Udvikling af nedslidte boligområder for 21 milliarder

Baggrund

Regeringen er kommet med et udspil, der skal gøre det af med de såkaldte ghettoområder. Programmet ’Et Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030’, blev præsenteret 1. marts 2018.

I programmet lægger regeringen op til "gennemgribende fysiske forandringer af ghettoområderne".

Til dette formål ønsker regeringen at målrette 12 mia. kr. – ud af den samlede ramme på 21 mia. kr. Pengene skal bruges til nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder i 2019-2026. Der er ifl. regeringen plads til at fastholde det høje niveau frem mod 2030.

Regeringens initiativ føjer sig i en proces, der allerede er i gang, og som under alle omstændigheder vil fortsætte i den kommende tid. En massiv renoveringsbølge har nu stået på i flere år, og flere almene boligselskaber er allerede begyndt at rive de utidssvarende boliger ned.

I Københavns Kommune har Borgerrepræsentationen i juni 2017 besluttet at skærpe Københavns Kommunes politik for udsatte byområder og sætter som ambition, at byens udsatte byområder skal være halvt så udsatte i 2025.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hovedelinier og midler
Regeringen har i 2018 formuleret en strategi, der skal tilføre ghettoområder i alt 21 milliarder kr., hvor det 12 milliarder skal ifl. planen komme fra Landsbyggefonden. Pengene skal bl.a. bruges til renovering og en gennemgribende fysisk omdannelse af udsatte boligområder. Hovedlinjer, midler og indhold i den politiske aftale fra maj 2018 om indsats mod parallelsamfund i udsatte boligområder.

Klavs Odgaard Christensen , Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

10.00 Fra ghetto til en velfungerende, blandet by: danske og udenlandske erfaringer
De udsatte boligområder forsøges opgraderet på flere forskellige måder. Centralt står som regel ændring af den sociale sammensætning gennem tiltrækning af ressourcestærke tilflyttere. Men er det nok, og hvilke andre muligheder er der for at restituere ghettoområderne - danske og udenlandske eksempler.

Marie Stender , Forsker, SBI

10.25 Hvad skal der bygges i stedet for de nedrivede boliger?
En ting er at rive de utidssvarende boliger ned. En anden er at bygge noget, der garanterer, at gamle sociale problemer ikke flytter med. KAB og Scandi Byg vil opføre 96 så kaldte erstatningsboliger i Høje Taastrup. Opførelsen af de nye boliger er et led i et omdannelsesprojekt, hvor 8 blokke med i alt 188 utidssvarende boliger i Tåstrupgaard kvarteret, der er på regeringens ghettoliste, rives ned og erstattes af nybyggeri. Projektet påbegyndes i 2018.Den samlede plan forventes at løbe op i 900 mio. kr. Hvordan er man kommet frem til beslutningen om at nedrive de gamle bygninger, og hvad skal der bygges i stedet for?

Rolf Andersson , Byggedirektør, KAB

10.50 Kaffepause
11.20 Erfaringer fra Gellerupparken - en byomdannelse til 1 milliard
Gellerupparken og Toveshøj er et af landets største almene boligområde bestående af 2.100 almene lejeboliger i 4- og 8 etagers boligblokke, med et samlet boligareal på ca. 200.000 kvm. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har sammen med Landsbyggefonden vedtaget en helhedsplan på ca. 1 milliarder kr., som blandt andet omfatter ny infrastruktur, en bypark, nedrivning af boligblokke, kvarterhuset samt en kvartersomdannelse. Helhedsplanen åbner bydelen op for nyt erhverv, privat boligbyggeri samt kultur og uddannelsesinstitutter mm. Administrerende direktør Keld Laursen fortæller om de erfaringer, man har høstet hidtil?

Keld Laursen , Administrerende direktør, Brabrand Boligforening

11.45 Mjølnerparken: Renovering for 800 millioner kr.
Mjølnerparken vil ud af Ghettolisten. Derfor skal området udvikles og renoveres, så det lukkede område åbnes med etablering af strøggade, nyt bydelstorv , omdannelse af stuelejligheder til butikslokaler og anlæg af en grøn cykelsti. Derudover skal flere af lejlighederne sammenlægges, så der gøres plads til større familier. Der skal desuden laves helt nye facader, pladser og beplantning samt etablering af tagterrasser og penthouselejligheder, for på den måde at skabe attraktive boliger i området. I hullerne mellem blokkerne opføres der nye infill-bygninger.  Hvordan forventes sammensætningen af områdets beboere at ændre sig, og hvad er status på renoveringen? Hvordan forventes projektet udbudt? Ombygningen forventes at starte i 2019 og afsluttes i 2023.

Jan Hyttel , Bestyrelsesformand København, Lejerbo

12.10 Lad bygningerne stå
Lad bygningerne stå. Sådan lyder rådet til regeringen fra arkitekt Jess Sørensen, der er specialiseret i at vikle boligområder fri fra ghettolisten.

Jess Sørensen , Partner, Adm. direktør, KHS Arkitekter

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

AI a/s

Carsten Sindahl
Flemming Kristensen

Bo-Vest

Hakan Tasdemir
Jeannette Pagh Schüler

Brabrand Boligforening

Keld Laursen

Byrumklang

Henning Winther

Colliers International Danmark A/S

Joseph Alberti

COWI

Helle Baker

Erik Arkitekter

Morten Ørsager

Folketinget

Roger Matthisen

Fredericia Kommune

Martin Bach Sørensen

Jyske Bank

Tanya Skødstrup
Runa Andersen
Michael Skau Grosen

KAB

Rolf Andersson
Claus Bjørton

KHS Arkitekter

Jess Sørensen

Københavns Kommune

Sofie Andersen
Klavs Odgaard Christensen

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Økonomi

Nina Werge

Lejerbo

Jan Hyttel

LINK Arkitektur

Kristina Jordt Adsersen

MOE A/S

Lennart Postborg
Birger Reittz Clausen

Orbicon

Pia Wallbohm

Rambøll

Flemming Stenaa

RUBOW arkitekter

Nanna Brandstrup
Signe Løndahl Hertel
Martin Østrup-Møller
Britt Nemmøe

SBI

Marie Stender

Scandi Byg a/s

Jesper Francois Hoffmann

Thing Brandt Landskab ApS

Kathrine Brandt

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen

Heidi Mie Hammer
Diana Nuridova
Hiva Awaz Sindi

Andre konferencer

Tilmeld dig her