Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri

Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.40

Baggrund

Ønsket om højkvalitetsboliger til +65-årige er kraftigt stigende. 

Gruppen af ældre over 65 år er nu på 20 procent af befolkningen og udgør en gruppe på 1,1 millioner personer - en stigning på 250.000 personer på 10 år.  Af dem bor 92 procent i normale boliger, mens kun 8 procent bor i seniorboliger: 35.000 i almene ældreboliger, 37.000 i plejeboliger, 5.000 på plejehjem og 1.000 i beskyttede boliger. Renoveringen og opdateringen af disse er især igangsat de sidste 5 år.
 
Alle frygter fortidens plejehjem og vil i stedet have en funktionel bolig, der tilsvarer et moderne liv - også når mobiliteten bliver mindre.
 
De 65 årige har en restlevetid på 20 år i snit, og de ønsker både at bo og leve godt i hele perioden. Og gerne i bebyggelser eller områder med mange af samme slags. Eksempelvis er der i løbet af de sidste 15 år opstået mere end 100 bofællesskaber for ældre.
 
I +65-gruppen har 400.000 personer millionformue og store pensioner, som de ønsker at anvende på effektive mindre boliger, god mad og oplevelser. Og da det generelt går godt for deres børn, eller samfundet tager sig af dem, så bruger de ældre deres indtægter og opsparing hovedsageligt på sig selv.
 
Når ældre over 65 flytter, er det for 60 procents vedkommende til lejligheder, 30 procent til rækkehuse, mens kun 10 procent flytter til en mindre villa - havearbejdet trækker ikke så meget længere.
 
Langt de fleste på +65 år, der flytter, bliver i samme by eller flytter til en by af samme størrelse. Undtagelsen er dem i de helt små byer eller på landet, de flytter ind til lidt større byer.
 
I storbyer som Aarhus og København udgør de +65 år fortsat kun 10-15 procent, men andelen stiger i takt med, at der nu bygges mindre rækkehuse og lejligheder med elevator og udsigt - gerne til vand eller grønt. Dog er det fortsat i landkommunerne, at de ældre bor, og hvor de udgør omkring 30 procent.
 
Fokus for seniorboligbyggeriet er de 65-74 år. I denne gruppe er 70 procent gift eller samboende, mens 30 procent er enlige, så efterspørgslen for nye senorboliger er 2 store værelser eller 3 værelser. Og især de 400.000 i parforhold har råd til at købe eller leje en god seniorbolig, da det er den gruppe som generelt har den bedste uddannelse og opsparing.
 
I 2025 vil 55 procent af alle ældre have mindst 10 års skolegang, og heraf vil 25 procent have studentereksamen. I dag er tallet 37 procent, heraf 14 procent med studentereksamen.

Med uddannelse følger også højere indkomster og opsparing. De 55 procent vil i snit have tjent 450.000 om året de sidste 20 år, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og mange er rykket op i graderne i deres jobs -  og har derfor kunnet spare store summer op.
 
Indtægterne for +65 årige er også stigende, fordi de bedst uddannede har tradition for at blive ved med at arbejde: I 2016 arbejder 12 procent af de +65-årige, mens tallet i 2001 kun var 7 procent. Det er landmænd, ejendomsfolk, embedsmænd og handelsfolk, der er de 4 store sektorer. Der er naturligvis stor forskel på, hvor mange der arbejder: 20 % arbejder i alderen 65-69 år, 10 % arbejder i alderen 70-74 år,  5 % arbejder i alderen 75-79 og  2 % over 80 år arbejder (landmænd og udlejere af ejendom, som samlet står for 50 % af de gamle i beskæftigelse).
 
Afhængigheden af staten og den aktuelle politik bliver mindre og mindre: I gruppen af 50-75 årige vil statens pensionsudbetalinger kun udgøre 50 procent ved pensionsalderen, mens egen indkomst, afkast og pensionsopsparing vil udgøre de andre 50 procent. Gennemsnitsindtægten for ældre over 65 år er i 2016 på 275.000 kr, som stammer fra både pension, fortsat arbejde og afkast - og den indkomst vil stige i snit for de kommende +65-årige de kommende mange år.
 
