Baggrund

Holstebro er med 58.424 indbyggere i Holstebro Kommune regionens handels- og erhvervscentrum. Byen nås på mellem ½ og 1 time fra Herning, Viborg og Silkeborg og med den nye Holstebromotorvej mellem Holstebro og Herning til 4 milliarder kr, vil byen i 2018 kunne nås inden for 1 time fra Aarhus og Vejle.

Samtidigt er Holstebro attraktiv som bosætningsmål med stigende befolkning. Ud over den faste befolkning kommer der 1.600 udefra kommende pndlere, der tager beskæftigelse i byen. Den høje økonomiske aktivitet betyder, at arbejdsløsheden hører til landets laveste og er på kun 1,6 procent. Samtidigt er den gennemsnitlige personlige indkomst steget med 42 procent over de sidste 10 år og her ligger kommunen i toppen i forhold til andre byer i regionen.

Fremtidens erhvervsvirksomheder vil bl.a. ligge i Holstebro Nord i erhvervsområdet Nupark, som er et af Danmarks største udviklingsområder, når samtlige 800.000 kvm bebygges.

Måbjerg tæt på Nupark lægger grund til verdens største anlæg for bioenergi, med en forventet investering på 3,6 milliarder kr. Anlægget vil bringe 1.000 nye, permanente job til Holstebro og 1.250 i anlægsperioden.

Derudover er der erhvervsgrunde til salg i det 170.000 kvm store erhvervsområde på Lægårdsvej i Holstebro Øst, samt 7.500 kvm i Ulfborg ved Nissum Fjord, og 15.700 kvm ved Sletten ved Viborgvej i Holstebro øst.

Nye boligområder i Holstebro vil bl.a. opstå på den 83.000 kvm store Slagterigrund mellem Struervej og banelinjen, hvor en ny bydel med boliger, erhverv og kultur skal bygges.

Alstrup i Holstebros nordvestlige udkant, Halgård Vest mellem Herningvej og Mejdal i den sydøstlige del af Holstebro, Mejrup og Hornshøj, begge i Holstebro øst, samt i Ellebæk, Holstebro vest er der udlagt grunde til boligbyggeri.

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og prioriteter for Holstebro 2016-2026
Den nye kommuneplan. Hvilke visioner og prioriteringer har kommunen for Holstebro frem mod år 2028?

H. C. Østerby , Borgmester, Holstebro Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter i Holstebro 2018-2028
Konkrete planer og projekter i Holstebro. Bydelsplanerne på Hospitalsgrunden og Slagterigrunden, Lægårdvej, Mejdal, Halgård Vest, Alstrup samt Mejrup Øst, Hornshøj, Ellebæk. Byggeri af en svømmehal i Holstebro. Butiksområde nord for Viborgvej. Byrådet traf i juni 2017 beslutning om den retning, handelslivet i Holstebro skal udvikles i: hvad går strategien ud på? Kommende udbud.
10.25 Boligmarkedet i Holstebro 2016-2026
Hvordan kommer boligmarkedet i Holstebro til at udvikle sig nu og på sigt? Priser, efterspørgsel, ledighed. De bedste beligenheder. Hvor attraktivt bliver det at bosætte sig i fremtidige udviklingsområder som Slagterigrunden, Alstrup, Halgård Vest, Mejrup og regionshospitalets grund?
10.50 Butikscentre: 24.000 kvm ved Nørreport og 25.000 kvm ved Enghaven
Dades har i samarbejde med Braaten+Pedersen en plan om at udvide Nørreport Centret med 4-5.000 kvm. Den langsigtede vision for Nørreport er at udvide til 24.000 kvm. Viborg Stiftsøvrighed nedlagde i 2017 veto mod lokalplanen, der skulle muliggøre byggeriet af et andet butikscenter i Holstebro, det 25.000 kvm storebutikscenter samt 5-8.000 kvm boliger og biograf på Enghavens parkeringsplads midt i Holstebro. Projektet er dog ikke skrinlagt, og der foregår forhandlinger og samtaler med interesserede parter vedrørende videreføring af projektet. Alternativt er der planer om en etablering af en butiksarkade i Enghaven.  
11.15 Kaffepause
11.45 Ny bydel på den 83.000 kvm store Slagterigrund
Danish Crowns svineslagteri mellem Struervej og banelinjen i Holstebro skal omdannes til en ny bydel. Området er på i alt 83.000 kvm. ca. 13.000 kvm af de eksisterende bygninger er udpeget til genanvendelse efter kommunens overtagelse af grunden i  2015. Der pågår en arkitektkonkurrence om udarbejdelsen af en byrumsplan. Konkurrencens resultat forventes offentliggjort i april 2018.
12.10 Bioenergianlæg i Maabjerg for 3,6 milliarder kr.
Maabjerg Energy Center, MEC vil opføre en 2. generations bioethanolfabrik i Måbjerg mellem Holstebro og Struer. Samtidig skal produktionen af biogas hos MEC Biogas (tidl. "Maabjerg BioEnergy") øges kraftigt, ligesom det biomassefyrede kraftvarmeværk MEC BioHeat&Power (tidl. "Måbjergværket") skal ombygges og udvides. London-baserede Pioneer Point Partners er parat til at investere 1,2 milliarder kr. i det i alt 3,6 milliarder kr. dyre bioethanolanlæg. Det forudsætter dog, at de politiske rammevilkår falder på plads. Maabjerg Energy Center har genoptaget kontakten med regeringen.
12.35 Ny svømmehal i Holstebro
En nye svømmehal med en 50 m bassin skal efter planen opføres i Holstebro. Blandt de mulige placeringer nævnes Slagterigrunden.
13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom