ROSKILDE: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete planer og projekter i Roskilde

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Roskilde Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Roskilde?

Vilfred Hvid , Plan- og udviklingschef, Roskilde Kommune, Plan & Udvikling

10.00 Nyt Vikingeskibsmuseum til 500 millioner kr.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde blev i 2018 affredet, da Vikingeskibshallen ikke længere kan yde den nødvendige beskyttelse for skibene. Bygningen har en vurderet restlevetid på 5-7 år. Derfor er der nu planer om at opføre et nyt museum til vikingeskibene med et budget på 500 mio. kr. Det nye museum skal videreføre stedets enestående værdier og muliggøre en udvidelse og fuldstændig fornyelse af museets fortællinger og formidlingsaktiviteter. Den forventede byggestart er april 2022 og projektet forventes at stå færdigt i marts 2023.

10.25 Boligselskabet Sjælland: Bygge- og renoveringsprojekter til 1,7 milliarder kr.

I de kommende år står Boligselskabet Sjælland overfor en stribe store bygge- og renoveringsprojekter i Roskilde Kommune, som samlet løber op i omegnen af 1,7 milliarder kr. Hvad indebærer renoveringerne og nybyggeriet i Roskilde? Hvad er tidsplanen? 

Bo Jørgensen , Direktør , Boligselskabet Sjælland

10.50 Kaffepause
11.20 Skousbo 950 nye boliger: Nyeste udvikling og status

Området Skousbo i Viby Sjælland skal i de kommende år danne rammen om 950 nye boliger, der kommer til at bestå af både ejerboliger, bofællesskaber, parcelhuse og lejeboliger. Boligområdet bliver en ny type boligkvarter med fokus på bæredygtige, inspirerende og attraktive rammer for nye boformer og fællesskaber. Den nye bydel udvikles gennem flere etaper og bliver opbygget af tre hovedelementer: Syvmosekilen, Syvmose Allé og boliger i grupper / enklaver. Hvad er planerne for området og det nye byggeri? Tidsplan og udbud? Hvilke udfordringer står planerne overfor?

 
11.45 Roskilde: Danmarks bedste by for bofællesskaber

Roskilde Kommune har landets højeste koncentration af bofællesskaber. Når de nyeste byggerier står færdige, vil 2-3.000 af kommunens 85.000 indbyggere have valgt denne boform, hvor fællesskabet er i centrum. Roskilde vil gerne markere sig som Danmarks bedste by for bofællesskaber. Osby og Vilev er to af de bofællesskaber, der er under opførelse. Hvem er det, der efterspørger bofællesskaberne og hvad kan disse type boliger bidrage med til Roskilde? Hvad kan Roskilde tilbyde i forhold til at etablere et bofællesskab?

12.10 Musicon: Nyeste udvikling og kommende projekter 2020-23

På det tidligere Unicon-areal i Roskildes sydby, er den kreative bydel Musicon på 250.000 kvm i gang med at blive skabt. Når Musicon er færdigudbygget, vil bydelen rumme 1.000 boliger i form af etageboliger, rækkehuse og byhuse. Derudover vil den også rumme 1.000 arbejdspladser fordelt på kreative erhverv, butikker, restauration, kultur, fritid og uddannelse. Hvad er status på udviklingen af Musicon, de aktuelle behov og konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som man vil sætte i gang over de kommende 3 år?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Roskilde Kommune er med sine 87.914 indbyggere Danmarks 14. største kommune. Roskilde forventer at vokse med 1.400 nye borgere årligt i årene frem mod 2022 og er derfor i gang med en gennemgribende byudvikling, der blandt andet skal sikre boliger til alle. For at imødekomme den store befolkningstilvækst, bygger man derfor flere steder i områder som Musicon, Vindinge, Trekroner, Viby Sjælland.

Kommunen ligger i toppen af søgte områder, ikke blot i Københavnsområdet, men også på landsplan. Roskilde har den største befolkningsudvikling i Københavns omegn og de personer der flytter til Roskilde, er en sammensat gruppe, dog med en lille overvægt af såkaldt ressourcestærke mennesker. 

Roskilde er en af de mest attraktive byer på Sjælland, når det gælder tilflytning og nyt erhverv, fordi den både er en lokal by, men samtidig er tæt på København. Kommunen er et godt sted at investere for private investorer, der vil bygge nyt på grund af den store efterspørgsel på boliger og erhverv, viser en ny undersøgelse fra analysevirksomheden Exometric. Samme undersøgelse påpeger også, at kommunen har udviklet sig positivt og at der gennem de sidste 25 år har været en stabil prisstigning på boligmarkedet, trods flere boligkriser og finanskrisen.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 22. oktober 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Hotel PrindsenHotel Prindsen, Algade 13, 4000 RoskildeAndre konferencer

Tilmeld dig her