Vedvarende energi og optimering af byg og ejendom

Baggrund

Stigende krav til bygningers energiforbrug øger fokus på anvendelsen af vedvarende energi både ved nybyggeri og renoveringer. Interessen retter sig imod såvel solceller, som jordvarme, luft-til-luft varme, grundvandsvarme, samt geotermisk energi.

Solceller er i rivende udvikling verden over. I Danmark er udnyttelsen af solenergi efter nogle år med politiske indgreb og usikkerhed igen i vækst. Det gælder både erhvervsejendomme, hvor solcellepaneler kan sættes op på tage eller monteres som en del af klimaskærmen, privatboliger og beboelsesejendomme.

Nogle af de mest lovende former for vedvarende energi kommer fra undergrunden. Jordvarmen, som har vundet en vis udbredelse inden for parcelhussegmentet, kommer nu ind i billedet som varmekilde i store bygninger såsom kontorer, butikscentre, hoteller og offentlige bygninger.

En anden vedvarende varmekilde med stort potentiale er luft til luft varmen, der ligeledes nyder stadig større popularitet.

Konferencen kaster lys over de alternative energikilders fordele og ulemper og den måde, de indgår i en bygnings samlede energibalance.


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Energi og ejendomme
Energiøkonomi i ejendomme er det helt store issue blandt byggefolk. En bedre varmebalance kan opnås enten ved en mere effektiv isolering eller med anvendelse af alternative energikilder i form af solceller, jordvarme, luft til luft opvarmning mm. Hvordan er status på energieffektivisering af bygninger? Hvilken rolle indtager vedvarende energikilder, og hvad hindrer byggebranchen i at blive mere energirigtig? Hvordan opnår man et fornuftigt afkast i de enkelte løsninger?
10.00 Solcellemarked i dag og i morgen
Det danske solcellemarked er blevet udsat for en række alvorlige rystelser i de sidste år. Først og fremmest har de nye afregningsregler for strøm fra solceller gjort en del projekter mindre rentable. Dette gælder især de store kommercielle solcelleanlæg, hvor nogle af disse projekter i den nye energipolitiske virkelighed har mistet sin eksistensberettigelse. Men hvad betyder den nye energipolitiske situation for solcelleanlæg i bygninger, hvor afhængigheden af tilskudsordninger ikke er så stor, og hvor salg af el til nettet ikke er det primære mål? Hvilke støttemuligheder er der? Hvordan griber man etablering af et solcelleanlæg an?

Søren Rise , Chefkonsulent , Tekniq

10.25 Nyeste udviklingstrends inden for solcelleteknologi
Solcelleteknologien er i voldsom udvikling både i retning af billigere og mere effektive celler og helt nye systemløsninger. Hvad vej går forskning og udvikling, og hvilke nye landvindinger i solcelleteknologi kan vi forvente i den kommende tid? Skal man som bygherre og ejendomsudvikler vente med at bruge solceller, indtil nye og bedre løsninger er kommet på markedet, eller er solcelleanlæg teknisk og ydelsesmæssigt set gode nok allerede nu? Hvilke erfaringer er der, og hvilke krav skal man stille til solcellesystemer?
10.50 Kaffepause
11.20 Jordvarme og køling
Hvilken opvarmningsform skal man vælge som ejendomsudvikler? Store varmepumper i fjernvarmen kan nu afkobles når elprisen er høj og bruges til kombineret varme og køl. Når der ikke er kølebehov, kan de hente varme fra spildevand, drænvand, havvand, luft eller jordslanger. Og klynge af huse kan nu forsynes med en fælles varmepumpe. Fordele og ulember ved jordvarmen. Er jordvarmen økonomisk rentabel?

Anders Dyrelund , Markedschef, Rambøll Danmark

11.45 Luft til luft og luft til vand-varme
Selv kold luft udenfor kan ved hjælp af et varmepumpeanlæg omdannes til varme indendøre. Både luft-til-luft og luft-til-vand-varme får stærkt stigende udbredelse.

Kent Bisgaard , Forretningsudvikler, Best Green

12.10 Grundvands- og havvandskøling - Praktiske erfaringer
Erfaringer med udvikling af grundvandskøling. Grundvandskøling kontra havvandskøling, med baggrund i 2 konkrete projekter: DR Byen og en ny stor kontorbygning på Langelinie. Herunder vurdering af energioptimering og teknisk-økonomiske forhold, der bl.a. førte til, at grundvandskøling blev valgt frem for havvandskøling, trods kontorhusets nære beliggenhed til havnen.

Jan Stæhr , Market Director, Groundwater Specialist, COWI

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her