VEJLEs store projekter - byggeri for 30 milliarder


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete planer og projekter for Vejle

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Vejle Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Vejle? Hvordan ser fremtidens Vejle ud?

Henrik B. Aagaard , Afdelingsleder, Planafdeling, Vejle Kommune

10.00 Boligmarkedet i Vejle

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og allerede i 2021 og frem mod 2023 forventes Vejles indbyggertal at stige så meget, at kun Århus ligger højere. Hvordan kommer efterspørgslen og priserne til at udvikle sig i de kommende år? Hvorfor udvikler boligmarkedet sig så meget i Vejle og omegn? Hvilke nye boligkvarterer og byområder bliver attraktive, og for hvem? Priser og liggetider? Hvordan vil fremtidens boligmarked udvikle sig i Vejle?

Johs Andersen , Indehaver/Ejendomsmægler, Cand. jur., HD, valuar, EDC Domus, Vejle

10.25 Ny Rosborg: Ny bydel til 2 milliarder kr.

Ny Rosborg skal udvikles på et 800.000 kvm stort område vest for Vejle bymidte og skal i fremtiden huse 5.000 beboere, 20.000 kvm erhverv, dagligvareforretning og en daginstitution. Planen er, at skabe et trinbræt til naturen og samtidig en tæt bydel, hvor landskabet gør den fremtidige by modstandsdygtig i forhold til klimaforandringer og samtidig skaber rammen om bydelsfællesskaber og aktiviteter for fremtidens borgere i Ny Rosborg og Vejle som helhed. Bydelen bliver et laboratorie, hvor landskabet er rammen om en række testfelter med fokus på forskning i deponier, regnvandsbassiner der forsinker og renser byens vand inden udledning til åen, forskningsmiljøer, vand- og naturlegepladser, naturstier, oplevelsesstier, pavilloner og temporære projekter om leg og læring i naturen. Udviklingen af bydelen forventes at være en proces der foregår over de næste 30 år. Hvordan har processen været med at skabe den nye bydel? Hvilke tanker ligger bag og hvordan ser planerne for Ny Rosborg ud?

Mads Tenney Jordan , Partner, Adm. Direktør, Møller & Grønborg

10.50 Kaffepause
11.20 Turisme i Vejle

Vejle er en turistmagnet og havde i 2017 en turismeomsætning på 2 milliarder kr. Vejle kommune ligger højt på listen over danske kommuner, hvor turister lægger flest penge. Hvad bygger byen sin turismestrategi på? I 2018 havde Vejles hoteller, campingpladser og vandrerhjem havde flere gæster end nogensinde tidligere. Er der plads til og behov for flere hoteller i Vejle og i så fald til hvilke målgrupper? Hvilket turismepotentiale har Vejle og omegn? Og kan det anvendes i andre sammenhænge når byen og dens erhvervsliv skal promovere sig?

Morten Damgaard , Chef for Erhvervsservice og Turisme, Visit Vejle

11.45 Erhvervsområde til 2,4 milliarder kr.

Der er planer om at opføre et 300.000 kvm stort erhvervsområde omkring den nye motorvejsafkørsel 61b Vejle Syd, som forbinder det sydlige Vejle med E45. Det nye erhvervsområde er reserveret til større bygningsanlæg inden for logistik, produktion samt domicilbyggeri for virksomheder, der har gavn og nytte af nærheden til motorvejsnettet. Intentionen er at opføre 165.000 kvm byggeri. Projektet skal skabe attraktive rammer til servicefunktioner som tankstation og food-stop samt større logistikvirksomheder og liberalt erhverv med stor synlighed og let adgang til motorvej E45 og virksomhederne kan få facadeeksponering over 700 meter langs E45. Arkitektfirmaet RUM udvikler lokalplanen sammen med konsortiet, der består af Erling Jensen, OBH Gruppen og Bruun Udvikling. Forventet byggestart juni 2021 og byggeslut maj 2026. Hvilke muligheder er der i området, og hvad gør det attraktivt at etablere virksomhed i Vejle?

