Seniorbofællesskaber og seniorboliger

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Status: Hvad kan erfaringer med seniorbofællesskaber bruges til fremover?

Med de mange bofællesskaber og seniorbofællesskaber, der i de sidste år har set dagens lys, er der oparberjdet en betydelig erfaringsflade med alle trin i et bofællesskabs tilblivesle, fra etableringsprocessen til den praktiske drift. Hvad har man lært om seniorboliger og seniorbefælleskabers oprettelse og drift? Hvilke fremgangsmåder og sammensætning af partnere bag bofællesskabsprojektet giver de bedste resultater ud fra en proffessional aktørs synsvinkel?

10.00 Investering i seniorboliger

Seniorboligernes attraktivitet for investorer og udviklere inden for segmentet. Hvordan adskiller seniorboliger sig fra de fleste andre ejendomstyper og hvilke fordele er der i at investere i segmentet? Og hvad med og seniorbofællesskaber? Hvad investerer man i: er det blot ejendomsdelen eller køber man hele konceptet med evt. tilbud af tjenesteydelser for seniorer mm? Hvoran kommer markedet for seniorboliger til at udvikle sig over de kommende 10 år?

10.25 Udlejning og salg af boliger i et seniorbofællesskab

Udlejning og safg af boliger i et seniorbofællesskab. Hvordan bærer man sig ad som udlejer på vegne af en professional udvikler og hvordan finder man frem til det rigtige mix af beboere? Siger man ja til alle, der ønsker at flytte ind?

10.50 Kaffepause
11.20 Privat udvikler bag seniorboliger og seniorbofællesskaber

Pensionsselskaber og almene boligselskaber er i den sidste tid gået ind i udvikling og byggeri af seniorbofællesskaber. Og nu følger private udviklere også trop mange steder i landet.

11.45 Seniorbofællesskab i fritidshuse

Et nyt boligprojekt med 22 træhuse for seniorer, der ønsker fællesskab, bliver realiseret ved hjælp af en særlig mulighed i planloven.
Seniorbofællesskabet Plantagehusene vil bestå af 22 individuelle træhuse med adgang til fællesfaciliteter og egen vicevært.
Husene bliver bygget som fritidshuse og udnytter muligheden i planloven for, at pensionister efter kun ét års ejerskab kan benytte et fritidshus som helårsbolig.

12.10 50+ Boliger for aktive voksne

Boliger for aktive voksne også kaldt 50+ gruppen ligger i udkanten af seniorboligsektoren, men forventes at være i vækst i takt med at der kommer flere og flere mennesker i den aldersgruppe. Hvilke særlige krav til boligen stiller 50+ gruppen?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i Danmark i dag.

Der er flere måder at indrette seniorboliger og seniorkollektiver på, og der eksperimenteres livligt på området. Dertil får seniorboliger og seniorbofællesskaber stigende bevågenhed fra både ejendomsudviklere og ejendomsinvestorer samt andre ejendomsaktører.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her