Sølvkysten på Amager: Nye store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Byudvikling af Refshaleøen starter nu

Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn er grundejere på Refshaleøen og tager nu det næste skridt i videreudviklingen af øen til en ny levende bydel. Det gør de 2 grundejere vil samarbejde om en samlet helhedsplan, der tager højde for Refshaleøens nuværende kvaliteter. Processen for dialog og plankonkurrencer vil løbe over de næste 2 år. Refshaleøen dækker et samlet areal på 1,15 millioner kvm, hvoraf Refshaleøens Ejendomsselskab ejer 520.000 kvm og By & Havn 280.000 kvm. 

10.00 Den sprudlende Refshaleø: Hvordan bevarer man miljøet?

Refshaleøen er blevet kendt for sit sprudlene miljø og sin iværksætter ånd. Hvordan bevarer man miljøet bedst når området skal byudvikles?

10.25 Metro til Amager og Refshaleøen

Planlagte metrofobindelser til Refshaleøen og Amager. Mulige linieføringer. Tidsplan.

10.50 Kaffepause
11.20 Ved Amagerbanen Nord: Amagers nyeste kvarter

I et af Nordøstamagers gamle industrikvarterer kan en omdannelse til et nyt bolig- og erhvervsområde inden længe gå i gang. Området omdannes i henhold til lokalplanen fra et industriområde til et tæt bykvarter med blandede bymæssige formål. Projektet tager afsæt i en byggelsesplan udarbejdet af Holscher Nordberg Architecture and Planning i samarbejde med Kragh og Berglund Landskabsarkitektur & Urbant Design.

Generationsskifte og skatteregler for ejendomsaktører. Kurset afholdes den 22. oktober 2020.

Boligandelen skal udgøre 70- 80 procent af de i alt 57.500 kvm. Der er krav om, at der etableres 25 procent almene boliger, svarende til 10.000-11.500 kvm af det samlede muliggjorte boligetageareal.

 
11.45 15.000 kvm projekt med små co-living boliger

NREP vil bygge såkaldte co-living boliger på mellem 40 og 55 kvm i stort projekt i August Schade Kvarteret på Amager. NREP har i samarbejde med Effekt Arkitekter udarbejdet en startredegørelse, der skal udgøre grundlaget for en ny lokalplan for byggeri af i alt 15.000 kvm bolig og erhverv. Projektet opføres som "en knækket stang" mellem DR Byen og metrostationen. Lokalplanen for projektet forventes vedtaget i slutningen af 2023.

12.10 Udvidelse af Københavns Lufthavn til milliarder

Københavns Lufthavn har indgået kontrakt med entreprenøren Aarsleff om at udvide Terminal 3 frem til 2028. Totalentreprisekontrakten har en værdi af 2,1 milliarder kr. Hvad går opgaven ud på? Hvilke andre tiltag kunne komme på tale for at sikre lufthavnens udviklingsmuligheder og internationale position?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Sølvkysten langs Amager Strandvej har i flere år været et af Københavns største udviklingsområder.
 
For enden af Amager strandvej ligger Refshaleøen - en kunstig halvø der blev anlagt af Københavns havnevæsen i 1868. Refshaleøen udgør lidt over 500.000 kvm, og ejes af Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn. Refshaleøen er blevet kendt for sit sprudlene miljø og sin iværksætterånd og nu tages det næste skrid, hvori man vil byudvikle omådet til en levende bydel. De 2 grundejere vil samarbejde om en samlet helhedsplan, der tager højde for Refshaleøens nuværende kvaliteter. Processen for dialog og plankonkurrencer vil løbe over de næste 2 år.

Den overordnende tidsplan i den forberedende fase er:
 
* 2022-2023: Tekniske undersøgelser

* 2023-2024: Kommuneplanstrategi og kommuneplan
 
* 2023-2024: Helhedsplaner og borgerdialog
 
* 2025-2026: Lokalplaner med kommuneplantillæg
 
I den anden ende ligger Københavns Lufthavn, der er begyndt på en udviklingsplan, der skal vare frem til 2028 og resultere i udvidelsen af Terminal 3. Også andre mulige initiativer for at styrke lufthavnen i den internationale konkurrence bliver overvejet.

I det samme område, for enden af Øresundsvej og langs Amager Strandvej, udvikles og bygges der rækkehuse og etageboliger. De nye boligbyggerier løber op i en samlet værdi af flere milliarder kr., Ved Amagerbanen Nord er områdets største bydelsprojekt.
 
Samtidig skal der i området være plads til almindeligt tæt lavt boligbyggeri, pladser, forretninger, bevaringsværdige industriejendomme mm.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her