Roskilde: De store projekter

Baggrund

Roskilde Kommune har 87.500 indbyggere og hvert år vokser kommunen med 800 nye borgere, en udvikling der forventes at fortsætte mange år frem. Derfor er Roskilde i gang med en gennemgribende byudvikling, der blandt andet skal sikre boliger til alle.

Som en af de mest eftertragtede kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2029. Alene væksten i indbyggertallet vil betyde 250.000 kvm nyt boligbyggeri fordelt på 5000 nye boliger indenfor det næste årti. Kommunen ligger i toppen af søgte områder, ikke blot i Københavnsområdet, men også på landsplan. Roskilde har den største befolkningsudvikling i Københavns omegn og de personer der flytter til Roskilde, er en sammensat gruppe, dog med en lille overvægt af såkaldt ressourcestærke mennesker. 

Roskilde er en af de mest attraktive byer på Sjælland, når det gælder tilflytning og nyt erhverv, fordi den både er en lokal by, men samtidig er tæt på København. Roskilde er på landsplan den 3. mest efterspurgte by at slå sig ned i for virksomhederne.

Roskilde Kommune er et godt sted at investere for private investorer, der vil bygge nyt på grund af den store efterspørgsel på boliger og erhverv, viser en ny undersøgelse fra analysevirksomheden Exometric. Samme undersøgelse påpeger også, at kommunen har udviklet sig positivt og at der gennem de sidste 25 år har været en stabil prisstigning på boligmarkedet, trods flere boligkriser og finanskrisen.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Konkrete planer og projekter i Roskilde
Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Roskilde Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at udvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvad kommer den stigende befolkningstilvækst til at betyde for Roskilde?    

Vilfred Hvid , Plan- og udviklingschef, Roskilde Kommune, Plan & Udvikling

10.00 Bromarken: Opførelse af 215 nye boliger i Jyllinge
Ved Bromarken i Jyllinge planlægger Lind & Risør at opføre 106 parcelhuse og 109 rækkehuse i området mellem Møllevej, Værebro og Værebro Å, tæt på skole, indkøbscenter og sportsanlæg. Udover de 215 boliger, skal der etableres parkeringspladser, veje og stier. Boligerne forventes at blive opført successivt afhængigt af salget. Hvad er status på projektet, og hvad vil det komme til at betyde for området?  

Morten Boye Bertelsen , Salgschef, Lind og Risør

10.25 Musicon: Status og kommende projekter
Den kreative bydel Musicon er i rivende udvikling. Fra 2019-2022 vil flere store projekter blive skudt i gang. På Musicon planlægger man at opføre et stort antal boliger, herunder private boliger, almene boliger, bofællesskaber med både ejer- og andelsboliger. Derudover et nyt erhvervshus med 6000 kvm udlejning i støbeskeen samt opførelsen af det nye kulturhus Råstof Roskilde, Åben Dans på 4700 kvm. Hvad er status på de kommende projekter? 

Andreas Høegh , Leder af Musicon-sekretariatet, Roskilde Kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Ny idrætspark til 250 millioner kr.
I Roskilde planlægger man at opføre en ny idrætspark i Rådmandshaven med byggestart i juli 2019. Projektet omfatter en opvisningsbane, 4 tribuner med plads til 10.000 tilskuere, nye omklædningsrum, et ungdoms-hostel til sportstalenter, et hotel og ungdomsboliger med minimum 140 boliger samt erhvervslokaler i tribunebygningerne. Projektet er tænkt som en del af et større kompleks, der kan fungere sammen med naboerne på Gimle, det nye Kildegården samt Roskildehallerne. Kommunen stiller grunden til rådighed, mens byggeriet betales af private investorer, der så til gengæld får deres penge hjem fra de mange erhvervslejemål, som bliver en del af de store tribuner og andre bygninger i anlægget. Hvad er status på projektet og hvad kommer den nye idrætspark til at betyde for Roskilde? 

Kristoffer Okholm-Naut , Afsnitsleder i Kultur og Idræt, Roskilde Kommune

11.45 Slagterigrunden: Private og almene boliger for 250 millioner kr.
Boligselskabet Sjælland og KPC har planer om at opføre 200 nye private og almene boliger på den grund, der huser det tidligere skoleslagteri i Roskilde. Hensigten er at opføre 80 private boliger på 80-120 kvm med et samlet areal på 8000 kvm. Derudover omfatter projektet også opførelsen af 114 almene boliger hvoraf de 110 bygges som lejligheder og 4 som rækkehuse i alt med et samlet areal på 8.000 kvm. Det er tanken for Slagterigrunden at skabe en bydel, der er urban med sammenhæng til omgivelserne. Byggeriet vil efter planen stå færdigt i juli 2021. Hvad er status for byggeriet og hvilke planer har man for udformningen af byggeriet samt de omkringliggende omgivelser?

Bo Jørgensen , Direktør , Boligselskabet Sjælland

12.10 Boligrækkerne: 250 almene træboliger
We Architecture har indgået en aftale med Boligselskabet Sjælland om at skabe ”Boligrækkerne”, hvor man forventer at bygge mindst 250 almene træboliger over de kommende 4 år. Samarbejdet består i en rammeaftale mellem Boligselskabet Sjælland, WE architecture, PLAN+LANDSKAB Mangor & Nagel, Danhaus og Holmsgaard Ingeniører. Anlægssummen lyder på 500 millioner kr., mens den samlede entreprisesum lyder 330 millioner kr. De første 44 boliger i Tofteengen nord for Roskilde står klar i december 2019. Boligrækkerne bliver lavet i 1 og 1,5 plan og udformes som rækkehuse med forskudte facader. Husene er opbygget af elementer, der er lavet omkring et træskelet, som på få dage kan samles til færdige huse hvilket betyder, at mange af de fejl, som vejr og vind ofte giver i byggeprocessen, forsvinder. Hvilke fordele er der ved denne måde at skabe boliger på? Hvilke krav stiller det til arkitekturen at bygge sådanne moderne boliger i træ? 

Julie Schmidt-Nielsen , Founding partner‚ cand.arch. MAA, WE Architecture

Philip Thusholdt , Constructing Architect, WE Architecture

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

airteam a/s

Jens Kristian Nielsen

Becker/Nielsen

Thomas Fredbo Nielsen

Boligselskabet Sjælland

Bo Jørgensen

danbolig Østerbro

Tina Guldbæk
Alice Lotinga

Danske Bank

Torben Stevold

Kemp & Lauritzen A/S

Christian Beiter

KSE Ejendomme ApS

Kim Dyhr Skotte

Kuben Management A/S

Trine Nordentoft Klausen
Anders Thanning

Lind og Risør

Morten Boye Bertelsen

Mølbak Landinspektører A/S

Jesper Bach Stisen

Nordea Kredit

Lene Havemann

Nybolig Erhverv

Tonny Olsen
Søren Mosbæk
Jeanne Malev Ebler

Nykredit

Michael Sonne

Rambøll

Flemming Stenaa

Roskilde Kommune

Andreas Høegh
Kristoffer Okholm-Naut

Roskilde Kommune, Plan & Udvikling

Vilfred Hvid

WE architecture

Sofie Brincker
Julie Schmidt-Nielsen
Philip Thusholdt

Willis Towers Watson

Jan Linde

Andre konferencer

Tilmeld dig her