Og dermed vil markedet for seniorboliger også vokse kraftigt.Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Fokus på demens i Aarhus

Aarhus Kommune er i gang med at udvikle en handlingsplan for demens, der skal gøre byen til en mere demensvenlig kommune, og byrådet har besluttet, at give sundhedsområdet 3 millioner kr. ekstra i 2017. Samtidig håber man, at Aarhus også får del i de 470 millioner kr., som regeringen har afsat med sin nye nationale demensplan, der består af tre nationale mål og 27 konkrete initiativer, og som blev vedtaget dec. 2016. I Aarhus er det blandt andet planen at bygge et stort demens-venligt hus med 125 boliger ved Lokalcenter Abildgården i Aarhus N. Hvad er behovet for boliger til demente i Aarhus, og hvor planlægger man at bygge dem? Hvilke krav og behov har demente til deres bolig? Hvilke elementer og fokusområder kommer Aarhus Kommunes nye demensplan til at indeholde?

Jette Skive Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune


10.00

Fremtidens seniorbolig

I fremtiden vil vi se flere seniorer, men også en mere forskelligartet seniorgruppe. Seniorerne bliver i stigende grad mere bevidste om deres boligbehov og stiller større krav til den. Tilslutningen til de traditionelle plejeboliger har været faldende gennem de senere år. Man må derfor gentænke og fornye dels plejeboligerne, men også boliger for andre grupper af seniorer. Hvilke behov til boligens indretning og udformning opstår der, når man bliver senior? Og på hvilken måde adskiller de sig fra andre befolkningsgrupper, når det gælder boligens funktioner? Hvordan konverterer man almindelige boliger til boliger for seniorer? Hvordan indretter, segmenterer og målretter man en bolig for seniorer til bestemte seniorgrupper?

Henrik Steen Sørensen Henrik Steen Sørensen, Regionsdirektør, Kuben Management


10.25

Design til ældre med demens

Demente ældre har behov for særligt rolige og enkle omgivelser, der ikke er svære at bevæge sig rundt i, eller gør dem forvirrede. Det stiller krav til boligens farvevalg, lyssætning, lys/skyggevirkninger, trin, gulvbelægning, vægbelægning og overflader. Hvordan kan man designe en bolig, så den understøtter og gør hverdagen lettere for en ældre beboer med demens, uden at give køb på hjemligheden og individuelle præg?


10.50

Kaffepause


11.45

Seniorbofællesskaber

I takt med at der bliver flere ældre stiger også gruppen af folk, der gerne vil flytte i seniorbofællesskab. Længere liv og bedre behandlingsformer gør, at flere og flere ældre både kan og vil klare sig selv. Dette kombineret med ændrede familie- og samfundsstrukturer, der delvist skaber fraværende pårørende, kan gøre det attraktivt at flytte sammen med andre seniorer for stadig at have et socialt liv efter endt arbejdsliv. Hvordan starter man et seniorbofællesskab, og hvordan adskiller et seniorbofællesskab sig fra andre bofællesskaber? Hvilke behov er der for seniorbofællesskaber, og vil det stige i fremtiden? Hvordan tackler man de enkelte beboeres skiftende behov med tiden?


12.10

Generationernes hus til 380 millioner kr

Brabrand Boligforening planlægger i samarbejde med Aarhus Kommune at opføre et 27500 kvm stort 'Generationernes byhus' i 10 etager på Bernhardt Jensens Boulevard i Aarhus Ø. ’Generationernes hus’ understøtter mødet på tværs af generationer og vil bestå af boliger til både unge, familier og seniorer under samme tag ud fra idéen om, at vi trives bedst, hvis de nærmeste naboer har samme livsmønster som os selv, men at det samtidig er givende at møde mennesker i andre faser af livet. Huset skal indeholde 100 plejeboliger, 100 ældreboliger, 40 ungdomsboliger, 40 familieboliger, 24 boliger for mennesker med fysiskhandicap. Budgettet er 380 millioner kr. Hvordan er idéen opstået, og hvordan er Generationernes hus opbygget? Har man planer om at implementere idéen andre steder?

Morten Meldgaard Christensen Morten Meldgaard Christensen, Projektleder, Brabrand Boligforening


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

FrokostTilmelding til Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.40

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

  • Professionelt arrangement til tiden
  • Morgenkaffe
  • Frokost
  • Konferencemappe
  • Oplægsmateriale sendt pr. email efterfølgende

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

23. november 2017
Kl. 09.00 - 12.40

Sted

Marselis Hotel Aarhus
Strandvejen 25
8000 Aarhus C
Telefon: +45 86144411
www.helnan.dk/marselis

Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Hotelmarkedets udvikling 2017-2027
2. maj 2017, København SV
Læs programmet

Hillerød investerer 24 milliarder i byudvikling
10. maj 2017, Hillerød
Læs programmet

Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
23. maj 2017, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER