Baggrund

Ringsted er den by på Sjælland, der oplever den procentvis største befolkningstilvækst. Befolkningen er steget med 263 procent siden 1926 og med 10 procent inden for de sidste 10 år. Udviklingen går dermed stærkere end i København. Befolkningsprognoser spår, at Ringsted vokser med over 5.000 indbyggere de næste 10 år. I dag bor der 34.359 i kommunen. Det er kombinationen af en attraktiv beliggenhed og lave boligpriser, der danner baggrund for den kraftige befolkningstilvækst.

Huspriserne på Vest-og Sydsjælland er steget 8,5 procent i gennemsnit siden 2016, hvilket er mere end i Hovedstaden, hvor de steg 4,9 procent. Priserne er dog stadig langt fra toppen, eftersom det også var på Sjælland, at priserne faldt mest under finanskrisen. Samme billede tegner sig for erhvervsejendomme. Region Sjælland har ikke haft så få tomme kontorer i 9 år og har samtidig danmarksrekord i færrest ledige kontorarealer, tomgangen er på 3,6 procent, hvor landsgennemsnittet er dobbelt så højt. Tomgangen for lager- og produktionslokaler i regionen er på kun 1,5 procent. Området er derfor i bekneb for lokaler, og det er især i Ringsted og Slagelse, at efterspørgslen er betydeligt større end udbuddet. Det har hidtil været Køge, som trak virksomhederne til sig, men nu skeler mange til, at de kan spare mange penge ved at bo i Ringsted blot 20 km væk og stadig tæt på motorvejene.

Ringsted Kommune er derfor i gang med at se på nye udviklingsområder. Fire af udviklingsområderne ligger tæt på afkørsler og direkte ud til motorvej E20, hvor 40.000 bilister passerer dagligt. I Kærup Erhvervspark er der stadig ledig plads til nye virksomheder med byggeklare grunde på op til 40.000 kvm. Klosterparken er et nyt 47.000 kvm stort område mellem motorvejen og Ringsted Outlet. Området ligger 600 meter fra en motorvejstilkørsel. Kommunen er ved at udarbejde en helhedsplan for et nyt 1,2 millioner kvm stort erhvervsområde lige ved motorvej E20 ved Jordmodervej, som vil være oplagt for lager-, logistik-, produktions- og engrosvirksomheder. Ved Eventyrvej er 90.000 kvm af de i alt 120.000 kvm stadig ubebygget. Området ligger 800 meter fra en motorvejstilkørsel og her giver lokalplanen mulighed for lettere industri, engroshandel og detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper.

Med Ringstedbanen, den nye hurtigbaneforbindelse til 110 millioner kr., der er planlagt færdig i 2018, vil det blive muligt at komme til Købehavn på ca. 30 minutter samtidig med, at transporttiden til Odense og Jylland halveres. Forligskredsen bag den faste forbindelse over Femern Bælt indgik marts 2016 en politisk aftale, hvor tidsplanen for udbygning af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse blev fastsat. Den nye Ringsted-Nykøbing Falster jernbanestrækning vil være udbygget i 2021 og elektrificeret i 2024. På sigt vil jernbaneanlæg for 6,8 milliarder mellem Ringsted og Rødby skabe en transportkorridor mellem Øresundsregionen og Hamborg i Tyskland. Det vil danne grobund for en konkurrencestærk region, der kan vokse frem til gavn for de omkringliggende byer, deriblandt Ringsted.

Byens Ejendom vurderer, at der skal bruges 12 milliarder kr på byudvikling i Ringsted over de næste ti år.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner for Ringsteds fremtid
Ringsted er en eftertragtet kommune, både når det drejer sig om bosætning og erhvervsudvikling. Vejen til vækst og udvikling er bogstavelig talt sat på skinner i Ringsted, hvor den nye jernbane mellem Ringsted og København senere på året rykker Ringsted i S-togs afstand af Hovedstaden. Den centrale beliggenhed, udbygning af infrastrukturen og en målrettet satsning på tilbud inden for fritid, kultur, uddannelse og detailhandel gør Ringsted til et attraktivt sted at investere, og ruster Ringsted Kommune til udvikling i fremtiden. Hvad gør Ringsted for at fastholde og udvide sin position som Sjællands centrum? Hvad er Ringsted Kommunes fremtidsplaner, og hvordan skal der udvikles i forhold til boliger, erhverv og infrastruktur?

