Generationsskifte og skatteregler for ejendomsaktører. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De nye regler for bo- og gaveafgift

Nye regler for bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede ejendomsselskaber. Reglen om passiv / ikke passiv kapitalanbringelse. De forskellige ejendomsformers status som passiv eller ikke passiv pengeanbringelse - ejendomsselskaber og udlejningsejendomme, ubebyggede grunde, domicilejendomme, typehusfirmaers nyopførte og midlertidigt udlejede boliger og projektejendomme. Ændring af begrebet "pengetank". Pengetanksreglen og bo- og gaveafgift. Fremtiden for bo- og gaveafgift regler.
Michael Serup , Partner, Bech-Bruun

09.55 Krav til overdrageren og erhververen

Generationsskifte til hvem - familie, fond, medarbejdere, fremmede? Krav til overdrageren og erhververen. Ejertidskravet. Hvor længe skal overdrageren have drevet virksomheden for at kunne anvende den nedsatte bo- og gaveafgift. Hvor lang tid skal erhververen have opretholdt ejerskabet af virksomheden?

10.15 Successionsreglerne

Stramning af successionsreglerne. Succession betyder, at der ikke sker beskatning i forbindelse med overdragelsen, men at erhververen skattemæssigt stilles på samme måde som den, der har anskaffet ejendommen. Pengetanksreglen og succesionsreglerne.

10.35 Værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte

Offentlig vurdering i forhold til markedspris. + /- 15 procent reglen. Særlige omstændigheder.

10.50 Kaffepause
11.20 Muligheder for generationsskifte

Hvilke modeller for generationsskifte er der?

11.45 Ejerskabsformen

Personligt og selskabs-ejerskab af ejendom.

12.05 Værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte

Offentlig vurdering i forhold til markedspris. + /- 15 procent reglen. Særlige omstændigheder.
12.10 Forberedelse af generationsskifte

Forberedelse af generationsskifte. Timing og fremgangsmåde.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

I forbindelse med den nye Finanslov, der er trådt i kraft i 2020, er der netop blevet vedtaget nye regler om beskatning ved generationsskifte af virksomheder. Skatten på generationsskifte står til at blive hævet til 15%. Loven vil få vidtgående konsekvenser for ejendomsselskaber og skal i det store og hele opfattes som en stramning. Hvad kan dette komme til at betyde for den generation, der står til at overtage og videreføre virksomheder i den kommende fremtid?

Omkring 23.000 virksomheder står foran et generationsskifte i de kommende år. Det gælder i høj grad også ejendomsselskaber, for mange af dem, der købte ejendom i 80erne og 90erne og 00erne står nu med overvejelser om hvordan et generationsskifte organiseres bedst muligt.

  • Mange har købt ejendom i personligt regi eller som ejere af K/S-ejendomme.
  • Hvordan sikres et gnidningsløst generationsskifte uden at SKAT efterfølgende stiller spørgsmålstegn ved værdiansættelse, +-15 procent reglen, gavereglen.
  • Hvis ejendommen er købt dyrere end den offentlige vurdering, kan der så opnås skattefradrag ved "tabet" når der generationsskiftes.
  • Hvordan sikres et hurtigt bindende svar fra SKAT, fx ved at anvende gavereglen delvist.
  • Er det en fordel at føre ejendomme over i personligt regi eller omvendt over i selskabsform.
  • Hvornår bliver afskrivninger beskattet ved generationsskifte.
  • Kan der ske skattefri virksomhedsomdannelse efter generationsskifte af ejendom.
  • Overdragelse af ejendom hvor familien driver erhvervsvirksomhed - hvornår kan det ske skattefrit.
 

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 22. oktober 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

A/S Butikstorvet

Søren Norup Pries

Bech-Bruun

Michael Serup

CVB Boligrådgivning ApS

Martin Hürdum

Danalet

Henrik Hjort

Ejegod Ejendomme A/S

Jens Jakobsen

EjendomsInvest

Michael Kaa Andersen

ISC A/S

Marianne Evers

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

Henriette Jordan

LEJ

Lui

Sophienborg Høj ApS

Trine Røssel

ØENS Advokatfirma

Kenneth Gudmundsson

Andre konferencer

Tilmeld dig her