Skolebyggeri - erfaringer og visioner

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Planer, tendenser og udfordringer på skoleområdet mod 2030

Frem mod 2030 er der et stort behov for at sikre skoler og dagtilbud til børnene i Københavns kommune. Hvilke planer har man for de kommende år? Hvad skal der bygges og renoveres? Hvordan er trivslen på de københavnske skoler? Hvilke udfordringer og tendenser ser man med fremtidigt skolebyggeri?

Lene Solvang Jensen , Kontorchef, Byggeri København

Lars Wang Maarbjerg , Kontorchef, Byggeri København

10.00 TRUST: Strategiske partnerskaber i skolebyggeri

Hvordan kan man via strategiske partnerskaber bidrage til at skabe succesfulde byggeprocesser på skoleområdet? Hvordan kan man styre uden om konflikter, videreudvikle arkitektur og sikre kvalitet i det enkelte byggeri? Case. Partnerskabet TRUST består af Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og Sweco Architects.

Uffe Bay-Smidt , Arkitekt og Bygningskonstruktør / Markedschef, Sweco Architects

10.25 Case: Christianshavns Skole

Christianshavns Skole har gennemgået en gennemgribende renovering, ombygning og udvidelse fra 3 til 4 spor. Skolen består af en ny bygning, en tilbygning og 4 eksisterende bygninger, hvoraf to af er bevaringsværdige og én er fredet. Bygningerne er placeret på to matrikler på Christianshavn. Projektet har været komplekst på flere niveauer, bl.a. i forhold til pladsudnyttelse, inddragelse af mange interessenter, varetagelse af kulturarv, lokalplansproces og opgradering af undervisningsmiljø i forhold til den nye folkeskolereform. Der var i de indledende faser også overvejelser omkring hvorvidt der skulle bygges en helt ny skole eller projektet skulle tage udgangspunkt i de eksisterende historiske bygninger og matrikler. Skolen er indstillet til Renover prisen 2021. Hvordan har man grebet processen an? Hvilke overvejelser og ønsker ligger til grund for den færdige skole?

 

Katrine Daugaard Jørgensen , Associeret partner, Arkitekt MAA, Rubow Arkitekter

10.50 Kaffepause
11.20 Fra klasselokale til innovative læringsmiljøer

Når arkitekturen på en skole er mere åben og giver mindre struktur, så stiller det nye krav til brugernes organisering og nye samværsformer, der medfører en ny måde at gå i skole på. Forskellige typer rammer for undervisningen kræver forskellige typer didaktisk planlægning af undervisningen og nye måder at organisere lærere og pædagoger, forberedelse og samarbejde på. Hvilke overvejelser skal man gøre sig når man designer læringsrum? Har vi gjort op med klasselokalet? Hvilke fordele og udfordringer er der ved åben arkitektur på en skole? Hvilke krav stiller det til brugerne af skolen?

Bodil Hovaldt Bøjer , Phd, KADK Institut for Visuelt Design

11.45 Lys - kan lyset påvirke støjniveauet?

Kan lys bidrage til at skabe et lavere støjniveau på en skole? Hvordan påvirker lyset elevernes ydeevne og trivsel på skolen? Forskning viser, at varierede lyszoner er med til at understøtte forskellige aktiviteter og kan bidrage til forbedret koncentration og fordybelse i et undervisningsmiljø. Hvordan indretter man lokalerne, så man opnår bedst mulige forhold for lys. Det naturlige lys, som trænger ind i bygningen, skifter i løbet af dagen og med årstiderne, hvordan tænker man disse forhold ind i sin placering og regulering af de kunstige lyskilder i bygningen? Hvordan kan lyset bruges til at fremhæve arkitekturen og husets funktioner på en optimal måde? 

 

 

Imke Wies Mulder-van Mil , PhD, Design og research konsulent, KADK Institut for Bygningskunst og Teknologi

12.10 Organisatoriske miljøer på skolen

Der er stort fokus på, hvordan man indretter læringsmiljøer, så undervisningen kan foregå i så gode rammer som muligt for at sikre elevernes læring. Men ofte er der er ikke lige så stort fokus på, hvordan de organisatoriske miljøer skal indrettes. De organisatoriske rum danner ramme for det professionelle samarbejde mellem ledere, lærere og pædagoger i forhold til at skabe fælles retning i organisationen. Hvilke overvejelser bør man gøre sig når man designer og indretter fx. personalerum, forberedelsesrum, lederkontorer, teamrum på en skole?  

Britta Hjuler , Partner, Arkitekt MAA, Byggeøkonom, Pluskontoret Arkitekter

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år og med de nye boligområder der er opført i flere af Københavns bydele, er det også strømmet til med nye beboere i en hastighed, der har gjort det svært for kommunen at følge med. Den store befolkningstilvækst har skabt et massivt behov for flere pladser på kommunens skoler og flere af de eksisterende skoler trænger til fornyelse. Frem mod 2030 er der derfor behov for at investere omkring 10 milliarder kr. for at sikre skoler og dagtilbud til de mange nye børn i kommunen.

Skolerne skal have plads til den moderne læring, hvor arbejdsmiljø og motivation er i fokus og hvor læringsrum, indretning og indeklima har indflydelse på, hvordan de nye skoler bygges. Den arkitektoniske udformning har stor betydning for de fysiske muligheder og det mentale læringsmiljø. Men det er også vigtigt, at brugerne formår at inkorporere det rumlige design i pædagogik og undervisning, da forskellige typer rammer for undervisningen kræver forskellige typer didaktisk planlægning af undervisningen.

Hvilke erfaringer har man opnået gennem de seneste år? Virker de nye tiltag/principper man har bygget ud fra på de enkelte skoler? Kan man måle at der er større trivsel i de nybyggede og renoverede skoler? Hvad virker og hvad virker ikke? Hvordan skaber man gode og moderne undervisningsmiljøer? Hvordan ser det optimale forhold mellem rum og læring ud i lyset af de seneste års erfaringer?

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 9. november 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Liv Bach Henriksen
Elisabeth Eriksen

arkitema

margrete grøn
Merete Ejlers

Byggeri København

Lene Solvang Jensen
Lars Wang Maarbjerg

Combi Byg A/S

Dennis Cabral-Bernard

COWI A/S

Heidi Lund Hansen
Henrik Schmidt
Laura Klitgaard

DAMPA ApS

Lone Rold

Det Kongelige Akademi

Bodil Hovaldt Bøjer

DK2 Bygherrerådgivning

Lars K. Jørgensen
Erik Bjærge Alrø
Mona Frederiksen

ELINDCO A/S

Jørgen Thomsen

Friis & Moltke Architects

Berith Skinhøj Pedersen
Lars Søndergaard
Thomas Ushus

Henning Larsen Architects

Thomas Graah

Holmris B8

Jacob Kudahl Thomsen

Højer Møbler A/S

Dorte Bundgaard Jørgensen
Anne Westergaard Jensen
Ann-Christine Hougaard
Bente Boddum Jensen
Mette Rønbøg

KADK Institut for Bygningskunst og Teknologi

Imke Wies Mulder-van Mil

Københavns universitet, Campus plan og udvikling

Jakob Wodschou

Lekolar SIS

Klaus Sindberg
Katrine Scharff
Maria Svensson
Gabriella Klint

NIRAS

Pia Stoklund Winther

Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma

Mads Koch

Per Aarsleff A/S

Niels Flach-Jensen

Pluskontoret Arkitekter

Britta Hjuler

Rambøll

Per Ebbe Hansson
Thomas Graah

ROPOX A/S

Rolf Christensen

Rubow Arkitekter

Katrine Daugaard Jørgensen

Rudersdal Kommune

Bettina Birch

Rødovre Kommune, Bygningsafdelingen

Thilde Marie Kristiansen
Jørn Olav Ipsen

SKALA Arkitekter

Mette Jepsen
Hrund Wickler

Sweco Architects

Trine C Lemche
Uffe Bay-Smidt

Uno uniqa Group

Pernille Gandrup
Bjørn Christensen

VELUX A/S

Milena Slipek

WSP Danmark A/S

Ulrik Muushardt

Andre konferencer

Tilmeld dig her