Henrik Hvidesten , Borgmester, Ringsted Kommune

10.00 Overblik: Konkrete planer og projekter i Ringsted
Ringsted oplever en omfattende udvikling med mange nye borgere og nye virksomheder. Det stiller krav om attraktive ”varer på hylderne” og udbygning af kommunens service- og fritidstilbud. Hvor og hvordan skal det næste byudviklingsområde etableres? Hvor er der plads til nye virksomheder, og for hvilke brancher? Hvad indeholder næste udbygning af Ringsted Sportscenter, og hvilke andre projekter er i støbeskeen?

Mads Stougård Kristiansen , Centerchef, Ringsted Kommune

10.25 Erhvervsejendomsmarkedet i Ringsted
Region Sjælland kan med en tomgang på kontorlokaler på 3,6 procent mønstre den laveste tomgang på landsplan. Landsgennemsnittet er det dobbelte. Et tilsvarende lyst billede tegner sig for lager- og produktionslokaler. Hele regionen og især Vest- og Sydsjælland har oplevet et stort fald i antallet af tomme industrilokaler, som særligt i Ringsted er en mangelvare. Derfor udlægges der nye erhvervsområder blandt andet på Jordemodervej og Klosterparken. Arbejdet med byggemodningsplanen for Business Park Ringsted er godt i gang, og åbner op for et nyt 1,2 millioner kvm stort  erhvervsområde med facade til motorvej E20 lige ved afkørsel 35. Ringsted ligger ideelt i forhold til motorvejsnettet og de nye jernbaner til Køge/København og den fremtidige Femern-forbindelse. Hvilken effekt vil det have for erhvervsudviklingen i byen og for markedet på erhvervsejendomme? Hvordan er det med udbud, efterspørgsel, priser og afkast på erhvervsejendomme i Ringsted?

Henrik Nikolajsen , Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS, Nybolig Erhverv

10.50 Kaffepause
11.20 Infrastruktur og nye togforbindelser for 3 milliarder kr.
Foråret 2016 blev der indgået politisk aftale om tidsplanen for udbygningen af jernbanenettet i forbindelse med den fremtidige Femern-forbindelse. Jernbanestrækningen Ringsted-Nykøbing Falster planlægges færdigudbygget i 2021 og elektrificeret i 2024. Det giver en markant forbedring for de rejsende med tog mellem Nykøbing Falster og hovedstadsområdet. Ialt 1.330 km jernbane skal elektrificeres for 1,4 milliarder kr. Jernbanenettet skal opgraderes for 600 millioner kr. med bl.a. 72 km nye spor og udskiftning af 60 km skinner. I tilknytning til banelinjen skal der også etableres 16 km støjskærme og 26 broer. Samlet kan investeringerne løbe op i 3 milliarder kr. Hvad skal der anlægges, og hvad er tidsplan for byggeriet af jernbanelinjen, og hvad vil den komme til at betyde for beboere og virksomheder i Midt- og Sydsjælland?
11.45 Almene boliger for 383 millioner kr.
Andelsboligforeningen af 1941 opfører 284 nye boliger for en samlet byggesum på 383 millioner kr. i Ringsted. Blandt andet i Kasernebyen opføres der 5600 kvm boliger, hvoraf halvdelen vil være under 50 kvm og derfor henvende sig til unge eller singler. Også på hjørnet mellem Brogade og Næstvedvej planlægges der 64 mindre, almene boliger, mens der ved Shell-krydset på Næstvedvej opføres 50-60 familielejligheder. På sigt kan der også bygges 73 almene boliger på hjørnet af Møllegade og Næstvedvej, hvilket vil kræve en nedrivning af Dampmøllen. Hvordan kommer de mange nye almene byggeprojekter til at se ud, og hvad er tidsplanen?
12.10 Nyt kontor til 115 millioner kr. til Banedanmark
Udflytningen af statslige arbejdspladser er også nået til Ringsted. 270 medarbejdere fra Banedanmark skal have et nyt kontor, som udbydes som OPP i forbindelse med regeringens plan. Den nye kontorbygning skal gerne ligge stationsnært, være funktionel og omkostningseffektiv. Projektet udbydes med en valgfri placering og med mulighed for at anvende allerede eksisterende ejendomme i Ringsted. Budgettet er på 115 millioner kr. Hvad forventer man af den nye kontorbygning, og hvordan ser udbudsmaterialet ud? Hvilke fordele giver et OPP-projekt?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom