Sølvkysten på Amager: Nye store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Nu begynder videreudviklingen af Refshaleøen

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn er grundejere på Refshaleøen og tager med en idékonkurrence i efteråret 2023 det næste skridt i videreudviklingen af øen til en ny levende bydel. De 2 grundejere, som tilsammen ejer ca. 800.000 kvm arealer på Refshaleøen, vil samarbejde om en strukturplan, der tager højde for stedets nuværende kvaliteter og formår at skabe den gode overgang fra midlertidige aktiviteter til blivende bydel. Processen for dialog og plankonkurrencer vil løbe over de næste knap 2 år.

Louise Panum Baastrup , Udviklingschef, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

10.00 Metro til Amager og Refshaleøen

Planlagte metroforbindelser til Refshaleøen og Amager. Mulige linieføringer. Tidsplan.

Jesper Overgaard , Chef for Bæredygtighed og Mobilitet, Metroselskabet

10.25 Ved Amagerbanen Nord: Amagers nyeste kvarter

I et af Nordøstamagers gamle industrikvarterer kan en omdannelse til et nyt bolig- og erhvervsområde inden længe gå i gang. Området omdannes i henhold til lokalplanen fra et industriområde til et tæt bykvarter med blandede bymæssige formål. Projektet tager afsæt i en bebyggelsesplan udarbejdet af Holscher Nordberg Architecture and Planning i samarbejde med Kragh og Berglund Landskabsarkitektur & Urbant Design. Boligdelen skal udgøre 70-80 procent af de i alt 57.500 kvm. Der er krav om, at der etableres 25 procent almene boliger, svarende til 10.000-11.500 kvm af det samlede muliggjorte boligetageareal.

 
10.50 Kaffepause
11.20 Ny bydel på 80.000 kvm industrigrund ved lufthavnen

Øens Invest har købt 80.000 kvm industrigrund ved lufthavnen. Industrigrunden skal udvikles og fremover blandt andet rumme mindre småerhverv indenfor håndværk, kunst og design, samt kultur og sport.

Jan Elving , Indehaver, Øens Invest

Rene Naver Petersen , Byplanlægger, Sweco Architects

11.45 Udvidelse af Københavns Lufthavn til milliarder

Københavns Lufthavn har indgået kontrakt med entreprenøren Aarsleff om at udvide Terminal 3 frem til 2028. Totalentreprisekontrakten har en værdi af 2,1 milliarder kr. Hvad går opgaven ud på? 

Henrik Vahlun , Projektchef, Københavns Lufthavne

12.10 Sølvkystens nye kystlandskab

En af Amagers store fordele er de spændende kystlandskab omkring øen. Fremtidens rekreative områder på Sølvkysten og det øvrige Amager. Muligheder og nye initiativer og hvad vil de betyde for byudviklingen?

Dan Hasløv , Indehaver, Arkitekt MAA, Hasløv & Kjærsgaard

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Sølvkysten langs Amager Strandvej har i flere år været et af Københavns største udviklingsområder.
 
For enden af Amager strandvej ligger Refshaleøen - en kunstig halvø der blev anlagt af Københavns havnevæsen i 1868. Refshaleøen udgør lidt over 500.000 kvm, og ejes af Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn. Refshaleøen er blevet kendt for sit sprudlene miljø og sin iværksætterånd og nu tages det næste skrid, hvori man vil byudvikle omådet til en levende bydel. De 2 grundejere vil samarbejde om en samlet helhedsplan, der tager højde for Refshaleøens nuværende kvaliteter. Processen for dialog og plankonkurrencer vil løbe over de næste 2 år.

Den overordnende tidsplan i den forberedende fase er:
 
* 2022-2023: Tekniske undersøgelser

* 2023-2024: Kommuneplanstrategi og kommuneplan
 
* 2023-2024: Helhedsplaner og borgerdialog
 
* 2025-2026: Lokalplaner med kommuneplantillæg
 
I den anden ende ligger Københavns Lufthavn, der er begyndt på en udviklingsplan, der skal vare frem til 2028 og resultere i udvidelsen af Terminal 3. Også andre mulige initiativer for at styrke lufthavnen i den internationale konkurrence bliver overvejet.

I det samme område, for enden af Øresundsvej og langs Amager Strandvej, udvikles og bygges der rækkehuse og etageboliger. De nye boligbyggerier løber op i en samlet værdi af flere milliarder kr., Ved Amagerbanen Nord er områdets største bydelsprojekt.
 
Samtidig skal der i området være plads til almindeligt tæt lavt boligbyggeri, pladser, forretninger, bevaringsværdige industriejendomme mm.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 6. marts 2024
Klokken 09.00 - 12.40
: Skovshoved HotelSkovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 CharlottenlundDeltagere

3xn

Claire Bay Jensen

ABC Rådgivende Ingeniører

Kennet Rosenkilde Christensen
Bo Normann Andersen

ak83 arkitekter as

Jan Amby

Becker/Nielsen ApS

Thomas Fredborg Nielsen

Bjerregaard Projektrådgivning

Jens Bjerregaard

Castellum A/S

Bo Mohr

Coop

Martin Jakobsen

danbolig København Projektsalg og Udlejning

Anne Crone

Guldborgssund Kommune

Anders V. Møller

Hasløv & Kjærsgaard

Dan Hasløv

HOFOR A/S

Samantha Hoffmann

KHR Architecture A/S

Torben Juul

Kornmark ApS

jens mark

Københavns Lufthavne

Henrik Vahlun

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Lars Vognsen

LE34

Christian Dahl Thellesen

Lidl Ejendomme

Johan Kamedula

Metroselskabet

Jesper Overgaard

Morris and Company

Christian Dahl

PLH Arkitekter A/S

Andreas Aasted Gjede
Christian Henriksen

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Louise Panum Baastrup

Schmidt Hammer Lassen A/S

Julie Mark

Sejlklubben Prøvestenen

Michael Toppenberg

Sweco

Rene Naver Petersen

Sweco Architects

Sweco Architect

Mia Scheel

Sweco Architects

Anders Bay Holm

Tårnby Bladet

Terkel Spangsbo

ØENS Advokatfirma

Kenneth Gudmundsson

Øens Invest

Jan Elving

Andre konferencer

Tilmeld dig her