Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri

Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 11. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40

Baggrund

Ønsket om højkvalitetsboliger til +65-årige er kraftigt stigende. 

Gruppen af ældre over 65 år er nu på 20 procent af befolkningen og udgør en gruppe på 1,1 millioner personer - en stigning på 250.000 personer på 10 år.  Af dem bor 92 procent i normale boliger, mens kun 8 procent bor i seniorboliger: 35.000 i almene ældreboliger, 37.000 i plejeboliger, 5.000 på plejehjem og 1.000 i beskyttede boliger. Renoveringen og opdateringen af disse er især igangsat de sidste 5 år.
 
Alle frygter fortidens plejehjem og vil i stedet have en funktionel bolig, der tilsvarer et moderne liv - også når mobiliteten bliver mindre.

Med regeringens nationale demenshandlingsplan, som blev forhandlet på plads december 2016, er der afsat 470 millioner kr. til blandt andet byggeri af demensboliger. I 2040 vil antallet af demente være steget 82 procent og nå et tal på 155.000 mod 85.000 i dag. Samtidig var der i 2012 kun 6.000 demensboliger ud af et plejeboligantal på 46.000, der vil altså i fremtiden også være et stigende behov for at bygge boliger specifikt til demente.
 
De 65 årige har en restlevetid på 20 år i snit, og de ønsker både at bo og leve godt i hele perioden. Og gerne i bebyggelser eller områder med mange af samme slags. Eksempelvis er der i løbet af de sidste 15 år opstået mere end 100 bofællesskaber for ældre.
 
I +65-gruppen har 400.000 personer millionformue og store pensioner, som de ønsker at anvende på effektive mindre boliger, god mad og oplevelser. Og da det generelt går godt for deres børn, eller samfundet tager sig af dem, så bruger de ældre deres indtægter og opsparing hovedsageligt på sig selv.
 
Når ældre over 65 flytter, er det for 60 procents vedkommende til lejligheder, 30 procent til rækkehuse, mens kun 10 procent flytter til en mindre villa - havearbejdet trækker ikke så meget længere.
 
Langt de fleste på +65 år, der flytter, bliver i samme by eller flytter til en by af samme størrelse. Undtagelsen er dem i de helt små byer eller på landet, de flytter ind til lidt større byer.
 
I storbyer som København og Aarhus udgør de +65 år fortsat kun 10-15 procent, men andelen stiger i takt med, at der nu bygges mindre rækkehuse og lejligheder med elevator og udsigt - gerne til vand eller grønt. Dog er det fortsat i landkommunerne, at de ældre bor, og hvor de udgør omkring 30 procent, men også velhaverkommunerne nord for København har en stor gruppe af +65 årige - Hørsholm topper med 25 procent i denne gruppe.
 
Fokus for seniorboligbyggeriet er de 65-74 år. I denne gruppe er 70 procent gift eller samboende, mens 30 procent er enlige, så efterspørgslen for nye senorboliger er 2 store værelser eller 3 værelser. Og især de 400.000 i parforhold har råd til at købe eller leje en god seniorbolig, da det er den gruppe som generelt har den bedste uddannelse og opsparing.
 
I 2025 vil 55 procent af alle ældre have mindst 10 års skolegang, og heraf vil 25 procent have studentereksamen. I dag er tallet 37 procent, heraf 14 procent med studentereksamen.

Med uddannelse følger også højere indkomster og opsparing. De 55 procent vil i snit have tjent 450.000 om året de sidste 20 år, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og mange er rykket op i graderne i deres jobs -  og har derfor kunnet spare store summer op.
 
Indtægterne for +65 årige er også stigende, fordi de bedst uddannede har tradition for at blive ved med at arbejde: I 2016 arbejder 12 procent af de +65-årige, mens tallet i 2001 kun var 7 procent. Det er landmænd, ejendomsfolk, embedsmænd og handelsfolk, der er de 4 store sektorer. Der er naturligvis stor forskel på, hvor mange der arbejder: 20 % arbejder i alderen 65-69 år, 10 % arbejder i alderen 70-74 år,  5 % arbejder i alderen 75-79 og  2 % over 80 år arbejder (landmænd og udlejere af ejendom, som samlet står for 50 % af de gamle i beskæftigelse).
 
Afhængigheden af staten og den aktuelle politik bliver mindre og mindre: I gruppen af 50-75 årige vil statens pensionsudbetalinger kun udgøre 50 procent ved pensionsalderen, mens egen indkomst, afkast og pensionsopsparing vil udgøre de andre 50 procent. Gennemsnitsindtægten for ældre over 65 år er i 2016 på 275.000 kr, som stammer fra både pension, fortsat arbejde og afkast - og den indkomst vil stige i snit for de kommende +65-årige de kommende mange år.
 
Og dermed vil markedet for seniorboliger også vokse kraftigt.Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Fremtidens boligmarked for ældre og seniorer

Med den demografiske udvikling vil der blive flere ældre i fremtiden, og behovet for flere boliger til ældre og seniorer vil dermed stige. Hvad bliver behovet for seniorboliger i fremtiden, og hvor vil de gerne bo? Hvilke typer boliger vil være særligt attraktive for de forskellige grupper af seniorer? Leje-, ejer eller parcelhus? Eller plejeboliger, plejehjem, kollektiver eller bofællesskaber for seniorer? Hvad er seniorerne villige til og i stand til at betale? Området har traditionelt været præget af offentlige aktører, men kan det være attraktivt for private også at investere i seniorboliger? Hvad er mulighederne for OPP? Hvilke lovmæssige krav og reguleringer er der på området?

 

Klaus Ahm Klaus Ahm, Director Healthcare & Business Development, Northern Horizon Capital


10.00

Boliger til demente

I 2040 vil antallet af demente være steget 82 procent og nå et tal på 155.000 mod 85.000 i dag. Samtidig var der i 2012 kun 6.000 demensboliger ud af et plejeboligantal på 46.000, der vil altså i fremtiden være et stigende behov for at bygge boliger til demente. Med regeringens nationale demenshandlingsplan, som blev forhandlet på plads december 2016, er der afsat 470 millioner kr. til blandt andet byggeri af demensboliger. Hvilke behov og krav har demente til deres bolig? Hvilke fysiske rammer skal der være, og hvordan kan boligens indretning være med til at gøre hverdagen lettere for den demente?

Pernille Tufte Pernille Tufte, Seniorkonsulent, Ældre Sagen


10.25

Plejecenter og seniorbofællesskab i nedlagt kloster for 233 millioner på Østerbro

Der er planer om at opføre et ca.12.100 kvm stort kombineret plejecenter og seniorbofællesskab i 3 etager ved Sankt Joseph Kloster på Østerbro. På grunden er der i dag et bevaringsværdigt kloster, en kirke og et plejehjem, samt diverse mindre bygninger. Der skal bygges 91 ældreboliger med tilhørende fælles- og servicearealer i tilknytning til plejeboligerne. Kirken og klosteret ombygges til kulturhus og seniorbofællesskab med ca. 31-33 boliger. Det eksisterende plejehjem bliver nedrevet for at gøre plads til 7.800 kvm nybyggeri. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og med hvilken tidsplan bliver det bygget? Hvilke krav stilles der til ombygningen af bevaringsværdige bygninger, så de kan anvendes til ældre- og seniorboliger?

Gerti Axelsen Gerti Axelsen, Bygge- og Udviklingschef, Lejerbo


10.50

Kaffepause


11.20

Løsninger og analyser af fremtidens boformer for ældre

Realdania har udført et større analysearbejde om ældre og boformer med særlig fokus på de gode seniorbofællesskaber. Hvad viser analysernes resultater og hvordan arbejder Realdania med nye løsninger til fremtidens boformer for ældre? I fremtiden vil vi se en større spredning blandt seniorer i ønsker og behov - de vil være en mindre homogen befolkningsgruppe, hvor nogle vil have behov for let adgang til pleje, mens andre ønsker fritidsaktiviteter med andre seniorer og andre igen ingen af delene. Hvordan vil alle disse forhold påvirke fremtidens boligbyggeri for seniorer? Hvordan udformer og indretter man seniorboliger arkitektonisk, så de passer til beboernes behov, og hvilke forskellige behov findes der? Hvordan kan man sammensætte beboerne på tværs af alder, ressourcer og sociale skel? Hvilke koncepter og metoder, kan andre aktører drage nytte af?

Per Schulze Per Schulze, Programchef, Realdania


11.45

Generationernes By: modernisering af plejehjem for 300 millioner på Frederiksberg

Ingeborggården på Troels-Lunds Vej på Frederiksberg står overfor en omfattende modernisering, hvor det eksisterende byggeri nedrives og giver plads til 17.000 kvm nybyggeri. Det fremtidige Ingeborggården skal indeholde 200 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Samtidig bygges der 600 kvm til Frederiksberg Boldklub, og tanken er at skabe synergi, f.eks. i form af fællesarealer. Ingeborggården ligger centralt placeret mellem boldbaner, villakvarterer og institutioner, og skal åbnes op under visionen ’Generationernes By’. Byggeriet skal opføres som lavenergiklasse 2020, og skal bæredygtighedscertificeres med minimum 1 sølvcertificering efter de danske DGNB-krav. Hvordan kommer det nye Ingeborggården til at se ud? Hvordan bygger man til ældre og seniorer, og hvordan vil man skabe synergi mellem Frederiksberg Boldklub og området omkring?

