Randers: De store projekter 2018-2028

Baggrund

Randers ligger lunt i det østjyske vækstcenter, tæt på både Aalborg og Aarhus, og de gode trafikale muligheder, korte afstande til store dele af Jylland og smuk natur gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. De 98.185 indbyggere i 2017 forventes ifølge Danmarks Statistik at stige til 103.391 over en tiårig periode, og kommunen har en vision om at skabe 2.000 nye arbejdspladser inden år 2021.

Tilflytningen er allerede i fuld gang ifølge boligmarkedets prognoser. Randers er den kommune i landet, der har oplevet det største fald i boligernes liggetider, samtidig er priserne steget 10 procent og salget steget med 9 procent siden 2016.

Randers har flere store byudviklingsprojekter i gang, hvor de mange nye tilflyttere kan bosætte sig. Der vil blive opført 1.000 nye boliger i Sporbyen Scandia, som anlægges på Randers’ gamle togfabrik på Toldbodgade. Her er der plads til 185.000 kvm blandende boliger i op til 11 etager. Samtidig udvikles der i Randers Syd, i midtbyen med bl.a. planer om fortætning, på Thors Bakke, på Falbegrunden og på grunden med den nedlagte Vorup skole. 

Projektet ’By i byen’ udgøres af den tidligere kaserne på Gl. Jennumvej i Randers, og kommer i fremtiden til at huse 30.000 kvm erhverv og 39.000 kvm boliger. Området udvikles for en byggesum anslået til 710 millioner kr. I alt vil der blive bygget 345 nye boliger i bydelen, der skal være en kombination af attraktivt nybyggeri og bevarelse af gamle, historiske bygninger med ny funktion.

"Byen til Vandet” er navnet på Randers' store byudviklingsprojekt, der skal sikre sammenhæng mellem midtbyen og havnen via nye attraktive byggemuligheder og klimasikring. Her inddrager Randers, som Danmarks eneste flodby, ca. 920.000 kvm store arealer langs Gudenåen samt dele af Randers Havn og skaber en attraktiv bydel tæt på bykernen i et område, der i dag er præget af industri. Med ”Byen til Vandet” sammentænkes byudvikling med klimasikring og infrastruktur. Der skal bl.a. etableres en ny bro og vej for 650 millioner kr., Klimabroen, tværs over Randers Havn. Derudover har kommunen i samarbejde med Transportministeriet planer om en fjordforbindelse til 1 milliard kr. over Gudenåen. Visionens første projekt bliver et klimasikringsprojekt med omdannelse af Storkeengen i Vorup til en offentlig naturpark. I Randers er udfordringen, at byen ligger lavt i forhold til Gudenåen og fjorden, og projektet skal derfor kunne håndtere meget store regnmængder.

Randers’ placering midt mellem Aalborg og Aarhus gør den attraktiv for virksomheder, og for at sætte yderligere skub i erhvervslivet har byrådet besluttet at give prisnedslag for erhvervsjord over 10.000 kvm. Kommunen har erhvervsgrunde til salg tæt på E45, bl.a. 130.000 kvm i Assentoft, ved Engelsholmvej, i Sdr. Borup og 17.000 kvm i Gjerlev. Kommunens mål er at skabe 2.000 nye arbejdspladser inden år 2021, samt at skabe dialog i erhvervssektoren for at sikre en enhedsorganisation, der favner erhvervsudvikling, turisme og handelsliv.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal bruges 16 milliarder kr. på byudvikling i Randers.

 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og prioriteringer for Randers
Randers ligger lunt i det østjyske vækstcenter, tæt på både Aalborg og Aarhus, og de gode trafikale muligheder, korte afstande til store dele af Jylland og smuk natur gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Byrådet arbejder på en ny visionsplan for Randers Kommune. Hvad kommer Randers til at fokusere på i fremtiden? Hvordan tiltrækker man flere borgere og virksomheder til byen, og hvordan skal Randers udvikles? 

Torben Hansen , Borgmester, Randers kommune

10.00 Konkrete planer og projekter 2018 - 2028
Randers ligger midt mellem Aalborg og Aarhus, og det er en attraktiv kommune både for virksomheder og bosætning. Den centrale beliggenhed ved E45 suppleres af unikke naturoplevelser, bevaringsværdige bymiljøer og ambitiøse satsninger på kultur og idræt. Der er flere store byudviklingsområder i gang, hvor de mange tilflyttere kan bosætte sig, bl.a. fortætning på Thors Bakke centralt i Randers midtby og Sporbyen Scandia, hvor den tidligere togfabrik transformeres til 150.000 kvm blandet bydel med boliger, detailhandel, erhverv og kultur. Byomdannelsen er også i gang bl.a. ved Randers Kaserne i nordbyen, Falbegrunden, den tidligere Vorup Skole og den tidligere Dronningborg Maskinfabrik. Og nye omdannelsesprojekter er på vej bl.a. ved Møllestensgrunden i bydelen Vorup lige syd for fjorden. Samtidig er der nye bydele under planlægning og realisering til alle boligtyper bl.a. en ny bæredygtig bydel i Randers syd, nyt boligkvarter med ca. 400 boliger i Randers nord og store boligområder i Over Hornbæk. Der er også attraktive boligområder til både rækkehuse og parcelhuse uden for Randers by fx i Langå og Stevnstrup.  

