Holstebro: De store projekter

Baggrund

Holstebro Kommune har 58.500 indbyggere, mens der i selve Holstebro By bor 36.200.

Byen er gennem de seneste 5 år vokset med 300 indbyggere årligt, og den skiller sig særligt ud ved at være blandt de få danske byer, der vokser hurtigere end kommunen som helhed.
 
Holstebro Kommune forventer dog, at befolkningstilvæksten frem mod 2029 vil være væsentligt højere, end den der har været i området de seneste 6-10 år.  Der forventes en befolkningstilvækst i hele kommunen på 2.660 indbyggere frem til 2029, og det forventes, at der skal udlægges arealer til 2.000 nye boliger i perioden.
 
Byen er 5 gange i træk blevet kåret til Danmarks flotteste handelsby af ICP - senest i 2014. Holstebro spåes af ICP til at være blandt de 29 byer, der har bedst chance for at overleve som handelsby frem mod 2030. Samtidig er kommunen flere gange af Dansk Byggeri blevet kåret til landets mest erhvervsvenlige. Byen udgør således regionens handels- og erhvervscentrum med et stort opland.
 
Væksten i Holstebros erhvervsudvikling forventes af kommunen at fortsætte med endnu større styrke frem mod 2029. Det betyder, at der bliver behov for arealer på samlet 1,2 millioner kvm til udvidelse af eksisterende virksomheder og opførelse af nye.
 
Der bygges især tæt-lav boliger i store udstykninger i blandt andet Halgård Vest mellem Herningvej og Mejdal i den sydøstlige del af Holstebro samt i Mejrup og Hornshøj. 
 
I det centrale Holstebro er der så småt sat gang i udviklingen af den 90.000 kvm store Slagterigrund, som vil have en mere urban karakter. I 2021 overtager kommunen desuden Regionshospitalet Holstebro, som omfatter 82.700 kvm bygninger i op til 9 etager. Dermed er der lagt op til, at den 69.000 km store grund kan byudvikles.
 
Endeligt har kommunen i samarbejde med boligselskaberne i Trekanten sat gang i en proces, der skal munde ud i, at det almene boligområde bliver mere attraktivt og åbent samt får bedre sammenhæng med den omgivende by.
 
Holstebromotorvejen, der blev vedtaget i 2013, indvies i efteråret 2018. Den del af motorvejen, der forløber fra syd for Tvis til Sinding, er dog åbnet allerede i efteråret 2017.
 
Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal bruges 9 milliarder kr. på byudvikling i Holstebro.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og prioriteter for Holstebro 2018-2028
Den nye kommuneplan. Hvilke visioner og prioriteringer har kommunen for Holstebro frem mod år 2028?

H. C. Østerby , Borgmester, Holstebro Kommune

10.00 Holstebro som handelsby
Holstebro er kendt som regionens handelscentrum og er kåret som Danmarks flotteste handelsby 5 gange i træk. Hvordan ser fremtiden ud? Hvad vil Holstebro gøre for at fastholde sin position som handelscentrum, og hvilke muligheder er der for videre udvikling? Hvilke erhverv flytter til byen og hvorfor er Holstebro attraktiv at slå sig ned i?
10.25 Boligmarkedet i Holstebro 2018-2028
Hvordan kommer boligmarkedet i Holstebro til at udvikle sig nu og på sigt? Priser, efterspørgsel, ledighed. De bedste beliggenheder. Hvor attraktivt bliver det at bosætte sig i fremtidige udviklingsområder som Slagterigrunden, Alstrup, Halgård Vest, Mejrup og regionshospitalets grund?

Mogens Kragh , Ejendomsmægler og Valuar - ansvarlig indehaver, Bolig One

10.50 Kaffepause
11.20 Ny bydel på den 83.000 kvm store Slagterigrund
Danish Crowns svineslagteri mellem Struervej og banelinjen i Holstebro skal omdannes til en ny bydel. Området er på i alt 83.000 kvm. ca. 13.000 kvm af de eksisterende bygninger er udpeget til genanvendelse, efter at kommunen overtog grunden i 2015. BOGL Arkitekter har, i samarbejde med underrådgiver Lendager Arkitekter, Knud Aarup Kappel og SlothMøller Ingeniører, vundet konkurrencen om en byrumsplan for den gamle slagterigrund i Holstebro.   

Jens Linnet , Kreativ direktør, Landskabsarkitekt mdl, BOGL Landskabsarkitekter

11.45 Holstebro Museum bygger for 37,5 millioner
Holstebro Museum står overfor en større ombygning, ligesom det skal udvides med 1.200 kvm nybyggeri. Med en bevilling på 25,4 millioner kr. fra Færchfonden og 12 millioner kr. fra Birn Fonden kan byggeplanerne nu realiseres. Projektet for Holstebro Museum omfatter udvidelse af de eksisterende museumsfaciliteter herunder overdækning af indre gård- og haverum til forøgelse af udstillingsarealet, tilbygning af diverse værksteds- og forskningsrum, udvidelse af eksisterende kontorlokaler samt delvis ombygning i og energimæssig opdatering af den eksisterende bygningsmasse. Projektet indeholder desudenopførelse af et nyt ”hjerte” med et åbent ankomst-, butiks- og caféområde i tilknytning til Færch-villaen og Kunstmuseet.

Ingeborg Svennevig , Direktør, Holstebro Museum

12.10 Udvikling af den 69.051 kvm store hospitalsgrund
Holstebro Kommune har i juni 2017 købt Regionshospitalet Holstebro. Kommunen overtager hospitalet den 1. januar 2021. Hospitalsgrunden i centrum af Holstebro omfatter en 69.051 kvm stor grund og 82.713 kvm bygninger i op til 9 etager. Frem til overtagelsen af hospitalsmatriklen i januar 2021, hvor funktionerne flytter til landsdelens nye moderne hospital, DNV Gødstrup, skal visionerne for det bynære område omsættes til en lokalplan, så Holstebro Kommune er klar til byudviklingen, når overtagelsen bliver en realitet. Cowi er strategisk bygherrerådgiver for Region Midtjylland i forbindelse med med forberedelse af salgs og udviklingen af Regionshospitalet.

Thomas Leerberg , COWI

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

BOGL Landskabsarkitekter

Jens Linnet

Bolig One

Mogens Kragh

COWI

Thomas Leerberg

Holstebro Kommune

H. C. Østerby

Holstebro Museum

Ingeborg Svennevig

Holstebro Provsti

Niels Arne Christensen
Lisbeth Ørtoft

Kuben Management A/S

Anders Thanning

LABLAND architects

Jens Rex Christensen

Andre konferencer

Tilmeld dig her