Tid, ekstraarbejde og forsinkelser - styring og konsekvenser. KURSUS

Baggrund

Overholdelse af tidsfrister, håndtering af forsinkelser og retten til dagbøder er centrale elementer i byggeprocessen.

Manglende overholdelse af regler om tid af forsinkelse kan medføre store økonomiske tab for både bygherren og entreprenøren.

Det nye AB18 indeholder væsentlige ændringer i forhold til tidsplaner og planlægning af et byggeprojekt.

På kurset gennemgår vi de grundlæggende regler om tid, forsinkelse, dagbodskrav, samt den måde de bliver håndteret på i praksis med baggrund i AB18 og voldgiftspraksis.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Forsinkelse: hvornår?
Tidsfrister og forsinkelse. Hvornår er en forsinkelse ansvarspådragende for entreprenøren? Hvornår er en forsinkelse ansvarspådragende for bygherren? AB 18, ABT 18 og voldgiftspraksis om forsinkelse og dagbøder.

Tina Braad , Partner, Bech-Bruun

09.55 Aftale om dagbøder
Udbudsmateriale og dagsbøder. Hvilke overvejelser bør man gøre sig vedrørende forsinkelse, tidsfristforlængelse og dagbod forud for indgåelse af en entreprisekontrakt? Udformning af entreprisekontrakt mht. dagbøder, terminer og mellemterminer. Skærpede krav til kontraktgrundlaget i AB18.
10.15 Når aftalen om dagbøder mangler
Hvilke muligheder er der for erstatning på grund af forsinkelsen når aftalen om dagbøder mangler?
10.35 Krav om tidsforlængelse
Hvornår kan en entreprenør kræve en forlængelse af tidsfrister? Hvornår kan en bygherrre kræve en forlængelse af tidsfrister?
10.55 Kaffepause
11.25 Varsel og reklamation
Hvornår og hvordan skal dagbøder varsles og hvornår og hvordan skal dagbodskravet fremsættes? Hvem har bevisbyrden. Skal der følges op på varsel og dagbodskravet? Dagbødernes størrelse.Ekstra arbejder
11.45 Ekstraarbejder og forcering
Hvornår er der tale om ekstraarbejder? Hvem har bevisbyrden? Kravet om skriftlighed; aftalegrundlag for ekstraarbejder. Forcering.
12.05 Rådgivernes ansvar for forsinkelse
Ikke kun entreprenøren med også rådgiveren kan være ansvarlig for en forsinkelse. Hvornår har en rådgiver ansvar for forsinkelsen?
12.25 Spørgsmål og afslutning
12.30 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Advokat Jens-Ole Andersen

Jens-Ole Andersen

Bech-Bruun

Tina Braad

Dobbelthuse.dk ApS

Tonny Ager Søbrink

Gottlieb Paludan Architects

Henrik Andersen
Christina Tolstrup
Brian Jørgensen

Jyske Bank

René Frølund

Københavns Universitet

Suzanne Søderberg
Ea Norre
Peter Runge
Bo Ravn Christensen
Pernille L. Rasmussen
Reza Rad
Sara Klinggaard

Schmidt Hammer Lassen Architects

Simon Enevoldsen

Via Trafik Rådgivning A/S

Rawa Najat Mahmoud

Andre konferencer

Tilmeld dig her