Pia Morilla Pia Morilla, Forstander, Ingeborggården


12.10

Demensvenligt plejecenter er en succes

Det 5.600 kvm store Samsøvej Plejecenter i Holbæk er bygget demensvenligt, samtidig med at det tager højde for mulige nedskæringer i plejesektoren i fremtiden. Bygningen er bygget som et 8-tal og gangarealet er minimeret. Midterpunkterne i de 2 cirkler betyder, at personalet har kortere afstand rundt om i bygningen, og der er bedre oversigtsforhold for både personale og beboere. Bygningens runde former betyder, at de ældre demente kan gå ture i bygningen og i gårdhaverne, uden at personalet behøver at holde øje med, om de forlader bygningen. Beboerne møder nemlig aldrig en dør for enden af en gang. Hvad er erfaringerne med byggeriet? Lever det op til sin funktion? Hvordan har man tænkt demensvenlighed ind i byggeriet, og hvilken betydning har det for beboere og personale?

Kasper Tranekær Kullegaard Kasper Tranekær Kullegaard, Partner, Arkitekt, Kullegaard A/S


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

FrokostTilmelding til Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Konferencen afholdes d. 11. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

 • Professionelt arrangement til tiden
 • Morgenkaffe
 • Frokost
 • Konferencemappe
 • Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende
 • Kursusbevis

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Byens Ejendom behandler dine data fortroligt og videregiver aldrig dine informationer til tredjepart. Har du spørgsmål vedr. dine data eller din regning, kan du altid kontakte os på tlf. 70702207 eller pr. e-mail til bogholderi@byensejendom.dk

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

11. oktober 2017
Kl. 09.00 - 12.40

Sted

DOCKEN
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
Telefon: +45 39299200
www.docken.dk

Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

De kommer også

 • Aleris Omsorg
  - Geir Lægreid
 • Anne Stausholm Landskabsarkitekter
  - Anne Stausholm
 • ArchiMed
  - Pernille Weiss
 • ARGO Holding
  - Kai Folmer Nielsen
 • BBP ARKITEKTER AS
  - Eva Jarl Hansen
 • BO-VEST
  - Lars Vind Scheerer
 • CASA Arkitekter AS
  - Birgit Rasmussen
 • Colliers International
  - Frans Barkler
 • COWI
  - Anders Heilmann Jensen
 • domus arkitekter a/s
  - jesper Ingemann Mogensen
  - Henrik Hansted Jensen
 • H+ARKITEKTER A/S
  - Ib Hou
 • Henning Larsen Architects
  - Helene Bekker
  - Signe Kongebro
  - Michael Brunbjerg
 • Ingeborggården
  - Pia Morilla
 • KAB
  - Stine Stine Kofod
 • KANT arkitekter A/S
  - Sebastian Soelberg
  - Karl-Martin Buch Frederiksen
  - Katrine Mai-Jørgensen
 • Kuben Management A/S
  - Henrik Offendal
 • Kullegaard A/S
  - Thomas Kullegaard
 • Kullegaard Arkitekter
  - Kasper Tranekær Kullegaard
 • Københavns Kommune
  - Birgitte Bo Christensen
  - Flemming Eliasen
  - Birgitte Hennings
  - Janne Mundt
  - Britt Johannesen
  - Lilli Kold Sørensen
 • Lejerbo
  - Gerti Axelsen
 • Lundgrens Advokatpartnerselskab
  - Søren Hilbert
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
  - Pernille Holmgaard
  - Edda Heinskou
  - Jacob Lundgaard
 • Max Bögl International SE
  - Mikael Schroll-Knudsen
 • NIRAS
  - Kirsten Henriksen
 • Northern Horizon Capital
  - Klaus Ahm
 • PwC
  - Jesper Grothe
 • Real Estate Konzept A/S
  - Niels Peter Nielsen
 • Realdania
  - Per Schulze
 • Realdania By & Byg
  - Peter Kjølby
 • Ropox
  - Jesper Olsen
 • SKALA arkitekter
  - Mette Jepsen
 • TAG Ejendomme A/S
  - Thomas Gjørup
 • ZESO ARCHITECTS
  - Mick Bradley
 • Zeso Architects A/S
  - Pia Wiberg
 • Ældre Sagen
  - Pernille Tufte

Andre konferencer

Omdannelse af erhverv til bolig
26. september 2017, Nordhavn
Læs programmet

Fremtidens kystbeskyttelse og sikring af kyster
27. september 2017, Roskilde
Læs programmet

Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
5. oktober 2017, Middelfart
Læs programmet

Andre seminarer

Sale and lease back. KURSUS
28. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
29. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
31. januar 2018, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER