Skolebyggeri - erfaringer og visioner

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Planer, tendenser og udfordringer på skoleområdet mod 2030

Frem mod 2030 er der et stort behov for at sikre skoler og dagtilbud til børnene i Københavns kommune. Hvilke planer har man for de kommende år? Hvad skal der bygges og renoveres? Hvordan er trivslen på de københavnske skoler? Hvilke udfordringer og tendenser ser man med fremtidigt skolebyggeri?

Lene Solvang Jensen , Kontorchef, Byggeri København

Lars Wang Maarbjerg , Kontorchef, Byggeri København

10.00 TRUST: Strategiske partnerskaber i skolebyggeri

Hvordan kan man via strategiske partnerskaber bidrage til at skabe succesfulde byggeprocesser på skoleområdet? Hvordan kan man styre uden om konflikter, videreudvikle arkitektur og sikre kvalitet i det enkelte byggeri? Case. Partnerskabet TRUST består af Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og KANT arkitekter.

Uffe Bay-Smidt , Arkitekt og Bygningskonstruktør / Markedschef, Sweco Architects

10.25 Case: Ny Dybkærskole - fremtidens skole

Sweco og Årstiderne Arkitekter har sammen vundet projektkonkurrencen om at opføre Ny Dybkærskole i Gødvad ved Silkeborg. Visionen med Dybkærskolen er at skabe fremtidens skole – en nytænkende og moderne skole. Skolen kommer til at rumme indskoling, mellemtrin, udskoling, SFO og klubfaciliteter og vil brede sig over mere end 10.000 m2. Den skal danne rammen om mere end 800 elever og 90 læreres hverdag og er også tænkt som et nyt lokalt kultur- og aktivitetscenter for hele byen, der skal summe af liv - også uden for skoletiden. Den nye skole skal opføres tæt beliggende på byens idrætshaller, kirke, centerområde og torv. Ifølge planen kan elever, medarbejdere og Gødvads borgere indtage den nye skole i 2023. Hvad er tankerne bag skolen og hvad håber man at opnå, når elever og øvrigt personale samt borgere fra lokalsamfundet bruger skolen? Hvilke overvejelser har man gjort sig på det pædagogiske og det driftsmæssige grundlag?

 

Peter Kristiansen , Kreativ leder / Teamleder, Vest, Sweco Architects

10.50 Kaffepause
11.20 Fra klasselokale til innovative læringsmiljøer

Når arkitekturen på en skole er mere åben og giver mindre struktur, så stiller det nye krav til brugernes organisering og nye samværsformer, der medfører en ny måde at gå i skole på. Forskellige typer rammer for undervisningen kræver forskellige typer didaktisk planlægning af undervisningen og nye måder at organisere lærere og pædagoger, forberedelse og samarbejde på. Hvilke overvejelser skal man gøre sig når man designer læringsrum? Har vi gjort op med klasselokalet? Hvilke fordele og udfordringer er der ved åben arkitektur på en skole? Hvilke krav stiller det til brugerne af skolen?

Bodil Hovaldt Bøjer , Phd, KADK Institut for Visuelt Design

11.45 Lys - kan lyset påvirke støjniveauet?

Kan lys bidrage til at skabe et lavere støjniveau på en skole? Hvordan påvirker lyset elevernes ydeevne og trivsel på skolen? Forskning viser, at varierede lyszoner er med til at understøtte forskellige aktiviteter og kan bidrage til forbedret koncentration og fordybelse i et undervisningsmiljø. Hvordan indretter man lokalerne, så man opnår bedst mulige forhold for lys. Det naturlige lys, som trænger ind i bygningen, skifter i løbet af dagen og med årstiderne, hvordan tænker man disse forhold ind i sin placering og regulering af de kunstige lyskilder i bygningen? Hvordan kan lyset bruges til at fremhæve arkitekturen og husets funktioner på en optimal måde? 

 

 

Imke Wies Mulder-van Mil , PhD, Design og research konsulent, KADK Institut for Bygningskunst og Teknologi

12.10 Alexandra Instituttet: Organisatoriske miljøer på skolen

Der er stort fokus på, hvordan man indretter læringsmiljøer, så undervisningen kan foregå i så gode rammer som muligt for at sikre elevernes læring. Men ofte er der er ikke lige så stort fokus på, hvordan de organisatoriske miljøer skal indrettes. De organisatoriske rum danner ramme for det professionelle samarbejde mellem ledere, lærere og pædagoger i forhold til at skabe fælles retning i organisationen. Eva Bjerrum fra New Ways of Working Lab, Alexandra Instituttet har forsket i læringsmiljøer vil her komme omkring nogle vigtige emner: Hvilke overvejelser bør man gøre sig når man designer og indretter personalerum, forberedelsesrum, lederkontorer, teamrum på en skole?  

Eva Bjerrum , Distinguished Organisation Analyst, Alexandra Instituttet

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år og med de nye boligområder der er opført i flere af Københavns bydele, er det også strømmet til med nye beboere i en hastighed, der har gjort det svært for kommunen at følge med. Den store befolkningstilvækst har skabt et massivt behov for flere pladser på kommunens skoler og flere af de eksisterende skoler trænger til fornyelse. Frem mod 2030 er der derfor behov for at investere omkring 10 milliarder kr. for at sikre skoler og dagtilbud til de mange nye børn i kommunen.

Skolerne skal have plads til den moderne læring, hvor arbejdsmiljø og motivation er i fokus og hvor læringsrum, indretning og indeklima har indflydelse på, hvordan de nye skoler bygges. Den arkitektoniske udformning har stor betydning for de fysiske muligheder og det mentale læringsmiljø. Men det er også vigtigt, at brugerne formår at inkorporere det rumlige design i pædagogik og undervisning, da forskellige typer rammer for undervisningen kræver forskellige typer didaktisk planlægning af undervisningen.

Hvilke erfaringer har man opnået gennem de seneste år? Virker de nye tiltag/principper man har bygget ud fra på de enkelte skoler? Kan man måle at der er større trivsel i de nybyggede og renoverede skoler? Hvad virker og hvad virker ikke? Hvordan skaber man gode og moderne undervisningsmiljøer? Hvordan ser det optimale forhold mellem rum og læring ud i lyset af de seneste års erfaringer?

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 27. maj 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Alexandra Instituttet

Eva Bjerrum

arkitema

margrete grøn
Merete Ejlers

Byggeri København

Lene Solvang Jensen
Lars Wang Maarbjerg

Det Kongelige Akademi

Bodil Hovaldt Bøjer

DK2 Bygherrerådgivning

Lars K. Jørgensen
Erik Bjærge Alrø
Mona Frederiksen

ELINDCO A/S

Jørgen Thomsen

KADK Institut for Bygningskunst og Teknologi

Imke Wies Mulder-van Mil

Kant Arkitekter

Uffe Bay-Smidt

Københavns universitet, Campus plan og udvikling

Jakob Wodschou

Lekolar SIS

Klaus Sindberg
Katrine Scharff
Maria Svensson
Gabriella Klint

Per Aarsleff A/S

Niels Flach-Jensen

Pluskontoret Arkitekter

Britta Hjuler

Uno uniqa Group

Pernille Gandrup
Bjørn Christensen

Årstiderne Arkitekter

Peter Kristiansen

Andre konferencer

Tilmeld dig her