Britta Pørksen , Planchef, Randers kommune

10.25 Sporbyen Scandia - ny byudvikling for 2 milliarder kr. på Randers gamle togfabrik
Randers’ gamle togfabrik på Toldbodgade øst for bykernen skal efter planen blive en ny bydel med plads til 1.000 nye boliger. Projektet har fået navnet "Sporbyen Scandia", og omfatter et areal på 185.000 kvm. Hensigten at opføre 150.000 kvm blandede boligformer og erhverv på op til 11 etager for en byggesum på omkring 2 milliarder kr. Togfabrikkens historie vil blive et bærende element i omdannelsen, og de gamle spor bevares som en del af et grønt strøg, der forbinder områdets 5 planlagte kvarterer. De røde murstenshaller fra 1930´erne, som kan ses fra Udbyhøjvej, er udpeget som bevaringsværdige og kan indgå i nye funktioner i den nye bydel. Hvad er mulighederne og planerne for området? Og med hvilket tidsperspektiv kan det udvikles? 

Steen Jørgensen , Sporbyen Scandia

Per Søndergaard , Sporbyen Scandia

10.50 Kaffepause
11.20 Byen til vandet - byudvikling på 920.000 kvm
"Byen til Vandet” er navnet på Randers' store byudviklingsprojekt, der skal sikre sammenhæng mellem midtbyen og havnen via nye attraktive byggemuligheder ved vandet. Randers har en unik natur omkring Gudenåen og Randers Fjord, hvor det ferske flodvand møder det salte fjordvand i et næsten ligeligt forhold. Dette skaber grundlaget for en byudvikling med naturen og vandet som identitetsbærer. Randers inddrager, som Danmarks eneste større flodby, 550.000 kvm store arealer langs Gudenåen samt dele af Randers Havn og skaber en attraktiv bydel tæt på bykernen i et område, der i dag er præget af industri. Med ”Byen til Vandet” sammentænkes byudvikling med klimatilpasning og infrastruktur. Det forventes, at der både skal være plads til kultur, kontorer, kreative erhverv, boligudvikling og rekreative muligheder. Der skal bl.a. etableres en ny bro og vej for 650 millioner kr., Klimabroen, tværs over Randers Havn. Visionens første projekt bliver et klimasikringsprojekt med omdannelse af Storkeengen i Vorup til en offentlig naturpark. I Randers er udfordringen, at byen ligger lavt i forhold til Gudenåen og fjorden, og området er således udpeget som et af 10 risikoområder for stormflodshændelser i Danmark. Hvad er visionen for ’Byen til vandet’. Hvad er planerne for de forskellige delområder, og hvilke muligheder skaber det for byen? Hvad er tidsperspektivet? Hvilke fordele giver sammentænkningen af byudvikling og klimasikring for området samt for Randers?

Malene Lauge Nielsen , Programleder, Randers kommune

11.45 By i Byen - boliger og erhverv til 710 millioner kr. - Udvikling af den gamle kaserne
Den tidligere kaserne på Gl. Jennumvej i Randers kommer i fremtiden til at huse 30.000 kvm erhverv og 39.000 kvm boliger, når området udvikles for en byggesum anslået til 710 millioner kr. I alt vil der blive bygget 345 nye boliger i Randers’ nye bydel, der skal være en kombination af attraktivt nybyggeri og bevarelse af gamle, historiske bygninger med ny funktion. Det er planen, at bydelen også skal huse kultur- og fritidstilbud. Hvad er status for projektet? Hvordan kommer den nye bydel til at se ud, hvem henvender den sig til, og hvordan kommer den til at hænge sammen med resten af Randers?  

Henrik Sinnbeck , Direktør, By i Byen

Anne Sinnbeck , Adm.dir. , By i Byen

12.10 Modernisering af Randers Hospital for 745 millioner kr.
Randers Hospital står overfor modernisering og tilbygninger for 745 millioner kr. Hospitalet skal gøres mere tilgængeligt og blandt andet forhallen og sterilcentralen skal ombygges og moderniseres. Ovenpå den eksisterende akutafdeling skal der bygges en hel ny etage, som vil føre 6857 ekstra kvm til hospitalet. Hvordan ser planerne og tidsplanen ud? Hvad er status på projektet?

Jonas Dahl , Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Rene'

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Mads Lindstrøm

Birch Ejendomme

René Birch
Line Krogh Pedersen

Brunder Ejendomme A/S

Per Henriksen

Buus Anlægsgartner A/S

anders bjørnlund

By i Byen

Anne Sinnbeck
Henrik Sinnbeck

Cepheus Ejendomme A/S

Hans-Henrik Ditlev
Christina Ditlev
Cecilie Ditlev

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Tony Lund-Burmeister

Domea.dk

Lars Faber

EDC Erhverv Trio

Michael Møller
Lars Kandborg

Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv

Peter Fredberg
Carsten D. Sørensen

Geopartner Landinspektører A/S

Anne Kristine Munk Mouritsen

gpp arkitekter a/s

Ulla Kjærvang

John Frandsen A/S

René Kjær
Tommi Henriksen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

NIRAS A/S

Jan Skuldbøl Tang

OKNygaard A/S

Lars Bisgaard

Per Aarsleff A/S

Brian Højlund

PFA Ejendomme

Lars Bramsen

PRO Developments A/S

Brian Svart
Lars Hjuler
Finn Kristoffersen

Randers kommune

Malene Lauge Nielsen
Torben Hansen
Britta Pørksen

Realkredit Danmark

Peder Poulsen
Morten S. B. Sørensen
Lene Bilde Knudsen

Regionshospitalet Randers

Jonas Dahl

Sporbyen Scandia

Per Søndergaard
Steen Jørgensen

Stokvad A/S

Henrik Krogh Sloth
Jan Houmann Mortensen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Årstiderne Arkitekter

Inge Nielsen Skytte
Kaare Dahlmann

Andre konferencer

Tilmeld dig her