København: De store projekter

Baggrund

København er Danmarks vækstmotor og trækker traditionelt store byggeprojekter, hvilket er nødvendigt med en befolkningstilvækst på 10.000 årligt.  Der er fremgang i byggebranchen, og en prognose fra Byggefakta viser, at der blev sat byggerier i gang for 95 milliarder kr. i 2018, hvilket svarer til 29.000 boliger på landsplan og en vækst på 19 procent siden året før. Det bliver det 5. år i træk med et stigende antal nybyggede boliger. Det er især i København og omegnskommunerne, at behovet er størst. Hovedstaden oplever en eksplosiv vækst i befolkning og dermed også i boligbehovet. 

Hovedstadens indbyggerantal på 616.000 vil derfor vokse med 100.000 frem mod 2028. På landsplan ligger 8 ud af de 10 kommuner, der vil opleve den største stigning i boligbehovet, i Hovedstadsregionen. Frem til 2025 skal der bygges 73.000 flere boliger for at imødekomme efterspørgslen ifølge en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management. Derefter vil behovet falde en smule med et behov på 44.000 flere boliger i årene 2025-35 og yderligere 43.000 boliger inden 2045. Københavns Kommune har en ambition om 3.750 nye boliger pr. år indtil 2027, men fortsætter befolkningsudviklingen vil behovet være på over 7.000 nye boliger årligt.

Udviklingen foregår især i Nordhavn, Sydhavn og på Amager. Nordhavnen er et af Københavns største udviklingsområder, og der skal i alt bygges 3,5 millioner kvm bolig, butik, kontor, skoler og kultur. Dertil kommer 2 metrostationer, 1 krydstogtskaj, 1 Nordhavnstunnel, 1 lystbådehavn og 1 ny containerterminal. Fuldt udbygget kommer der til at bo 40.000 beboere i Nordhavnen, og de første 7.000 beboere er allerede flyttet ind i de nye boliger i Århusgadekvarteret. Nordhavn har nogle af Danmarks højeste ejendomspriser.
Nordhavn kan med den planlagte Nordhavnstunnel og Østre Ringvej kædes sammen med Refshaleøen og Amager via etablering af en ny ø, Lynetteholmen, som Regeringen og Københavns Kommune indgik aftale om i oktober 2018. Udviklingen af Refshaleøen er med aftalen dermed også rykket tættere på. Inden 2024 vil der kunne være foretaget VVM-undersøgelser og være vedtaget anlægslove for både Østlig Ringvej og en ny metrolinje, som kan betjene Lynetteholmen og Refshaleøen. Det giver udsigt til byudvikling med plads til 50.000 indbyggere og 50.000 arbejdspladser, hvoraf 30 % bliver på Refshaleøen.

Amager boomer i disse år som attraktivt bosætningsområde og udviklingsområde med store byggeprojekter. På de 96,29 kvm bor der 199.789 mennesker, hvilket gør den til Danmarks tættest befolkede ø. Byudviklingen finder især sted langs de to metrolinjer, ved Amager Strand og i Ørestaden. Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt byggeri. I dag bor der 11.500 mennesker i Ørestad, et tal der forventes at stige til ca. 20.000 i 2025. Ørestad har plads til 20.000-25.000 indbyggere og 60.000-80.000 arbejdspladser. 
 
Udviklingen er også i fuld gang i Sydhavn. Den nye bydel skal på sigt rumme i alt 9.000 boliger, knap 16.000 indbyggere og 22.500 arbejdspladser. Sydhavnen udvikles med en blanding af erhverv, boliger og studiemiljø.
 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Nyt Statens Naturhistoriske Museum til 950 millioner

Byggeriet af det nye Statens Naturhistoriske Museum i København der starter i maj 2019 er placeres i Botanisk Have.  Museet blev dannet i 2004 ved en sammenlægning af de fire gamle museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum samt Botanisk Have. Formålet er at etablere et samlet museumsbyggeri, som vil indeholde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter. Museet bliver på cirka 30.000 kvm, heraf vil cirka 15.000 kvm blive indrettet i eksisterende bygninger. Nye udstillingsrum bygges under terræn, og en ny udstillingssal opføres i gården mellem bygningerne i Sølvtorvskomplekset. Vejdirektoratet er bygherre og bygger det nye museum til Københavns Universitet. Byggearbejdet udføres som hovedentreprise af Per Aarsleff A/S, og Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S varetager totalrådgivningen i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og arkitekt Claus Pryds. Hvordan vil man gribe projektet an, hvordan kommer det til at fremstå når det er færdigt og hvad kommer det til at betyde for København når det er færdigt?

 

Hanne Alrø , Projektchef, Vejdirektoratet

10.00 Udvikling af Posthusgrunden over 7 milliarder kr

Danica Pension købte primo 2015 den 100.000 kvm store postterminal, samt den over 30.000 kvm store grund mellem Tietgensgade, Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs Gade ved Københavns Hovedbanegård fra PostNord. Her skal udvikles en ny bydel i det absolutte centrum af København med bla. kontorer, butikker, hotel og boliger. Blandt andet flytter Danske Bank sit hovedkvarter til den nye centralt beliggende placering. Arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg skal stå for udformningen af den kommende bydel. Investeringen bliver på over 7 milliarder kr. Hvordan ser planerne for grunden ud? Hvad skal der bygges, og med hvilken tidsplan?

