliarder kr. Hvordan ser planerne for grunden ud? Hvad skal der bygges, og med hvilken tidsplan?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

By & Havn

Anne Skovbro

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Lars Therkildsen

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

Metroselskabet

Henrik Plougmann Olsen

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Uniplan Danmark A/S

Thomas Juul
Morten Wrem
Hamed Alaei

Vurderingsstyrelsen

Simon Lind
Karina Høy-Nielsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her