ROSKILDE: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete planer og projekter i Roskilde

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Roskilde Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Roskilde?

Vilfred Hvid , Plan- og udviklingschef, Roskilde Kommune, Plan & Udvikling

10.00 Nyt Vikingeskibsmuseum til 500 millioner kr.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde blev i 2018 affredet, da Vikingeskibshallen ikke længere kan yde den nødvendige beskyttelse for skibene. Bygningen har en vurderet restlevetid på 5-7 år. Derfor er der nu planer om at opføre et nyt museum til vikingeskibene med et budget på 500 mio. kr. Det nye museum skal videreføre stedets enestående værdier og muliggøre en udvidelse og fuldstændig fornyelse af museets fortællinger og formidlingsaktiviteter. Den forventede byggestart er medio 2023 og projektet forventes at stå færdigt i 2026.

Kristoffer Birkebæk Kejser , Projektchef, Vikingeskibsmuseet

10.25 Boligselskabet Sjælland: Bygge- og renoveringsprojekter til 1,7 milliarder kr.

I de kommende år står Boligselskabet Sjælland overfor en stribe store bygge- og renoveringsprojekter i Roskilde Kommune, som samlet løber op i omegnen af 1,7 milliarder kr. Hvad indebærer renoveringerne og nybyggeriet i Roskilde? Hvad er tidsplanen? 

Bo Jørgensen , Direktør , Boligselskabet Sjælland

10.50 Kaffepause
11.20 Roskilde som fremtidig handelsby

Roskilde er Danmarks 10. største by og ligger centralt placeret mellem København, Ringsted og Holbæk. Detailhandelen ligger primært i den gamle bymidte, i Ro’s Torv og i storbutiksområdet i Trekroner. Hvorledes ser udviklingsperspektiverne for de tre koncentrationer ud? Hvad vil den ventede befolkningsstigning betyde for handelen og bylivet? Hvilke muligheder og trusler ser ICP i horisonten?

Jens Chr. Petersen , Direktør Indehaver, cand. merc., ICP

11.45 Roskilde: Danmarks bedste by for bofællesskaber

Roskilde Kommune har landets højeste koncentration af bofællesskaber. Når de nyeste byggerier står færdige, vil 2-3.000 af kommunens 85.000 indbyggere have valgt denne boform, hvor fællesskabet er i centrum. Roskilde vil gerne markere sig som Danmarks bedste by for bofællesskaber. Osby og Vilev er to af de bofællesskaber, der er under opførelse. Hvem er det, der efterspørger bofællesskaberne og hvad kan disse type boliger bidrage med til Roskilde? Hvad kan Roskilde tilbyde i forhold til at etablere et bofællesskab? Almenr udvikler bofællesskaber ud fra en borgerdreven model - hvad betyder det,  og hvilken forskel gør det for fællesskaberne?

Lars Lundbye , Kreativ Direktør og Partner, Almenr

12.10 Skousbo 950 nye boliger: Nyeste udvikling og status

Området Skousbo i Viby Sjælland skal i de kommende år danne rammen om 950 nye boliger, der kommer til at bestå af både ejerboliger, bofællesskaber, parcelhuse og lejeboliger. Boligområdet bliver en ny type boligkvarter med fokus på bæredygtige, inspirerende og attraktive rammer for nye boformer og fællesskaber. Den nye bydel udvikles gennem flere etaper og bliver opbygget af tre hovedelementer: Syvmosekilen, Syvmose Allé og boliger i grupper / enklaver. Hvad er status og planerne for området og det nye byggeri? 

 
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Roskilde Kommune er med sine 87.914 indbyggere Danmarks 14. største kommune. Roskilde forventer at vokse med 900 nye borgere årligt i årene frem mod 2022 og er derfor i gang med en gennemgribende byudvikling, der blandt andet skal sikre boliger til alle. For at imødekomme den store befolkningstilvækst, bygger man derfor flere steder i områder som Musicon, Vindinge, Trekroner, Viby Sjælland.

Kommunen ligger i toppen af søgte områder, ikke blot i Københavnsområdet, men også på landsplan. Roskilde har den største befolkningsudvikling i Københavns omegn og de personer der flytter til Roskilde, er en sammensat gruppe, dog med en lille overvægt af såkaldt ressourcestærke mennesker. 

Roskilde er en af de mest attraktive byer på Sjælland, når det gælder tilflytning og nyt erhverv, fordi den både er en lokal by, men samtidig er tæt på København. Kommunen er et godt sted at investere for private investorer, der vil bygge nyt på grund af den store efterspørgsel på boliger og erhverv, viser en undersøgelse fra analysevirksomheden Exometric. Samme undersøgelse påpeger også, at kommunen har udviklet sig positivt og at der gennem de sidste 25 år har været en stabil prisstigning på boligmarkedet, trods flere boligkriser og finanskrisen.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 22. oktober 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Hotel PrindsenHotel Prindsen, Algade 13, 4000 RoskildeDe kommer også

Almenr

Lars Lundbye

Boligselskabet Sjælland

Bo Jørgensen

Constructa A/S Rådgivende ingeniører og arkitekter

Per Mejer Johansen

COWI A/S

Peter Michael Pedersen
Nils Frederik Turpie

EVART Rådgivning ApS

Mette Evart

Falk-Rønne & Kierkegaard A/S

Teddy Kierkegaard

Heideby Estate

Laura Heideby

ICP

Jens Chr. Petersen

JUNCKERS INDUSTRIER A/S

Mikkel Snedgaard

Kabi Entreprise as

Birger Pedersen Daurehøj
Karina Pedersen Daurehøj

LM Byg A/S

Frank Aarslew-Jensen

Mangor&Nagel

Karsten Nagel

Niras A/S

Kirsten Henriksen

Oluf Jørgensen

Carsten Sørensen

Rambøll

Lasse Peter Otzen

Roskilde Kommune, Plan & Udvikling

Vilfred Hvid

Selskabet For Billige Boliger

Lars Ole Lindholm Hansen

SF-M ApS

Henrik Skriver

TAG Ejendomme A/S

Frank Kristensen
Thomas Gjørup
Annizette Gjørup

Tyréns

Annika Steiness

Vikingeskibsmuseet

Kristoffer Birkebæk Kejser

Vurderingsstyrelsen

Tina Brødsgaard Lassen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her