Renoveringsprojekter for 120 milliarder

Baggrund

Bygningsrenovering udgør lidt mere end 50 procent af omsætningen i byggebranchen, der i 2016 havde en samlet værdi af 236,3 milliarder kr.

Den udgør således det største marked for byggeri, og beskæftiger 60.000 ud af en samlet medarbejderstand på 150.000 mand.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Renovering eller nybyg
Hvilke problemer skal man tage stilling til. når man overvejer om man skal renovere en ejendom eller rive ned og bygge op på ny? Hvordan ser problematikken ud fra en totaløkonomisk synsvinkel?
10.00 Den effektive renoveringsproces
Renovering er ofte kompliceret og håndværkertungt. Det kræver ofte en tæt professionel projektstyring af en rådgiver. Hør hvordan det sikres på bedste måde. Praktiske eksempler fra forskellige slags ejendomme.

Peter Voigt Albertsen , Afdelingsleder, arkitekt MAA, Gaihede

10.25 "Paragraf 5 renovering"
Forbedrer man boliger for mere end kr. 2.228 pr. kvm boligareal eller i alt kr. 254.836 (2018 tal), kan en bolig lejes ud til det lejedes værdi.

Camilla Kisling , Advokat, Partner, Advodan

10.50 Kaffepause
11.20 Energibesparelser ved renovering af bygninger
Hvordan opnår man de største energibesparelser ved renoveringsindgreb? Konkrete projekter.

Graves Simonsen , Arkitekt MAA og projektchef, Bygherreforeningen

11.45 ESCO: Finansiering af energioptimering
Hvilke fordele er der ved ESCO modellen og hvad er status på dens anvendelse i dag? Hvilke opgaver egner sig bedst til ESCO-finansiering? Hvornår vælges ESCO vs. anden energifinansiering?

Lars Nielsen , Direktør, Siemens

12.10 7 milliarder til hospitalsrenoveringer
Region Hovedstaden står som mange andre offentlige ejendomsejere med store udfordringer i forhold til renoverings efterslæb. Region Hovedstaden har foranlediget en omfattende analyse af ejendoms porteføljen med henblik på at få tilvejebragt et grundlag for at udarbejde en renoveringsplan. Analysen har udmøntet sig i en plan, hvor et enigt regionsråd har afsat 7 milliarder over 10 år, for at komme det tekniske efterslæb til livs og følger en økonomisk skitse, hvor der afsættes 2,3 milliarder kr. de første 4 år, og de resterende midler fordelt over de sidste 6 år.

Mogens Kornbo , Direktør, Region Hovedstaden

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

AB Clausen Rådgivende Ingeniører

Christian Wittrup

Advodan

Camilla Kisling

Bygherreforeningen

Graves Simonsen

Gaihede

Peter Voigt Albertsen

JJW Arkitekter

David Loug

Kemp & Lauritzen A/S

Christian Beiter
Nicolai Wylich

Orbicon

Pia Wallbohm

Pålsson Arkitekter A/S

Søren Holck-Christiansen

Rambøll

Flemmig Stenaa

Region Hovedstaden

Mogens Kornbo

Siemens

Lars Nielsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her