Baggrund

Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt byggeri. I dag bor der 9.100 mennesker i Ørestad, et tal der forventes at stige til ca. 20.000 i 2025. Ørestad har plads til 20.000-25.000 indbyggere og 60.000-80.000 arbejdspladser. 

Blandt markante byggerier i Ørestad er den nyligt opførte Royal Arena med plads til 15.000 siddende og stående tilskuere til kultur- og musikarrangementer. Til sportsbegivenheder vil kapaciteten være 12.500 tilskuere. Derudover er Nordea ved at færdiggøre sit 46.000 kvm store hovedkvarter i Ørestad Nord.

Udviklingen af Ørestad og Bellakvarteret med aktuelle projekter for i alt godt 10 milliarder kr. er godt i gang. Bellakvarteret ligger ved siden af Bella Center som huser internationale konferencer og kongresser. Bydelen er ny og består af beboere, butikker og besøgende fra hele verden. Godt halvdelen af de 3,1 millioner kvm i Ørestad er solgt til investorer, og det betyder, at bydelen kan videreudvikles i løbet af de næste 15-20 år. Byens Ejendom vurderer, at de nye projekter vil løbe op til omkring 10 milliarder kr.

Siden helhedsplanen blev udarbejdet er mange bygninger skudt op, og rigtig mange virksomheder er flyttet til bydelen. Ørestad er i fuld gang med at udvikle sig til en integreret og velfungerende bydel i København - dog helt anderledes end hovedstadens andre kvarterer.

Udover de mange bolig- og kontorbyggerier, sætter konferencen fokus på kommunens udviklingsplaner, udvidelse af Fields, boligpriser, Ørestad syd, Bellakvarteret samt byrum og byliv i bydelen.

 

 


  

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 I den samlede helhedsplan for Ørestad er det overordnede krav, at den skal fremstå som et moderne modstykke til Københavns gamle centrum. Bydelen skal have en høj arkitektonisk værdi og have miljømæssig kvalitet. Hvilke indsatsområder er der fokus på de kommende år? Hvad med offentlige institutioner? Hvordan er projekterne med til at binde områderne i Ørestad bedre sammen som helhed?

Carsten Koch , Bestyrelsesformand, direktør, By & Havn

10.00 Fields har planer om at udvide det succesfulde shoppingcenter de kommende år. Der er udarbejdet et skitseforslag der handler om opførelse af kontorer og hotelbyggeri som tårne med 11-23 etager. Bygningerne skal opføres på den eksisterende parkeringskælder. Hvilke udviklingsmuligheder rummer udvidelsen? Hvilke firmaer skal flytte ind i kontorerne, og hvilke typer gæster skal bebo hotellet?

Karen Nielsen , Udviklingsdirektør, Steen & Strøm Danmark

10.25 Hvordan er efterspørgslen på boliger i Ørestad? Hvad karakteriserer prisudviklingen på lejeboliger og ejerboliger i bydelen? Hvor lange liggetider er der i gennemsnit, og hvilke områder i Ørestad er mest attraktive lige nu? 

Jacob Nilausen , Ejendomsmægler, Nybolig, Ørestad City

10.50
11.45 I det nye Bellakvarter er områdets identitet, byrum og koncepter for funktionalitet tænkt ind. Ambitionen er at styrke identiteten og generere kvalitet i området allerede i den tidlige fase af udviklingen. Et særligt aspekt af opgaven går på at integrere Skandinaviens største konferencecenter Bella Center med den tætte og bæredygtige urbanitet, som København er kendt for. Kan en urban-kulturel strategi være med til at gøre området attraktivt for boligkøberne og investorerne?

Christian Pagh , Founder, Culture Director, Urgent.Agency

12.10 I Danmark, men også i internationale kredse, er borgere og turister ved at få øjnene op på for den stjernearkitektur, der er bygget i Ørestad de senere år. Men hvad gør Ørestad speciel set med internationale øjne? Hvilket potentiale er der for udviklingen af Ørestads byrum og byliv på sigt?
12.35
12.40
09.35 I hjertet af Ørestad er skabt en plan for en selvstændig bydel. Ørestad Down Town skal indbyde til ophold og såvel kulturelle som kulinariske aktiviteter på gadeplan og bag ejendommenes åbne facader. Ørestad Down Town rummer 125.000 kvm nybyggeri. De enkelte bygninger kan anvendes samlet eller opdelt efter lejers behov. Kontorer og domiciler i alle størrelser tæt på lufthavn, tog og motorvejsnet. Hvordan er investeringen i Ørestad Down Town tænkt, hvem henvender den sig til, og hvad er tidsfristerne? Hvor er der plads til ny udvikling?
10.00 Ørestad er en særlig størrelse, idet langt de fleste udearealer er privatejede og udvikles og drives af bydelens grundejerforeninger. Grundejerforeningerne spiller derfor en stor rolle i Ørestad. Hvilket fokus har grundejerforeningerne? Hvilken ramme ønsker de for livet i Ørestad? Hvordan udvikler de bydelen, og hvad er på tegnebrættet i de kommende år?
10.00 Første spadestik er taget på Nordea Bank Danmarks nye domicil i Ørestaden i København, som PensionDanmark sammen med Nordea Liv & Pension og Lægernes Pensionskasse har investeret i alt 1,3 mia. kr. i. Domicilet bliver på i alt 46.600 kvm med 14.300 kvm kælder og vil blive certificeret efter LEED Platinum. De godt 2.000 medarbejdere forventes at kunne flytte ind i 1. halvår 2017. Hvilke kriterier ønskes opfyldt for at domicilbyggerier er en god investering? Hvordan er investeringen tænkt her?
10.25 I 2015 starter byggeriet af en helt ny mini-bydel til 5 mia. kroner omkring Bella Center i Ørestad. På de store parkeringspladser skal der bygges boliger og kontorhuse, og Bella Centers lange, lukkede facader skal erstattes af butikker, modeforretninger og caféer med adgang fra gaden. Den nye mini-bydel skal have boliger til 5.000 mennesker og 7.500 arbejdspladser. Der bygges op til 265.000 etagekvadratmeter. Hvad er tidsfristerne for de forskellige projekter? Findes der konkrete planer for mere nybyggeri?
11.20 Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny skøjtehal i Ørestad. Skøjtehallen placeres i sammenhæng med den kommende CPH Arena i Arenakvarteret i Ørestad Syd. Her skal skøjtehallen indgå som en aktiv del af de mange tilbud, som inden for de kommende år vil komme i Ørestad Syd. Skøjtehallen skal indeholde en ishockeybane, omklædningsrum, klubfaciliteter, styrketræningsrum, samt diverse birum. Skøjtehallens brutto areal forventes at blive ca. 6.000 kvm. Hvordan ser planen ud for byggeriet? Hvordan og hvornår udbydes projektet?
11.20 I det sydlige Ørestad skal Kalvebodkvarteret Vest primært udvikles som boligområde. Projektet omfatter op til 265.000 kvm boliger, hvor uderum og bebyggelse skal understøtte hinanden og danne en funktionel og rekreativ ramme om hverdagslivet. Nord for Asger Jorns Allé skal der etableres et større rækkehuskvarter. Selve Asger Jorns Allé bliver det centrale strøg med butikker og udfoldelsesmuligheder. Hvilke hovedelementer indeholder masterplanen for området, og hvem er målgruppen for de nye boliger? 
11.35 Hotel CABINN Metro udvider med 10.000 kvm og 200 P-pladser i Ørestad Down Town. Projektet kaldes samlet CABINN Village og består af 290 nye dobbeltværelser med køkken, et nyt kontorhotel med 200 kontorarbejdspladser og en konferencesal med blandt andet tv-studie på 1.200 kvm.
11.45 Københavns nye multiarena får plads til op til 15.000 siddende og stående tilskuere til kultur- og musikarrangementer. Realdania og Københavns Kommune gjorde projektet muligt ved at bidrage økonomisk til opførelsen med hver 325 mio. kr. I 2016 vil den 35 meter høje bygning stå færdig. I stedet for et totalentrepriseudbud er anlægsarbejdet på Royal Arena delt op i flere udbud af stor- og fagentrepriser, bl.a. teknik og facade. Hvilke entrepriser skal i udbud og hvad er tidsfristen? COWI er bygherrerådgiver på projektet.
12.40 Bydel: Ørestad Syd Status: Under forhandling Byggeret: 11.876 em2   Anvendelse: Bolig   Om kvarteret Kun få steder i Europa kan du bo og arbejde i en hovedstad og samtidig midt i naturen. Det er muligt i København. I Ørestad Syd. Som beboer i Ørestad Syd er det nemt og hurtigt at nå resten af København og omegn. Med Metroen kan du være på Christianshavn på 11 minutter, på Nørreport St. på 14 minutter og på Frederiksberg på 18 minutter. Lige nord for kvarteret passerer Øresundstoget. Fra Ørestad stations ene perron kommer du på seks minutter til Lufthavnen og videre til Malmö. Fra den anden perron kommer du på syv minutter til Københavns Hovedbanegård.  Langs med Øresundsbanen løber Øresundsmotorvejen. Med bil kan du derfor komme til f.eks. Malmö eller Hellerup på 15-16 minutter.
12.45 i 2014 går boligudvikleren JM Danmark i gang med at bygge omkring 150 ejerlejligheder nord for boligbyggeriet 8Tallet. Projektet skal udvikles over 4 etaper med 43 ejerlejligheder i den 1. etape. Hele boligprojektet forventes afsluttet i 2017-2018 og JM Danmark er åben over for i fremtiden at engagere sig yderligere i området. Hvordan skal projektet udrulles? Hvilke fordele har Ørestad som boligområde? Hvad karakteriserer boliger i Ørestad?
12.45 Langt om længe er der udsigt til byggeaktivitet på Batterigrunden ved Njalsgade. Batterigrunden udgør et bindeled mellem Ørestaden og Islands Brygge. Efter planen skal der opføres i alt 13-15.000 kvm på det 70.000 kvm store byggefeltet. Lokalplanen udlægger arealet til en blanding af kontorer, boliger, butikker, serviceerhverv, hotel og konferencecenter, samt kulturelle funktioner. Boligandelen skal udgøre mindst 30 procent, da man ønsker en fortætning omkring Islands Brygge Station, men den kan variere. Bach Gruppen står bag projektet, der er tegnet af BIG.
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

By & Havn

Carsten Kock

Estate Ørestad A/S

Hong Nhat Than
Kasper Poulsen

Horten Advokatpartnerselskab

Michael Neumann
Diana Kock Kramer

KANT arkitekter

Anders Bay Holm

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Nybolig, Ørestad City

Jacob Nilausen

Steen & Strøm Danmark

Karen Nielsen

Urgent.Agency

Christian Pagh

Andre konferencer

Andre kurser

Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom