RADON - sikring, kontrol, lovkrav og udbedring. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvor og hvorfor findes der radon i bygninger?

Hvor findes radon og hvordan kommer gasarten ind i bygningerne? Boliger, børnehaver, skoler, offentlige virksomheder, kontorer, lager og industri og andre bygningstyper. Er der geografiske forskelle på radon koncentration i bygninger? Hvilke områder er mest udsatte?

Ronni Dreier Jørgensen , Fagchef , DMR

10.00 Lovgrundlag

Lovgrundlag for radongrænseværider og radonbeskyttelse. Love, bekendtgørelser og anvisninger.

10.25 Måling af radon

Hvordan måler man radon for at konstatere, om en bygning har et forhøjet radonniveau?

10.50 Kaffepause
11.20 Radonsikring i nybyggeriet

Ifl. Bygningsreglementet skal nye huse sikres mod radon. Hvordan gennemføres radonsikring i nybyggeriet? Bolig- og erhvervsbyggeri.

11.45 Radonsikring i eksisterende bygninger

Radonsikring i eksisterende bygninger. Renoveringplan. Ventilationsforhold, Revner, sprækker eller andre utætheder i bygningen. Energirenovering og radonsikring. Bolig- og erhvervsbyggeri.

12.15 Effektmåling

Hvordan måler man effekten af de gennemførte tiltag?

12.30 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden og kan trænge ind i bygninger gennem revner og utætheder i konstruktionen. En høj koncentration af radon i indeluften udgør  en sundhedsrisiko. I Danmark dør der hvert år ca. 300 mennesker af lungekræft på grund af radon.

Alle bygninger opført efter bygningsreglement BR10 eller nyere, er omfattet af krav om maksimalt 100 Bq/kbm (Becquerel pr. kubikmeter) i indeklimaet. Desuden er alle arbejdspladser i Danmark omfattet af det nationale referenceniveau på 100 Bq/kbm , hvilket betyder, at radonniveauet på arbejdspladsen, uagtet bygningens opførelsestidspunkt, ikke må være over 100 Bq/kbm.

For boligbyggeriets vedkommende findes de højeste koncentrationer af radon i boliger opført før 1995. Gennemsnitligt er der næsten dobbelt så meget radon i de ældre boliger. Op mod halvdelen af boliger fra før 1995 har mere end 100 Bq/kbm, hvilket er grænsen for, at man anbefaler at iværksætte tiltag.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 3. februar 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

AB Clausen

Kennet

Birch Ejendomme

Lars Lisby
Rene Birch
Jens Lauridsen
Henrik Holtz Thrane Ditlev

Dansk Fundering A/S

Kurt Siemen Jensen
Jan Siemen Jensen

DMR

Ronni Dreier Jørgensen

ETA-Danmark A/S

Pia Thomsen

Gentofte Børnevenner

Pernille Ranch
Ole Hoff-Sonne

Gentofte Ejendomme

Søren Patrick Simonsen

Jorton a/s

Jacob Møller Petersen
Morten Johst Jensen

JPS Ejendomme A/S

Jan Rasmussen

Andre konferencer

Tilmeld dig her