Baggrund

Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene væksten i indbyggertallet vil betyde 250.000 kvm nyt boligbyggeri fordelt på 5000 nye boliger indenfor det næste årti. Roskilde er en af de mest attraktive byer på Sjælland, når det gælder tilflytning og nyt erhverv, fordi den både er en lokal by og tæt på København med velbetalte jobs. Roskilde er på landsplan den 3. mest efterspurgte by at slå sig ned i for virksomhederne. 

Mange af Roskildes nye indbyggere forventes at ville slå sig ned i Trekroner omkring Roskilde universitet og i det kommende Skousbo i Viby Sjælland. Viby vil få 950 helt nye boliger, når den 100.000 kvm nye bydel Skousbo er fuldt udbygget. Salget af grunde i første etaper tæt på stationspladsen er gået i gang. Skousbo vil blive en grøn bydel, hvor der er taget højde for regnvandshåndteringen, og hvor der vil være grønne kiler imellem byggeriet. Den nye bydel anslås at ville koste 700 millioner kr. Samtidig har Kommunen udarbejdet en helhedsplan for Viby bymidte, som indebærer en forskønnelse af Viby Torv.

I Jyllinge vil der blive plads til 800 nye borgere, når et 258.000 kvm stort område ved Broengen mellem Møllevej, Værebro og Værebro Å i Jyllinge Nordmark bliver udlagt til boliger, institutionsbyggeri og grønne områder. Området kan danne rammen om 200 nye boliger samt ny infrastruktur med en åbning ud til Hovedvej A6, som vil aflaste Jyllinge Parkvej. Boligerne kommer til at ligge i grønne områder med udsigt til Værebro Ådal. Budgettet vil ligge på 200 millioner kr. Jyllinge Nordmark ligger ellers udsat for oversvømmelser, men Roskilde Kommune har igangsat et kystsikringsprojekt til 35 millioner kr, som indebærer byggeri af beskyttende diger.

Roskilde satser stort på fritidstilbud til de mange nye borgere. Der er planlagt et nyt 4.500 kvm stort idræts– og bevægelsescenter til 55 millioner kr. på Kildegården i Roskilde. Centret har fået navnet Ribén. Centret kommer til at ligge i det gamle kaserneområde Kildegården, som vil danne rammen om en helt ny bydel, når det indrettes med Kunstens Hus, Musikkens Hus og Oplysningens Hus. Det 6128 kvm store Roskilde Svømmebad skal udvides og ombygges for 148 millioner kr. og samtidig planlægges et nyt stadion til 200 millioner kr. i Rådmandshaven.

Byens Ejendom vurderer, at der samlet over de næste 10 år skal bruges 25 milliarder kr. på byudvikling i Roskilde.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for Roskilde
Roskilde er en af de mest eftertragtede kommuner at flytte til og har en befolkningstilvækst på 1000 borgere årligt. Alene væksten i indbyggertallet vil betyde 250.000 kvm boligbyggeri fordelt på 5000 nye boliger, samt omdannelse af 3900 boliger de næste 10 år. De mange nye borgere kan se frem til omfattende investeringer i kultur- og fritidsbyggerier de næste år. Blandt andet planlægges et nyt stadion til 200 millioner kr i Rådmandshaven. Det nye stadion skal skabe synergi med det 4.500 kvm store Kildegården, som udvikles til det nye idræts– og bevægelsescenter, Ribén. Også Roskilde Svømmebad moderniseres og udvides for 148 millioner kr. Hvad gør Roskilde i den kommende tid for at beholde og udvide sin position som en af Sjællands driftigste byer? Hvad er fremtidsplanerne, og hvordan skal Roskilde udvikles i forhold til boliger, erhverv, infrastruktur, uddannelser og turisme?

Lars Lindskov , Byrådsmedlem, Roskilde Kommune

10.00 Konkrete planer og projekter i Roskilde
Roskilde står overfor omfattende udvikling ved det stationsnære Røde Port og i den nye bydel Musicon. Men derudover har kommunen også planer i Jyllinge, som vil få omkring 800 nye beboere, når lokalplanen for 44 nye parcelhuse og 49 rækkehuse samt ny infrastruktur med en åbning ud til Hovedvej A6 forventes at ligge klar i løbet af 2017. Budgettet vil ligge på 200 millioner kr. Jyllinge Nordmark ligger ellers udsat for oversvømmelser, men Roskilde Kommune har igangsat et kystsikringsprojekt til 35 millioner kr, som indebærer byggeri af beskyttende diger, og som man håber kan blive godkendt i løbet af 2017. Endvidere er der planer om 40 nye boliger i Jyllinge midtby. Viby vil få 950 helt nye boliger, når den 100.000 kvm nye bydel Skousbo er fuldt udbygget. Salget af grunde i første etaper tæt på stationspladsen er gået i gang. Skousbo vil blive en grøn bydel, hvor der er taget højde for regnvandshåndteringen, og den nye bydel anslåes til at komme til at koste 700 millioner kr. Samtidig har Kommunen udarbejdet en helhedsplan for Viby bymidte, som indebærer en forskønnelse af Viby Torv for 2 millioner kr. samt et ældrevenligt boligbyggeri. I selve Roskilde står det centrale Sortebrødre Plads overfor en omdannelse med flere boliger, butikker og en byport til Roskildes handels- og kulturstrøg. Pladsen får også et p-hus i 10 niveauer og med plads til 500 biler, og med grønne, hængende haver på den vestlige facade. Hvilke andre byudviklingsprojekter har man i Roskilde?

Roskilde Kommune , Roskilde Kommune

10.25 Ny udvikling til 1,5 milliarder kr. i Ny Østergadekvarteret Røde Port
Udviklingen af Røde Port-området omkring Ny Østergade og Roskilde Station er blevet kaldt et af de mest ambitiøse byggeprojekter i Roskildes historie. Det 34.460 kvm store areal kommer til at danne rammen om 91.500 kvm bebyggelse, fordelt på 38.500 kvm boliger, 17.600 kvm kontorerhverv, mens resten anvendes til stormagasin, hotel, butikker, restauranter og caféer. Halvdelen af grundarealet bebygges, mens resten bliver udlagt til opholdsarealer for at skabe et grønt og åbent bykvarter omkring et stort torveområde. Området skal binde Roskilde sammen via en lys tunnel mellem Ny Østergade og Jernbanegade, og der kommer to højere byggerier på op til 17 etager ved sygehusgrunden og ved Røde Port. Byggesummen er anslået til at blive 1,5 milliarder kr. Hvordan kommer det nye byområde til at se ud, med hvilken tidsplan skal det bygges, og hvad tilfører det Roskilde? 

Claus B. Hansen , Arkitekt, Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

10.50 Kaffepause
11.20 Udvikling af Musicon
Startskuddet er givet til udviklingen af Musicon med 7.500 kvm nybyggeri på Bifaldet. De 62 nye boliger i op til 6 etager vil blive bygget i 2 etaper og henvender sig til både studerende, børnefamilier, seniorer og singler, der ønsker at bo i Roskildes nye musikkvarter. Byggesummen anslåes til 110 millioner kr. Målet er, at der skal bygges i alt 650 nye boliger på Musicon over de kommende 15 år. Musicon har med de nuværende ungdomsboliger og kreative familieboliger 225 boliger. Med det igangværende projekt vil det antal inden for få år være fordoblet, og bydelen vil på sigt komme til at huse over 1.000 nye beboere. Hvordan kommer de 62 nye boliger til at indgå i kvarterets image? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvilke planer er der for yderligere udvikling af området?

Kim Skotte , Direktør, KSE Ejendomme

11.45 Renovering og opførelse af almene boliger for over 3 milliarder kr.
Boligselskabet Sjælland står overfor omfattende renoveringer af flere almene afdelinger. Frem mod 2022 skal der renoveres i blandt andet Æblehaven, Rønnebærparken, Ringparken, Kristianslund, Korsgården og Fælledgårdene for samlet omkring 2 milliarder kr. Renoveringerne omfatter blandt andet energirenovering, renovering af installationer, facader og tag samt renovering af friarealer. Samtidig planlægger det almene boligselskab nybyggeri af 700 nye boliger i blandt andet Trekroner Øst, Skousbo i Viby og på det tidligere skoleslagteris grund, hvor boligselskabet udvikler 16.000 kvm nye boliger i samarbejde med et privat udviklingsselskab. Samlet løber investeringerne op i over 3 milliarder kr. Hvad indebærer renoveringerne og nybyggeriet i Roskilde? Hvad er tidsplanen?

Per Bro , Byggechef, Boligselskabet Sjælland

12.10 Markedet for erhvervsejendomme i Roskilde
Roskilde er på landsplan den 3. mest efterspurgte by at slå sig ned i for virksomhederne. Hvordan ser markedet for kontor, butik, samt logistik- og industribygninger ud i Roskilde. Efterspørgsel, priser, afkast, lejeniveau.

John Borrisholt , Regionsdirektør for Sjælland, EDC Erhverv Poul Erik Bech

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

AI Arkitekter & ingeniører a/s

Dennis Storm

Andersen Erhverv A/S

Kim Andersen

Boligselskabet Sjælland

Per Bro

BRFkredit

Tanya Skødstrup

BRFkredit A/S

Mikael Jonassen

Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

Claus B. Hansen

Cramo Adapteo A/S

Thomas Madsen

EDC Erhverv Poul Erik Bech

John Borrisholt

EL:CON A/S

Kenneth Savnik Adamsen
Ulrik Amdi Nielsen
Mads chemnitz

JJW ARKITEKTER

Ole Hornbek

KSE Ejendomme

Kim Skotte

Kuben Management A/S

Henrik Offendal
Anders Thanning

Mølbak Landinspektører A/S

Jesper Bach Stisen
Dann Koldkjær
Casper Thybo

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S

Tonny Olsen
Søren Mosbæk
Kenneth Hansen

Orbicon

Pia Wallbohm

Pensiondanmark

Mia Manghezi

RGS Nordic

Anders Kargo

RO´s Torv

Lisbeth Wilstrup

Roskilde Kommune

Lars Lindskov

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom