Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Planloven – grundlæggende principper

Planloven generelt - rammestyringsprincip og præcisionskrav.

 

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

10.00 Lokalplaner – retsvirkning og indhold

Retsvirkning af lokalplanforslag og lokalplaner. Hvad kan fastsættes i lokalplaner. Lokalplanret- og pligt.

10.35 Dispensation fra lokalplaner

Rammerne for dispensation – hvornår kan der dispenseres, og hvornår er der krav om ny lokalplanlægning for virkeliggørelsen af et projekt.

10.50 Kaffepause
11.20 Aftale af 15. juni 2022 om opfølgning på evaluering af planloven

Hovedpunktet i aftalen vedrørende byudvikling – nye muligheder for varieret boligudbud samt levende byer.

11.40 Planprocessen og mulighed for indflydelse

Processen for vedtagelse af lokalplaner, samt mulighederne for at påvirke indholdet af lokalplaner i form af indsigelser og forslag under høringsfasen, såvel som via teknisk bistand til planudarbejdelsen.

11.55 Lokalplanretlig due diligence

Hvilke forhold bør man være opmærksom på, og hvad er de mest almindelige faldgruber?

12.05 § 14 forbud

Hvornår kan kommunen hindre et lovligt projekt med et § 14 forbud?

12.15 Klage og erstatning

Planlovens klagesystem - generel klageberettigelse, opsættende virkning m.v. Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatning.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs, og fra en kommunes synsvinkel.
 
I juni 2022 blev der indgået en aftale om at ændre planloven, så der bl.a. skabes nye rammer for udvikling af levende byer med varieret boligudbud. Alt med henblik på at sikre mere fleksibilitet og bedre udviklingsmuligheder. Aftalen omtales kort – som følge af folketingsvalget i november er der endnu ikke fremsat lovforslag om ændring af loven.
 
Kurset sætter særlig fokus på væsentlige, grundlæggende emner i planloven, som er relevante at kende til, uanset om man er privat bygge- og ejendomsaktør, eller arbejder med planloven i kommunalt regi. Planloven anskues dog i høj grad fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorernes side, men kurset henvender sig også til kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med udarbejdelse af lokalplaner, og med forvaltningen af planloven.
 
Særligt lokalplaner indgår som et centralt element i seminaret, herunder i forhold til hvad der kan – og ikke kan – reguleres i lokalplan, og hvornår et projekt forudsætter lokalplanlægning. Lokalplaner er bindende for borgere og virksomheder, og man bør derfor som investor i fast ejendom udføre en planretlig due diligence forud for opkøb af ejendomme. Kurset belyser kort nogle væsentlige forhold, som bør søges afdækket i en sådan proces, med henblik på at undgå dyre faldgruber.
 
Muligheden for at påvirke indholdet i en lokalplan belyses, såvel i forhold til planprocessen, som i forhold til at yde kommunerne teknisk bistand til planudarbejdelsen. Der inddrages såvel relevant praksis som konkrete eksempler undervejs, som er egnede til at illustrere den praktiske anvendelse af planloven.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 20. april 2023
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

A/S Rødover Centrum

Kasper Færk Jacobsen

Advokatfirmaet Westergaard

Vibeke Westergaard

ALDI Ejendomme

Johan Kamedula

Ballerup Kommune

Marie Brøchner Jespersen

Ballerup Kommune / Team Plan

Annegitte Hjort

Becker/Nielsen ApS

Thomas Fredborg Nielsen

BMC Ejendomme A/S

Knudsen John

Byggeri København

Mads Alleslev Larsen

CASA Arkitekter

Andreas Klestrup Hansen

CC Ejendomme Køge ApS

Lasse Christensen

Danske Shopping centre

Hans Skovaa

Dorte Mandrup Arkitekter

Magnus Henum
Marianne Hansen

H. Skjøde Knudsen A/S

Peter Pedersen
Susanne Osborne

Jordan Advokatpartnerselskab

Peter Monk

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet

Malene Meier Schultz-Jørgensen
Aske Lim

Lyngby-Taarbæk Kommune

Tina Koch Ritter
Stine Lund

Miljø-Bo A/S

Niels Pedersen

Ncc Danmark A/S

Carsten Fritz Haake

Oskar Properties

Eva Boch

SAES Ejendomme Aps

Sander Eskildsen
Jonas de Place

Solstra Development

Mette Kapsch

Sønderbygaard I/S

Ane Sandager

Vurderingsstyrelsen

Maria Hjortenberg
Brian Clausen

Andre konferencer

Tilmeld dig her