Viborg: De store projekter

Baggrund

Viborg kom for alvor på verdenskortet, da Apple annoncerede placeringen af sit nye datacenter til 6,3 milliarder ved Foulum 8 km fra Viborg centrum. Datacentret vil gøre Viborg interessant også for en række andre aktører. Viborg Kommune har oprettet programmet ”Investeringsfremme Viborg”, der skal trække investeringer til kommunen, og som skal koordinere samarbejde med øvrige investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme.

I følge Danmarks statistik vil Viborgs indbyggertal stige fra det nuværende 97.118 til 100.935 frem mod 2029 - en stigning på 3,9 procent. Det vil betyde boligbyggeri for 2 milliarder.

Kommunen planlægger blandt andet en ny bydel med op til 700 nye boliger i Arnbjerg kun 4 km fra centrum. Byggemodning for 10 millioner kr. til de første 40 boliger i Arnbjerg startede i efteråret 2016. Kommunen har udlagt boligområder også i Fristruphøj, mens der er grundsalg på erhvervsgrunde blandt andet ved Vestermarksvej, Randersvej og Lundborgvej.

Samtidig er der gang i andre store projekter som Viborg Baneby til over 600 millioner kr., udvidelsen af Regionshospitalet til 1,15 milliarder og ny infrastruktur. Viborg har derfor et stort potentiale for at tiltrække virksomheder og skabe en positiv erhvervsudvikling, der kan danne grundlag for investeringer, arbejdspladser, større bosætning og dermed cementere Viborgs position som regional hovedstad.

Byens Ejendom vurderer, at der i de kommende år vil blive byudviklet for 15 milliarder i Viborg. Konferencen om Viborg ser på de fremtidige udviklingsplaner og konkrete projekter, som har betydning for byens udvikling og fremtid.

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09.30 Velkomst
09.35 Mål og visioner for Viborgs udvikling
Viborg er for alvor kommet på verdenskortet med Apples placering af sit datacenter til 6,3 milliarder i byen. På tegnebrættet er en anden kæmpeinvestering, en ny midtjysk motorvej, der også vil styrke byens position. Hvordan vil byen styrke og udvikle sin rolle som regional hovedstad? Vækstområder og investeringsmuligheder i Viborg Kommune. Kommuneplanen 2017 - 2029.

Ulrik Wilbek , Borgmester, Viborg Kommune

10.00 Erhvervsmarkedet i Viborg
Hvad vil opførelsen af Apples Datacenter, det nye Regionshospital og Viborg Baneby betyde for ejendomsmarkedet i Viborg? Hvad er status og perspektiverne for Viborgs erhvervsmarked? Hvordan ser det ud for kontor-, butik-, hotel- og industrimarkedet i Viborg? - efterspørgsel, prisudvikling og afkast. Hvordan kommer erhvervsmarkedet i Viborg til at se ud om 5-10 år? Hvordan er interessen for at etablere butikker, leje og bygge kontorer og logistikfaciliteter i Viborg?
10.25 40.000 kvm nybyggeri til bolig, erhverv og butik på Erik Ejegod-grunden
Erik Ejegod-grunden ligger i hjertet af Viborg Baneby, omkranset af den nye Vilhelm Ehlerts Alle, Middagshøjvej og Hærvejen. Grunden ligger, hvor den nye Hærvejsbro lander i Viborg Baneby og derved som nabo til offentlig transport og Midtbyen Gymnasium. Erik Ejegod-grunden vil danne rammen om 40.000 kvm nybyggeri. Grunden skal udvikles for omkring 600 millioner, og der planlægges 300 lejligheder i form af etageboliger på minimum 3 etager. Den nye bydel er en del af byudviklingsområdet 'Viborg Baneby' og vil udover boliger også komme til at indeholde butikker, et parkeringshus samt flere markante erhvervsejendomme. Hvordan skal området udvikles til en levende og attraktiv bydel, og hvordan ser planerne for området ud?

Jens Jakobsen , Direktør, Ejegod Ejendomme

10.50 Kaffepause
11.20 350.000 kvm byggeri i Viborg Baneby
I samarbejde med bl. a. Bach Gruppen, der er den største grundejer i området, Gardit, Boligselskabet Sct. Jørgen og Realdania er Viborg Kommune i fuld gang med at udvikle Viborgs nye bydel, Viborg Baneby. Viborg Baneby har fået Byplanprisen 2017 for gennemtænkt og gennemført planlægning.

Benjamin Galacho , Underdirektør, Bach Gruppen

Ole Nielsen , Byggechef, Boligselskabet Sct. Jørgen

11.45 Boligmarkedet og boligpriser i Viborg
Viborg Kommune vil opleve en tilvækst frem mod 2025 på over 300 nye borgere om året, hvilket er en stigning i befolkningen på 3,3 procent. Der skal bygges nye boliger for 2 milliarder for at imødekomme behovet. Hvilken betydning vil tilvæksten få for boligmarkedet og priserne? Hvor vil det blive attraktivt at bo, og hvilke typer ejendomme vil blive efterspurgte? Hvordan er prisudviklingen og fremtidsudsigterne på boligmarkedet i Viborg?

Torsten Nielsen , Indehaver, Ejendomsmægler, Estate Viborg - Torsten Nielsen

12.10 Ny skole i Overlund til 200 millioner
Der skal opføres en ny skole i Overlund til en værdi af ca. 200 millioner. Skolen skal efter planen stå klar til brug i 2022. Erik arkitekter er bygherrerådgiver i byggeriets indledende faser. Hvad skal der bygges og hvordan er tidsplanen?

Jesper Herly Laursen , Afd. Leder, Bygherrerådgiver, Arkitekt MAA, MDB, ERIK Arkitekter

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Bach Gruppen

Benjamin Galacho

Boligselskabet Sct. Jørgen

Ole Nielsen

Byggeselskabet Paulsen A/S

Jacob Riis Sørensen

COWI A/S

Flemming Schmidt

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Allan Tougaard Christensen

Ejegod Ejendomme

Jens Jakobsen

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Heine Bakkestrøm

ERIK Arkitekter

Jesper Herly Laursen

Estate Viborg - Torsten Nielsen

Torsten Nielsen

Hornum murer og entreprenørforetning A/S

Knud Kristensen

Jyske Bank

Morten Nielsen
Chris Stenskrog

Kuben Management A/S

Jacob Jørgensen
Søren Fonseca Pedersen

LABLAND architects

Jens Rex Christensen
Søren Kristensen

OKNygaard A/S

Lars Bisgaard

Pluskontoret Arkitekter

Mette Stavad

PRO Developments A/S

Brian Gade

Rambøll

René F. G. Bjerregaard

Skala Arkitekter A/S

Emil Simonsen

Sweco Danmark A/S

Ole Øster Madsen

Unicon A/S

Flemming Grand

Viborg Kommune

Ulrik Wilbek

Andre konferencer

Tilmeld dig her