Arne Bruun , Project manager, Bruun Udvikling

12.10 Bofællesskaber

Længere levetid, fremkomsten af en gruppe formuende ældre og livsstilsændringer betyder, at der er en stigende efterspørgsel efter seniorbofællesskaber og bofællesskaber i det hele taget. I Trekantsområdet - og i hele landet - er der stor interesse for bofællesskaber og flere er undervejs. I Vejle har man høstet gode erfaringer med etablere et vellykket bofællesskab ved navn, “Lille Grundet”. Hvilke erfaringer har de haft med at starte et bofællesskab i Vejle? Hvilken samfundsmæssig betydning har bofællesskaber, som der vil komme flere og flere af de kommende år?

Birger Lilja Kristoffersen , Arkitekt, Bofællesskab.dk

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Vejle Kommune med et befolkningstal på 115.000 i 2019, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Vejle har en vision om at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år. Allerede i 2021 ser Vejle Kommune ud til at være større end Esbjerg, der i dag er Danmarks femte største kommune. Befolkningstilvæksten i Vejle i de senere år er kun overgået af Horsens og Aarhus og allerede i 2021 og frem mod 2023 forventes Vejles indbyggertal at stige så meget, at kun Århus ligger højere. Befolkningstilvæksten har fået kommunen til at fremlægge et kommuneplanforslag, hvor der åbnes op for byggeri af 10.300 nye boliger på i alt 1 million kvm, som vil have en værdi på 20 milliarder kroner. 

Også når det gælder arbejdspladser, vækster kommunen også og overgås kun af Århus blandt de jyske kommuner. Vejle placerer sig også over landsgennemsnittet, når det gælder den gennemsnitlige indkomst, hvilket giver god grobund for vækst i bl.a. handel, og kommunen fastholder fortsat sin position som Sydjyllands største indkøbsdestination. I erhvervslivet er der også fremgang, og det er især bygge- og anlæg, privat handel og service, der oplever en markant vækst i antallet af arbejdspladser.

Denne konference sætter fokus på forventningerne til Vejles udvikling i de kommende år. Byens største udviklingsprojekter præsenteres, og der gives et overblik over investeringer, samt bolig- og erhvervsudviklingen i byen. 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 5. november 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: TorvehallerneTorvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 VejleDe kommer også

AFRY ÅF Buildings Denmark P/S

Michael Boye

Amatech A/S

Ole Knudsen

Barslund A/S

Jimmy Knudsen

BASE Erhverv as

Klaus Rønslev

Birch Ejendomme

Lise Kaasing Bliksted
Caja Brandt Rosenkvist

Birch GM Silkeborg

Peder Østergaard
René Birch

Bofællesskab.dk

Birger Lilja Kristoffersen

Bruun Udvikling

Arne Bruun

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Lars Storkholm
Steen Jørgensen

Dimension Design

Thomas Posborg Münster

Domea.dk

Louise Prahm

EDC Domus, Vejle

Johs Andersen

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Mads Sølvsten Dahl

Geopartner Landinspektører

Kim Voss
Tina Jervelund

gpp arkitekter a/s

Søren Madsen

H. Skjøde Knudsen A/S

Allan Nielsen

home

Mette Hjære
Jesper F. Guldmann

Ingeniør'ne

Henrik Bilberg

JIC Uhrhøj ApS

Casper Jørgensen

Jyske Bank A/S

Henrik Seiger
Johnny Mortensen
Kurt Dupont

Kuben Management A/S

Jesper Bøje Pedersen

Max Bögl International SE

Anders Weidemann

Møller & Grønborg

Mads Tenney Jordan

NemByg A/S

Karsten Larsen

Nordea Real Estate

Jens Gylling Jørgensen

NP Holding A/S

Mads Schou Pedersen

NREP A/S

Mathias Elkjer Beck
Sune Ingemann Larsen

Platform A/S

Carsten Abel

Rum arkitekter

Anders Bech Rasmussen

Schindler Elevatorer A/S

Christina Hvass

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Sweco Danmark A/S

Kristian Sørensen

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice

Pernille Refshauge

Teqton Danmark A/S

Ole Skov

Torntoft & Mortensen A/S

Torben Bloch Nielsen

TSO STUDIO

Tina Seerup Olesen

Vejle Kommune

Henrik B. Aagaard

Visit Vejle

Morten Damgaard

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her