Randers: De store byggeprojekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og prioriteringer for Randers

Randers ligger optimalt i det østjyske vækstcenter, tæt på både Aalborg og Aarhus, og de gode trafikale muligheder, korte afstande til store dele af Jylland og smuk natur gør den til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Hvilke visioner har man for Randers Kommune. Hvad kommer Randers til at fokusere på i fremtiden? Hvordan tiltrækker man flere borgere og virksomheder til byen, og hvordan skal Randers udvikles? 

Torben Hansen , Borgmester, Randers kommune

10.00 Konkrete planer og projekter 2021 - 2031

Hvilke planer og perspektiver for byudvikling er der i Randers Kommune? Hvad er behovet? Hvad er status og tidsplanen for igangværende byudviklingsprojekter? Hvilke områder ønsker kommunen at byudvikle, og hvilke kommende udbud har kommunen? Hvordan ser fremtidens Randers ud?

Jens Heslop , Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, Randers kommune

10.25 Flodbyen Randers: Ny bydel på 580.000 kvm

Flodbyen Randers er det største byudviklingsprojekt i Randers Kommunes historie. Visionen er at skabe en ny bydel med plads til 7-8.000 indbyggere. 580.000 kvm store arealer langs Gudenåen samt dele af Randers Havn skal sammen skabe en attraktiv bydel tæt på bykernen i et område, der i dag er præget af industri. Som en vigtig milepæl indgik kommunen i december 2020 en aftale med Randers Havn om overtagelsen af havnearealerne. Projektet skal sikre sammenhæng mellem midtbyen og havnen via nye attraktive byggemuligheder ved vandet og vil sikre Randers By mod fremtidige oversvømmelser og løse væsentlige udfordringer med infrastrukturen. Hvad er visionen for Flodbyen Randers? Hvad er planerne for de forskellige delområder, og hvilke muligheder skaber det for byen? Hvad er tidsperspektivet? Hvilke fordele giver sammentænkningen af byudvikling og klimasikring for området samt for Randers?

Malene Lauge Nielsen , Programleder, Randers kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Nyeste udvikling: Sporbyen Scandia, ny bydel for 2 milliarder kr.

Randers' gamle togfabrik på Toldbodgade øst for bykernen skal efter planen blive en ny bydel med plads til 1.000 nye boliger, kultur, erhverv, institutioner, caféer/restauranter og butikker. Projektet har fået navnet "Sporbyen Scandia", og vil i alt udgøre 225.000 kvm. Hensigten at opføre 150.000 kvm blandede boligformer og erhverv på op til 11 etager for en byggesum på omkring 2 milliarder kr. Hvad er status for projektet? Og hvor langt er man i udviklingen af den nye bydel? 

 

Steen Jørgensen , Sporbyen Scandia

11.45 Danish Crown opfører nyt hovedkontor for 200 millioner

Danish Crown har planer om at opføre et nyt hovedkontor på 23.000 kvm i Randers. Hovedkontoret skal som et af de første byggerier i Danmark opnå DGNB´s hjerteordning, som lægger vægt på, at bygningen skal være sund og behagelig at være i for medarbejderne, med et særligt fokus på luftkvalitet, termisk indeklima, akustik, visuelt indeklima og arkitektonisk kvalitet. Byggeriet forventes at begynde i juli 2021 og forventes at stå færdigt i maj 2023. Hvad er indebærer projektet og hvad er tankerne bag de valg man har taget? Status for projektet?

Søren F. Eriksen , CEO, Danish Crown Pork, Danish Crown

12.10 Den nye By i Byen på den tidligere Randers Kaserne

Udviklingen af den gamle Randers Kaserne er i fuld gang. Mange flere boliger er på vej. Hertil liberalt erhverv, kommende butikker, restauranter, kulturtilbud og meget mere omkring en central rambla fra øst til vest – i alt 66.000 kvm nybyggeri, der sammen med 22.000 kvm bevaringsværdige, nyistandsatte historiske kasernebygninger er meget langt i transformationen til en ny bydel – en BY I BYEN. Hvad er status for byggeri og projekt. Hvordan kommer den nye bydel til at se ud - og hvem er - og bliver de nye beboere.

Henrik Sinnbeck , Direktør, By i Byen

Anne Sinnbeck , Adm.dir. , By i Byen

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Randers er Danmark 6. største by og Randers Kommune forventer i perioden 2021-2033 at stige fra 98.090 i borgere til 101.501 borgere. Det betyder en gennemsnitlig forventet befolkningstilvækst på 285 borgere pr. år, hvilket altså betyder at Randers kommer til at være vokset med 3411 nye borgere når vi når 2033.

Randers ligger godt placeret i det østjyske smørhul og grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinje på godt 70 km mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord.

Salget af kommunale byggegrunde i Randers er i øjeblikket rekordhøjt. Gennem længere tid har kommunen oplevet en støt stigende efterspørgsel efter grunde, da flere ser Randers som en attraktiv kommune at bosætte sig i. Coronakrisen har været medvirkende til, at mange har ønsket at investere i bolig og i 2020 solgte kommunen i alt 47 byggegrunde, mens der indtil videre allerede er solgt 19 grunde i midt februar 2021.

Flere store byggerier og nye bydele er på vej og væksten lægger pres på bl.a. at inddrage nye områder til byudvikling og omdanne og fortætte eksisterende byområder.

Flere virksomheder forventes at flytte til kommunen de kommende år og sammen med den stigende befolkningstilvækst skaber det et behov for nye erhvervs- og boligområder og stiller krav til infrastruktur, kulturliv, bymidterne, de rekreative muligheder og grønne områder.

I perioden 2021-2032 forventes det, at der vil blive bygget  400 nye boliger årligt, særligt forventes en stor stigning af etageboliger og fortsat mange rækkehuse.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 8. september 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Arena RandersArena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers CDeltagere

By i Byen

Henrik Sinnbeck
Anne Sinnbeck

Danish Crown

Søren F. Eriksen

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Allan Tougaard Christensen

E+N Arkitektur A/S

Torben Kjær

Geopartner Landinspektører A/S

Mikkel Aaen

JORTON A/S

Peder Skjærlund
Jacob Møller Petersen

Kuben management

Lars Faber

Kuben Management A/S

Søren Fonseca

PRO Developments

Brian Svart
Lars Hjuler
Finn Kristoffersen
Mark Nielsen

Rambøll

Hans Peter Faber Mølholm

Randers kommune

Torben Hansen
Malene Lauge Nielsen
Jens Heslop

Scan Office

Søren Lystrup

Sporbyen Scandia

Steen Jørgensen

Vestjysk Bank

Martin Sand Thomsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her