Parkeringsløsninger

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Trafik og parkeringspolitik i København

Hvordan fastholder vi balancen mellem at bilerne skal fylde mindre i bybilledet med det praktiske behov for bilkørsel. Trafik- og parkeringspolitik i København. Parkeringspladser og nye parkeringshuse i middelalderbyen, brokvartererne og i de nye bydele.

10.00 Intelligente parkeringsordninger

Hvordan kan de nye intelligente parkeringssystemmer bruges af ejendomsudvikler, private ejendomsejere og offentlige myndigheder?

10.25 Parkeringsvaner

Arvato Financial Solutions er kommet med en ny rapport, som stiller skarpt på de nordiske forbrugeres parkeringsvaner, adfærd og præferencer.

10.50 Kaffepause
11.20 Byudvikling, trafikstrømme og parkering

Hvordan minimerer man trafik og løser parkeringsproblemer i de nye byudviklingsområder?

11.45 Nyt automatisk parkeringskoncept

Hvordan tilvejebringer man 24 underjordiske P-pladser, på et areal som maksimalt kunne præstere 10 P-pladser?

12.10 Selvkørende biler

Selvkørende biler blev det helt store emne for nogle år siden, men der er i den sidste tid blevet lidt mere stille omkring denne transportform. Hvordan er situatioenen med selvkørende biler i dag og hvornår kan vi forvente at se dem i bybilledet.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Parkeringsmarkedet har i et stykke tid nu været et selvstændigt segment i ejendomsbranchen og en potentiel indtægtskilde på linie med kontorejendomme og andre traditionelle kerneområder af ejendomsmarkedet. Samtidigt har parkeringsmarkedet undergået en betydelig professionalisering, flere aktører er kommet til, ligesom en betydelig internationalisering har fundet sted.

Den boomende trafik har sat gang i en udbygning af parkeringspladser, og store hospitals- og byudviklingsprojekter sikrer, at der vil komme yderligere tryk på udviklingen i de kommende år. Parkeringspladser etableres desuden ved s-togs- og jernbanestationer.

I København er store parkeringsinvesteringer på vej i forbindelse med anlæg af nye bydele på bl.a. Carlsberg, samt i Nordhavn og Sydhavn. Derudover er der planer om nye parkeringshuse i bl.a. brokvartererne.

Men samtidig har et stigende pres fra byerne for at skabe bilfrie midtbyer bevirket, at der må opfindes alternative løsninger. Bilkarruseller, tunneler og elevatorer er nye bud på, hvordan bilerne både kan opbevares og forsvinde på samme tid. Et andet aktuel problematik er udbygning af ladefaciliteter til elbiler, hvis antal forventes at stige eksplosivt.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her