Ferieparker afløser campingpladser - nye regler, investeringer og byggeri

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Nye muligheder på de danske campingpladser

Regeringen og Dansk Folkeparti har i januar 2019 indgået en aftale om modernisering af campingreglementet. Med baggrund i aftalen har Erhvervsstyrelse udstedt en nyt campingbekendtgørelse, der trådte i kraft den 31. marts 2019. Hvad er hensigten med den nye lov?

Sara Aasted Paarup , Kontorchef, Erhvervsstyrelsen

10.00 Omdannelser af campingpladser: love og praktiske erfaringer

Omdannelser af campingpladser i spændet mellem sommerhuslov, campingreglement, planlov og bygningsreglement. Konkrete eksempler.

Uffe M. Holm , Landinspektør, LandSyd

10.25 Turiststrømme og efterspørgsel efter camping, ferieboliger, feriehoteller og oplevelser

Efterspørgsel efter turistfaciliteter: camping, ferieboliger, feriehoteller. Campingpladserne står for ca. en tredjedel af danskernes kommercielle overnatninger inden for landets grænser, svarende til ca. 11 millioner gæster, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danskerne. Ikke desto mindre har antallet af campinggæster på danske campinpldser været faldende i de sidste år. Hvad skyldes tilbagegangen? Hvordan bevæger turistrømme sig - er de konstante eller kan man se nogle trends i, hvad turisterne opfatter som foretrukne må? Danskere og udenlandske turister. "Uopdagede perler" - fremtidens lokaliteter.

Jens Hausted , Direktør/CEO, Dansk Kyst- og Naturturisme

10.50 Fremtidens feriehuse og feriefaciliteter

Hvilke krav stiller nutidens og - især - fremtidige brugere til feriefaciliteter? Hytter, campingpladser, strandhoteller og feriecentre. Nye trends i udformning, udstyr og oplevelsestilbud.

11.20 Kaffepause
11.45 10 kystbyggerier til 4 milliarder: fristen forlænges til 2022

I 2015 fik 10 ferieprojekter tilsagn om at kunne opføres i  kystområder, som hidtil havde været no-go for byggerier. Fra de fik tilsagnet og til byggerierne skulle være fysisk igangsat, var grænsen på 5 år, men det har vist sig svært for de fleste projekter at være igang med selve byggeriet inden november 2020. Nu vil Folketinget give en fristforlængelse på 2 år, så projekterne først skal materialisere sig senest i oktober 2022 i stedet for allerede i 2020. Meningen med de lempelige regler for de 10 projekter er, at flere projekter skal følge efter. Hvordan er status på de 10 projekter? Hvorfor har det været nødvendigt at forlænge fristen?

12.10 Investering i feriefaciliteter: hytter, campingpladser, ferieboliger, strandhoteller og feriecentre

Leisuremarked bliver mere og mere professionaliseret og flere store ejendomsinvestorer retter nu deres interesse mod feriefaciliteter. Hvad kommer det til at betyde for investeringer i feriesegmentet? Hvad adskiller investering i feriefaciliteter fra andre ejendomsinvesteringer? Er leisure investeringer mere risikobehæftede eller er det bare spørgsmål om en rigtig udviklingsstrategi? Er bankerne mindre villige til at finansiere leisure investeringer?

12.35 Ny Lalandia med 483 feriehuse og et badehotel

Lalandias 3. danske feriecenter skal åbne i Søndervig. Det nye Lalandia i Søndervig vil bestå af en stor Aquadome, legeland, padel-tennis, kreative værksteder, restauranter og caféer. I tilknytning til Lalandia vil der blive opført 483 feriehuse i fase 1, og efterfølgende vil der blive opført et badehotel. I alt får cententerfaciliteterne et areal af 35.000 kvm.

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Campingpladserne står for ca. en tredjedel af danskernes kommercielle overnatninger inden for landets grænser, svarende til ca. 11 millioner gæster, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danskerne. Ikke desto mindre har antallet af campinggæster på danske campinpldser været faldende i de sidste år. 

En af grundene kan være, at campingpladserne ikke længere lever op til de moderne turisters krav. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti i januar 2019 indgået en aftale om modernisering af campingreglementet. Med baggrund i aftalen har Erhvervsstyrelse udstedt en nyt campingbekendtgørelse, der trådte i kraft den 31. marts 2019. Aftalen vil løfte de danske campingpladser, og gøre dem mere attraktive for professionelle investorer.

For hele leisuremarked gælder det, at markedet bliver mere og mere professionaliseret og flere store ejendomsinvestorer retter nu deres interesse mod feriefaciliteter. 

Interesen gælder både hytter, campingpladser, ferieboliger, strandhoteller og feriecentre, og drives bl.a. af at:

  • Elbiler kan ikke trække campingvogne - så derfor vil der komme feriehuse i stedet.
  • Nye regler siger 40 procent af en campingplads må være feriehytter.
  • Hytter må nu være 45km til 70 kvm store dobbelthytter.
  • Folk holder fere i Norden (Danmark).
  • Nyt camping reglement per marts 2019 med langt større muligheder.
  • Store investorer går ind i fereprojekter: Søndervig (Parken Sport og Entertainment), projektet på Nordals, Ærøskøbing Camping (Thye-koncernen) osv.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 1. september 2020
Klokken 09.00 - 13.05
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

BDO

Morten Ovesen

Dansk Kyst- og Naturturisme

Jens Hausted

Egedal Kommune

Mette Troelsen

Erhvervsstyrelsen

Sara Aasted Paarup

Hvidbjerg Strand Feriepark

Steen Slaikjær

Kirk Larsen & Ascanius

Jacob Ladefoged

LandSyd

Uffe M. Holm

Lolland Kommune

Birgitte Rønnow

Lou Advokatfirma P/S

Lars Møgelvang Hansen

Pantheon a|s

Flemming Therkelsen

Visit Lolland-Falster

Lindy Kjøller

Andre konferencer

Tilmeld dig her