Viborg: De store projekter

Baggrund

Viborg kom for alvor på verdenskortet, da Apple annoncerede placeringen af sit nye datacenter til 6,3 milliarder ved Foulum 8 km fra Viborg centrum. Datacentret vil gøre Viborg interessant også for en række andre aktører. Viborg Kommune har oprettet programmet ”Investeringsfremme Viborg”, der skal trække investeringer til kommunen, og som skal koordinere samarbejde med øvrige investeringsfremmeaktører, herunder Invest in Denmark og Vestdansk Investeringsfremme.

I følge Danmarks statistik vil Viborgs indbyggertal stige fra det nuværende 97.118 til 100.935 frem mod 2029 - en stigning på 3,9 procent. Det vil betyde boligbyggeri for 2 milliarder.

Kommunen planlægger blandt andet en ny bydel med op til 700 nye boliger i Arnbjerg kun 4 km fra centrum. Byggemodning for 10 millioner kr. til de første 40 boliger i Arnbjerg startede i efteråret 2016. Kommunen har udlagt boligområder også i Fristruphøj, mens der er grundsalg på erhvervsgrunde blandt andet ved Vestermarksvej, Randersvej og Lundborgvej.

Samtidig er der gang i andre store projekter som Viborg Baneby til over 600 millioner kr., udvidelsen af Regionshospitalet til 1,15 milliarder og ny infrastruktur. Viborg har derfor et stort potentiale for at tiltrække virksomheder og skabe en positiv erhvervsudvikling, der kan danne grundlag for investeringer, arbejdspladser, større bosætning og dermed cementere Viborgs position som regional hovedstad.

Byens Ejendom vurderer, at der i de kommende år vil blive byudviklet for 15 milliarder i Viborg. Konferencen om Viborg ser på de fremtidige udviklingsplaner og konkrete projekter, som har betydning for byens udvikling og fremtid.

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09.30 Velkomst
09.35 Mål og visioner for Viborgs udvikling
Viborg er for alvor kommet på verdenskortet med Apples placering af sit datacenter til 6,3 milliarder i byen. På tegnebrættet er en anden kæmpeinvestering, en ny midtjysk motorvej, der også vil styrke byens position. Hvordan vil byen styrke og udvikle sin rolle som regional hovedstad? Vækstområder og investeringsmuligheder i Viborg Kommune. Kommuneplanen 2017 - 2029.

Ulrik Wilbek , Borgmester, Viborg Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter i Viborg 2019-2029
Hvilke konkrete planer og perspektiver for byudvikling er der i Viborg? Hvad er status og tidsplanen for Viborg Baneby og andre byudviklingsprojekter? Kommunen har udlagt boligområder i blandt andet Arnbjerg og i Fristruphøj, mens der er grundsalg på erhvervsgrunde ved Vestermarksvej, Randersvej og Lundborgvej. Hvilke andre områder har man udlagt til henholdsvis boliger og erhverv, og hvilken type erhverv vil man gerne tiltrække?
10.25 Apple Datacenter til 6,3 milliarder
Byggeriet af det 160.000 kvm store Apple Datacentret er gået i gang i 2016 og forventes afsluttet i 2026. Der er også planer om at opføre en ny højspændingsstation samt et varmegenvindingsanlæg, som kan udnytte overskudsvarmen fra datahallerne. Selve datacentret vil blive opført etapevis. Status på byggeriet og kommende etaper.
10.50 Kaffepause
11.20 Udvikling af Vestas-grunden
Vestas-grunden, som ligger ved Marsk Stigsvej i Viborg Baneby, vil i de kommende år blive udviklet med boliger, butikker og liberalt erhverv. Her kommer Banebyens 10.450 kvm store plejecenter Banebo også til at ligge. Plejecentret vil få 100 plejeboliger på en størrelse af 77 kvm samt 2.350 kvm serviceareal og vil koste 115 millioner at bygge. Hvordan kommer plejecentret og udviklingen af området til at se ud?
11.45 Erhvervsudvikling og investeringer i Viborg
Med Apples beslutning om at etablere sig ved Foulum, kom Viborg for alvor på verdenskortet. Hvilke andre investeringer i byen kan Apple trække med sig? Hvordan er interessen for at etablere virksomhed i Viborg, og for hvilke typer af virksomheder er Viborg særlig attraktiv? Hvad er perspektiverne for Viborgs erhvervsmarked, og hvordan ser det ud for kontor-, butik-, hotel- og industrimarkedet i Viborg ikke mindst i kølvandet på Apples investeringer? Hvordan arbejder man i Viborg med at tiltrække virksomheder og gøre området attraktivt at etablere sig i?
12.10 Ny midtjysk motorvej - betydning for Viborg
Fra at være et håb om en midtjysk motorvej på 180 km fra tilslutning ved Hobro syd for Aalborg, ind over Viborg, Herning og ned til Billund og tilslutning til motorvejen ved Haderslev syd for Kolding, er der nu kommet penge på bordet: Folketinget har bevilliget 40 millioner til en miljøundersøgelse til den sydlige del og 25 millioner til en forundersøgelse af den nordlige del. Det samlede motorvejsbyggeri vil koste ca. 16 milliarder kr., og vil som det så ofte sker være opdelt i etaper i takt med at der skabes politisk og økonomisk råderum. Arbejdet med forundersøgelsen løber frem til midten af 2019. Hvilken betydning vil den midtjyske motorvej have for Viborg? Hvilke af de mulige linieføringer vil være optimale for byen?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her