Plejeboliger til 10 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Demografi - hvordan vil behovet for plejeboliger udvikle sig?

I dag bor der 272.000 ældre på plus 80 år i Danmark, men i løbet af de næste 10 år vil det være steget til 434.000. Det er dobbelt så stor en stigning, som vi har set de seneste 30 år tilsammen. Den demografiske udvikling inden for ældresegmentet. Hvilke krav til pleje kommer de ældre til at stille i den kommende tid?

10.00 Den fremtidssikrede plejebolig

Hvordan ser den optimale fremtidssikrede plejebolig ud? Hvordan lever man op til nye ideer om moderne ældrepleje og skaber en optimal arbejdsplads for personalet? Skal boliger i friplejehjem være eje- eller lejeboliger? Samarbejde mellem privat udvikler og operatør af plejeboliger og kommuner samt private investorer.  Danske Diakonhjem som i 2020  har 33 friplejehjem er den største aktør på markedet for friplejeboliger i Danmark er  og er i gang med at bygge 3 nye hjem sammen med AP Ejendomme. 

10.25 Økonomi og finansiering: kommuner og friplejehjem

En ny rapport fra revisionsfirmaet EY, på opdrag af Dansk Erhverv og Selveje Danmark koncentrerer sig om regler og praksis for kommunernes beregning af afregningspriser. 

10.50 Kaffepause
11.20 Plejehjem og seniorboliger for 2,5 milliarder

Pensionsselskabet PFA og non-profit omsorgsorganisationen OK-Fonden indgår et joint venture, der skal etablere friplejehjem, seniorboliger og seniorbofællesskaber i 10 større danske byer. Byggerierne forventes at blive igangsat over de kommende år, og der er i alt afsat en samlet investeringssum på 2,5 milliarder kr.

11.45 Privat investor investerer i plejeboliger

Scandinavian Property Development kan nu afhænde det første bæredygtighedscertificerede friplejehjem i Danmark til en international investor. Det er en nyoprettet fond under kapitalforvalteren Northern Horizon, der køber plejehjemmet Lærkevej i Frederikssund med 70 boliger.

12.10 Moderne demensplejehjem

Demens bliver et stigende samfundsproblem, der også stiller betydelige krav til både pleje og ikke mindst udformning af pelejhefaciliteter og bosteder. I Dam Holme opføres 78 almene plejeboliger til beboere med konstateret demens. Arkitema har tegnet byggeriet, som har en byggesum på 103 millioner.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.

Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort. Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000.

Plejeboliger bygges af kommuner, almene boligselskaber og nu i stigende grad også af private udviklere og opertører samt institutionelle investorer.

I 50 kommuner er der i dag ikke private plejehjem - der er i alt 37.000 plejeboliger i Danmark.Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her