Baggrund

Vejle kommune med et befolkningstal på 112.916 i 2017, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og indbyggertallet vil i 2027 være nået op på 120.992 – en stigning på 6,67 procent eller en tilgang på 800 nye borgere årligt i gennemsnit. Vejle Kommunes vision er at tiltrække mindst 1.000 nye borgere pr. år, hvilket i 2015 blev nået med 1.200 nye tilflyttere. Vejle er dermed den by i Danmark med den 3. største tilflytning. Befolkningstilstrømningen vil betyde, at der skal investeres 6 milliarder kr. i boliger over den kommende 10-årige periode. I øjeblikket bliver der bygget omkring 600 nye boliger årligt.

Udsigten til den fortsatte befolkningstilvækst har fået Kommunen til at fremlægge et nyt kommuneplanforslag, hvor der åbnes op for byggeri af 10.300 nye boliger. Der lægges op til flere boliger i Vejle, Jelling, Brejning og Gravens-Ågård, samt en ændret anvendelse af et område fra offentlige formål til boligformål ved Store Grundet Allé og Viborgvej i Vejle By.
Udviklingen er allerede sat i gang i havneområdet, hvor der blandt andet nu bliver opført 9 boligtårne for 250 millioner med tilsammen 150 lejligheder på den 23.000 kvm store Havneøen. Her ligger også det 9.000 kvm store Kirks domicil på 6 etager. På Gammelhavn, den tidligere Posthusgrunden, er der planer om at opføre 200 nye boliger i karrér på 6-7 etager.

På tegnebrættet er også udvikling af den 500.000 kvm store forstad, Rosborg, i Vejle Ådal vest for centrum. Her er der potentiale for 250.000 kvm nyopførelse af bolig og erhverv. Bydelen vil på sigt få mellem 4.000 og 5.000 nye indbyggere, og der kan opføres mellem 2.000 og 2.500 boliger.

Vejle ligger i Trekantsområdet - ét af Danmarks største vækstområder - og blev i efteråret 2016 kåret som Danmarks mest servicemindede handelsby. Kommunen har en vision om at tiltrække 500 nye private arbejdspladser om året og være blandt Danmarks 10 mest erhvervsvenlige kommuner. På Dansk Byggeris liste over erhvervsvenlige kommuner hoppede Vejle 12 pladser frem siden året før og fik en 13. plads i 2017. Udviklingen kan ses på grundsalget i byen, hvor der er stor efterspørgsel, og hvor byggegrunde sælges på overbud, ligesom der er sket en fordobling af byggemodning siden 2014. I Vejle Nord planlægges et fremtidigt erhvervsområde for virksomheder med grundstørrelser på mellem 1.000 og 300.000 kvm. Området har optimal trafikal tilgængelighed og kan tiltrække produktions- eller servicevirksomheder, større lager- eller distributionsvirksomheder, engroshandel, håndværkervirksomheder samt hoteller.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal bruges 11 milliarder kr. på byudvikling i Vejle.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09.30 Velkomst
09.35 Overblik: Visioner og strategier for vækst i Vejle
Vejle er én af Syddanmarks hurtigst voksende byer, og med en befolkningstilvækst på 9 procent over en 10-årig periode vil kommunens indbyggertal være på 120.992 i 2027. Hvilke visioner og perspektiver er der for Vejle som bosætningsby, og hvordan vil byen udnytte de muligheder, som ligger i Trekantområdets vækst? Hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Vejle i forhold til infrastruktur, bosætning, erhverv, uddannelse og oplevelsesindustrien? Hvad bliver de største udfordringer, og hvordan skal de løses? Hvordan forventes Vejles udvikling at se ud frem mod 2028? Hvordan vil Vejle sikre den positive udvikling - økonomisk, infrastrukturelt og byudviklingsmæssigt?

Jens Ejner Christensen , Borgmester, Vejle Kommune

10.00 Planer og projekter i Vejle Kommune
Vejle er én af Syddanmarks hurtigst voksende byer, med en sund befolkningstilvækst. Hvilke visioner og perspektiver er der for Vejle som bosætningsby, og hvordan vil byen udnytte de muligheder, som ligger i Trekantområdets vækst? Hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Vejle i forhold til infrastruktur, bosætning, erhverv, uddannelse og oplevelsesindustrien? Hvilke byudviklingsplaner har kommunen for Vejle, og hvordan forventes Vejles udvikling at se ud frem mod 2028?

Lisbet Wolters , Stadsarkitekt, Vejle Kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Opførelse af boliger, butikker m.m. på Gammelhavn
Den 35.000 kvm store Posthusgrund i midten af Vejle skal få nyt liv som Vejles handelscentrum, når der bygges 91.000 kvm boliger og butikker på grunden. Projektet har fået navnet Gammelhavn og byggeriet planlægges som en 6-7 etager høj bebyggelse i karréstruktur langs de omgivende veje, mens der etableres en stor grøn park i midten. Hvordan ser visionen ud, og hvor langt er man henne i processen? Hvordan ser det planlagte byggeri ud, og hvad vil byggeriet komme til at betyde for Vejle?

Kim Lang Sørensen , COO - M. Sc. Int. Business, NPV

11.45 Ny Politiskole i Vejle
Den nye politiskole skal opføres på en grund, hvor den tidligere sygplejeskole i Vejle har ligget. Det er planen at ombygge den tidligere sygeplejeskole på 7845 kvm inkl. kælder til politiskole med kontorer, mødelokaler, undervisningsfaciliteter med bl.a. auditorium, bibliotek, idrætssale, omklædningsrum, kantiner, vægttræningslokaler, gerningssted, skydesimulator samt skydebane. Med om- og nybyggeri for 504 millioner kr. bliver den nye skole på 19.750 kvm. Hvad er status på projektet og hvordan ser tidsplanen ud?

Kim Olesen , Projektleder, Bygningsstyrelsen

12.10 Ny Vejle Fjord bro til 5 milliarder kr.
Den nye forbindelse over Vejle Fjord kom et skridt nærmere, da Vejdirektoratet udpegede 2 linjeføringer, som vurderes til at være mest hensigtsmæssige. Anbefalingen lyder på en 14 km lang broforbindelse til 4,97 milliarder eller som anternativ en 10,6 km lang tunnelløsning til 5,23 milliarder kr. Den nye bane tilsluttes den eksisterende bane i nord ved Daugård og i syd ved Brejning. Etablering af en ny jernbane på tværs af Vejle Fjord vil forkorte rejsetiden, da en ny jernbane reducerer strækningen mellem Brejning i syd og Daugård i nord med 14 km og skaber mulighed for en højere hastighed på op til 250 km/t. Hvordan ser forslagene til en forbindelse over Vejle Fjord ud, og hvordan vil det videre arbejde med planerne forløbe?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Birch Ejendomme

Line Krogh Pedersen
René Birch
søren Pedersen

Bygningsstyrelsen

Kim Olesen

Codex Advokater

Niels JOhansen

home v/ Lynggaard & Hansen, Vejle

Mette Hjære
Jesper F. Guldmann

Kuben Management A/S

Anders Thanning

MT Højgaard

Bo Bruhn Hansen Christensen
Jacob Skjellerup Kundechef jsp@mth.dk +45 2270 2968

MT Højgaard A/S

Ole Hybel

NPV

Kim Lang Sørensen

Per Aarsleff

Ulrik Therkilsen
Karl Peter Warming
Peter willemoes

Vejle Kommune

Jens Ejner Christensen
Lisbet Wolters

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom