Udbud og tilbud på almene boligprojekter. KURSUS

Baggrund

Udbudsprocessen og tilbudsgivning i forbindelse med renovering eller nybyggeri af almene boliger kan være ganske kompleks. Derfor er det vigtig for både udbyderen og tilbudsgiveren at sætte sig ind i de regler, der ligger til grund for processen, for på denne måde at tilvejebringe en klar opgaveformulering i udbudsmaterialet, mens de tilbud, der bliver modtaget, er i overensstemmelse med udbyderens ønsker og forventninger.

Kurset sætter fokus på bl.a. følgende problemstillinger:

Hvordan foregår udbud i forbindelse med byggeri og renoveringsopgaver på almene boliger? Hvilke krav stiller almennyttige boligselskaber til entreprenører, rådgivere og arkitekter? Hvordan ser det succesfulde tilbudsmateriale ud?

Program

09.00 Registrering og morgenkaffe
09.30 Velkomst
09.35 Lovkrav
Retsgrundlag. Hvilke love ligger til grund for udbud af projekter i den almene sektor, såvel renovering som nybyggeri. Andre relevante regulativer.
10.00 Praktisk tilrettelæggelse af udbud
Hvordan foregår udbudsformerne. Hvilke problemer forekommer. Hvordan organiserer man en god udbudsrunde?
10.25 Udbud af rammeaftaler
Udbud af rammeaftaler.
10.50 Kaffepause
11.20 Krav til tilbudsgivere
Hvilke krav stiller almennyttige boligselskaber til entreprenører, rådgivere og arkitekter?
11.45 Udbud med forhandling
Den nye udbudslov, som trådte i kraft januar 2016, muliggør en øget dialog og forhandling mellem bygherre, rådgivere og entreprenører via fleksible udbud. Hvordan får man mest ud af denne udbudsform inden for den almene boligsektor inden for boligbyggeri, renovering og nybyggeri?
12.10 Det vindende tilbudsmateriale
Hvordan forbereder man som tilbudsgiver tilbudsmaterialet? Hvad skal med, hvor tungt vejer de "bløde" faktorer i bedømmelsen, som f.eks. samarbejde med beboerne forud for projektet?
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her