Robert Nellemann , Ejendomsudviklingsdirektør, Danica Ejendomme

10.25 Metro- og letbanebyggeri for over 57 milliarder kr.

Der er omfattende trafikprojekter i støbeskeen i København i den nærmeste fremtid. Metrolinjen Cityringen står færdig i 2019 og vil blive suppleret af Nordhavnslinjen i 2020 og Sydhavnslinjen fra Hovedbanegården til Ny Ellebjerg i 2024. Sydhavnsmetroen vil koste 8 milliarder kr. Derudover kan metrolinjen blive forlænget fra Ny Ellebjerg i begge retninger mod Bispebjerg og Hvidovre for 10 milliarder kr. Forlængelsen kan tidligst gå i gang i 2026 efter man har undersøgt mulige linjeføringer. Man undersøger også mulige forbindelser mellem Brønshøj Torv over Hovedbanegården til Refshaleøen, eller fra Bispebjerg Hospital via Refshaleøen til Amagerbro Station. Nordhavnslinjen kan på sigt forlænges med yderligere 4 stationer til 2 milliarder, efterhånden som den nye bydel, Nordhavn, udbygges og skaber behov for mere infrastruktur. Endelig er der planer om en mulig letbane fra Glostrup station til Lufthavnen for 5 milliarder kr. samt en mulig letbane langs Frederikssundsvej til 2 milliarder kr. Der har også været offentliggjort tanker om en metro til Malmö, et projekt på mindst 20 milliarder kr., der skal etableres som en 22 km lang boret tunnel under Saltholm. Hvad er status og evt. tidsplan på de mange idéer og projekter om Københavns fremtidige offentlige transport?

Henrik Plougmann Olsen , Adm. direktør, Metroselskabet

10.50 Kaffepause
11.20 Udvikling af Papirøen for 850 millioner kr.

Papirøen er beliggende ud til havnefronten Københavns Inderhavn og har det officielle navn “Christiansholm”. Planerne for det 45.000 kvm store område er at udvikle det til et nyt bykvarter med flere blandede funktioner og bebyggelse i op til 10 etager. Visionen er at skabe flere nye haller, der omfavner et grønt område og rummer uformelle, offentlige funktioner såsom en eventhal og et vandkulturhus samt erhverv. Derudover vil man placere i alt 300 private boliger ovenpå hallerne, hvoraf de 71 bliver almene boliger. Øen vil blive omkranset af en en promenade/træbrygge, som bliver tilgængelig for offentligheden. Hvad er status for projektet og hvilke muligheder skaber det for byen?

Dan Stubbergaard , Founder, Architect MAA, Cobe

11.45 Bæredygtige byer

HOFORs vision er at skabe bæredygtige byer. Københavns Kommune planlægger i samarbejde med HOFOR, nabokommunerne og grundejerne, at gennemføre mere end 300 klimaprojekter for skybrudssikring frem mod 2035. Investeringerne kan løbe op i nær 4,5 milliarder kr. Hvordan ser Københavns skybrudsplan ud? Hvor er der behov for at implementere skybrudsprojekter og af hvilken art? Hvordan udvælges og implementeres projekterne? Hvilke snitflader er vigtige mellem HOFOR og byens udviklere?

Lars Therkildsen , Adm. direktør, HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

12.15 Spørgsmål og afslutning
12.20 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

BO-VEST

Georg Schmidt
Jan Hyttel

Caplloyd

Flemming Meyendorff

Cobe

Dan Stubbergaard

Danica Ejendomme

Robert Nellemann

Dorte Mandrup Arkitekter

Frants Nielsen
Pernille Jespersen

DTU

Jacob Steen Møller

EDC Projekt Poul Erik Bech

Bjørn Gervø
Peter Holten-Jensen
Stine Krall Lorenzen

Freja ejendomme A/S

Frank Helner Venset

hk byg entreprise

Henrik Eisenhardt

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Lars Therkildsen

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

Implenia Spezialtiefbau GmbH

Nikita Gorbatko

ISC Rådgivende Ingeniører A/S

Nicholaus Holkmann Gerling
Lars Dam Rasmussen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Købenahvns Kommune, Økonomiforvaltningen

Mads Laursen

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Charlotte Stausholm Nielsen

Metroselskabet

Henrik Plougmann Olsen

Orbicon

Pia Wallbohm
Ulrik Muushardt

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Uniball-Rodamco-Westfield

Johan Thomsson
Helena Elfstadius
Julia Appelgren

Uniplan Danmark A/S

Thomas Juul
Morten Wrem
Hamed Alaei

Vejdirektoratet

Hanne Alrø

Vurderingsstyrelsen

Simon Lind
Karina Høy-Nielsen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her