Generationsskifte og skatteregler for ejendomsaktører. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De nye regler for bo- og gaveafgift

Nye regler for bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede ejendomsselskaber. Reglen om passiv / ikke passiv kapitalanbringelse. De forskellige ejendomsformers status som passiv eller ikke passiv pengeanbringelse - ejendomsselskaber og udlejningsejendomme, ubebyggede grunde, domicilejendomme, typehusfirmaers nyopførte og midlertidigt udlejede boliger og projektejendomme. Ændring af begrebet "pengetank". Pengetanksreglen og bo- og gaveafgift. Fremtiden for bo- og gaveafgift regler.
Michael Serup , Partner, Bech-Bruun

09.55 Krav til overdrageren og erhververen

Generationsskifte til hvem - familie, fond, medarbejdere, fremmede? Krav til overdrageren og erhververen. Ejertidskravet. Hvor længe skal overdrageren have drevet virksomheden for at kunne anvende den nedsatte bo- og gaveafgift. Hvor lang tid skal erhververen have opretholdt ejerskabet af virksomheden?

10.15 Successionsreglerne

Stramning af successionsreglerne. Succession betyder, at der ikke sker beskatning i forbindelse med overdragelsen, men at erhververen skattemæssigt stilles på samme måde som den, der har anskaffet ejendommen. Pengetanksreglen og succesionsreglerne.

10.35 Værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte

Offentlig vurdering i forhold til markedspris. + /- 15 procent reglen. Særlige omstændigheder.

10.50 Kaffepause
11.20 Muligheder for generationsskifte

Hvilke modeller for generationsskifte er der?

11.45 Ejerskabsformen

Personligt og selskabs-ejerskab af ejendom.

12.05 Værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte

Offentlig vurdering i forhold til markedspris. + /- 15 procent reglen. Særlige omstændigheder.
12.10 Forberedelse af generationsskifte

Forberedelse af generationsskifte. Timing og fremgangsmåde.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Fra 1. juli 2020 ændres reglerne for generationsskifte af ejendom. Og 7 eksperter er i juni 2020 i gang med en analyse af generationsskifte-værdier, som i efteråret 2021 skal skabe grundlaget for en ny lov. Den skal forhindre de billige generationsskifter af ejendom og andre værdier.

I forbindelse med den nye 2020-Finanslov, er der desuden blevet vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Skatten på generationsskifte står til at blive hævet til 15%. Loven vil få vidtgående konsekvenser for ejendomsselskaber og skal i det store og hele opfattes som en stramning. Hvad kan dette komme til at betyde for den generation, der står til at overtage og videreføre virksomheder i den kommende fremtid?

Omkring 23.000 virksomheder står foran et generationsskifte i de kommende år. Det gælder i høj grad også ejendomsselskaber, for mange af dem, der købte ejendom i 80erne og 90erne og 00erne står nu med overvejelser om hvordan et generationsskifte organiseres bedst muligt.

  • Mange har købt ejendom i personligt regi eller som ejere af K/S-ejendomme.
  • Hvordan sikres et gnidningsløst generationsskifte uden at SKAT efterfølgende stiller spørgsmålstegn ved værdiansættelse, +-15 procent reglen, gavereglen.
  • Hvis ejendommen er købt dyrere end den offentlige vurdering, kan der så opnås skattefradrag ved "tabet" når der generationsskiftes.
  • Hvordan sikres et hurtigt bindende svar fra SKAT, fx ved at anvende gavereglen delvist.
  • Er det en fordel at føre ejendomme over i personligt regi eller omvendt over i selskabsform.
  • Hvornår bliver afskrivninger beskattet ved generationsskifte.
  • Kan der ske skattefri virksomhedsomdannelse efter generationsskifte af ejendom.
  • Overdragelse af ejendom hvor familien driver erhvervsvirksomhed - hvornår kan det ske skattefrit.
 

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 22. oktober 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

A/S Butikstorvet

Søren Norup Pries

Bech-Bruun

Michael Serup

CVB Boligrådgivning ApS

Martin Hürdum

Danalet

Henrik Hjort

Danske Bank

Paw Scheel Rosenkilde

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Lars Merrild Hareskov

Droob ApS

Leon Christensen
Anders Droob
Sisse Droob Knudsen

Ejegod Ejendomme A/S

Jens Jakobsen

EjendomsInvest

Michael Kaa Andersen

ISC A/S

Marianne Evers

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

Henriette Jordan

LEJ

Lui

Sophienborg Høj ApS

Trine Røssel

Strategi og Investering A/S

Aage Godt Carlsen

Wismann Property Consult A/S

Lars Wismann

ØENS Advokatfirma

Kenneth Gudmundsson

Andre konferencer

Tilmeld dig her