Udvikling og investering i rækkehuse

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Markedspotentiele for rækkehuse

Rækkehuse oplever en ny guldalder. Efterspørgselen fra både lejere og købere er så enorm, at udbuddet dårligt kan følge med. Samtidigt stiger priserne kraftigt. Hvor meget kan de stige endnu? Og hvor stor er potentielet for vækst på markedet for rækkehuse? Gælder den høje efterspørgsel alle typer rækkehuse? Hvd er mest eftertragtet? Størrelse, antal etager og værelser, udformning. Hvem køber, og hvem lejer? Nye koncepter inden for rækkehusudvikling. Hvordan bliver de modtaget af markedet?

10.00 Hvad forventer lejere og købere af et rækkehus

Efterspørgselen efter rækkehusboliger kommer især fra børnefamilier og seniorerne. Tit er ønsket også at bo flere generationer i samme hus eller bebyggelse. Både seniorer og især børnefoldrene kan være meget differentieret som gruppe. og have forskelllige behov til deres bolig. Skal man designe rækkehuse, så de passer flest mulige? Eller skal man målrette sig kundegruppen allerede i designfasen? Forventniger til udformning, størrelse, funktionalitet og antal etager.

10.25 Fællesskab som bo- og livsform

At bo i et rækkehus kan være en særlig livsstil. Som beboer i et rækkehus er man med i et større fælleskab, samtidigt med, at man kan have privatliv som i et parcelhus. Rækkehuse er dog særligt gode som boform til at skabe et fællesskabsfølelse og danner ofte basis for forskelige former for bofællesskaber. Forventniger og behov mht. fællesskab vs. privatliv og hvordan honorer man dem bedst? Forskellige former for fællesskab og forskellige fællesskabsbehov. Hvad er fremtiden? Er nye fællesskabsformer på vej? Udvikling og designing af større rækkehusområder.

10.50 Kaffepause
11.20 Rækkehuse, der udvider sig efter behovet

Rækkehuse giver ikke samme udvidelsesmuligheder, som enfamilehuse. Imidlertid kan der være behov for at bygge til eller udvide arealet, når familien vokser. Eller for det modsatte, når børnene flytter ud og familen bliver mindre. Derudover skaber de forskellige moderne familieformer behov for fleksibilitet, hvad arealet og rumudformning angår. Rækkehuse, der vokser og skrumper ind alt efter beboernes behov. Vandkunsten har med inspiration fra byggeriet Kartoffelrækkerne på Østerbro i København udarbejdet et projekt for et fleksibelt rækkehus.

Elena Astrid Rojas , Arkitekt MAA, Partner, Vandkunsten

11.45 Banebrydende projekt: 400 rækkehuse i Tingbjerg

I Tingbjerg skal 400 rækkehuse på mellem 84 og 118 kvm skyde op på et almen boligområde frem mod 2025. Der er tale om 5 forskellige typer rækkehuse i 1, 2 eller 3 plan, der skal opføres af KAB / fsb, NREP, SLA, og Danhaus. Husene bygges af moduler og får bl. a. bærende konstruktioner i træ og dampspærre af genbrugsplast. Meningen er, at husene er til at betale for almindelige indkomster. De første 7 huse sælges til et "discountpris" på 27.000 kr per kvm i stedet for markedsprisen 35.000 kr. Til gengæld skulle de potentielle beboere skrive en motiveret ansøgning om, hvad det er, man kan bidrage med i fællesskabet for at komme i betragtning.

Lene Vennits , Byudviklingschef, Tingbjerg byudvikling (KAB og fsb)

12.10 Rækkehus af moduler og konceptbyggeriet

Professionelle udviklere har rettet blikket mod modulbyggeri, ikke mindst træmoduller. Samtidigt har danske husbyggere i de sidste år gået ind i rækkehusbyggeri og udviklet modulbaserede koncepter for rækkehuse og rækkehusklynger. Koncepterne tilbyder varierede boformer for forskellige kundesegmenter. Hvordan varierer man og individualiserer modulbyggeri? Hvordan sætter bygherrerne deres personlige præg på udformningen, indretningen og/eller materialevalget? Byggepriser.

Martin Ravn-Nielsen , Group CEO, HusCompagniet

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Rækkehuse oplever en ny blomstringstid. Efterspørgselen fra både lejere og købere er så enorm, at udbuddet dårligt kan følge med. I de første 9 måneder af 2021 ligger salget af rækkehuse på landsplan hele 25procent foran samme måneder af 2020, mens villasalget er til sammenligning 17 procent over.

Samtidigt stiger priserne kraftigt. Derfor binder flere og flere udviklere, investorer og husfirmaer an med nye rækkehusprojekter.

De nye rækkehuse opføres både som arkitektonisk skræddersyede projekter og det så kaldte konceptbyggeri, hvor et og samme standardkoncept bliver foldet ud flere forskellige steder. Koncepterne gælder den fysiske udformning af byggeriet og tipases gerne den målgruppe, projektet henvender sig til, f.eks. seniorer eller børnefamilier, som er de 2 mest typiske målgrupper. Netop nu er flere at disse konceptbyggerier ved at blive afprøvet på markedet, og det bliver interessant at følge, hvordan de bliver taget imod af køberne eller lejerne.

Rækkehusernes popularitet skyldes bl.a., at man mom beboer i et rækkehus er med i et større fælleskab, samtidigt med, at man kan have privatliv som i et parcelhus. Rækkehuse er dog særligt gode som boform til at skabe et fællesskabsfølelse og danner i dag ofte basis for forskelige former for bofællesskaber.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her