Omdannelse af erhverv til bolig

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Profitabel ejendomsomdannelse

Økonomien bag omdannelsen af erhvervsejendomme til bolig. Hvordan bilver omdannelse af erhverv til bolig til et profitabelt projekt?

10.00 Juridiske problemer i forbindelse med omdannelse

Hvilke juridiske problemer støder man på i forbindelse med omdannelse af kontorer, butikker, fabriksbygninger og institutioner til bolig? Nye regler.

Thomas Marker , Advokat , Advokatfirmaet Marker

10.25 Omdannelse og indeklima

Ved omdannelse af bygninger fra erhverv til bolig er det vigtigt at tænke indeklima fra begyndelsen. Exhausto arbejder med boligventilation hvilket er med til at skabe et sundt indeklima i boligen. Hvordan er lovgivningen på området? Hvad skal man være særligt opmærksom på når man arbejder med boligventilation og indeklima? Hvilke eksempler er der på gode løsninger?

Lucas Krogh Thomsen , EXHAUSTO

10.50 Kaffepause
11.20 Skat og moms

Momsregler i forbindelse med omdannelse af kontorer og butikker til boliger, fradragsret for nedrivningsomkostninger og muligheder for at minimere momsbelastningen på boligerne.

11.45 Case: Fra fabriksbygning til boliger

Transformationen af de gamle fabriksbygninger Fabers Fabrikker i Ryslinge på Fyn til bolig har modtage Renoverprisen i 2022. På baggrund af en 3D-scanning af de kringlede rum i den gamle fabrik var det muligt at bygge en ny “boligboks” af træ, der passer ind i fabriks-skallen. 

Mads Møller , Partner, Arkitekt , Arcgency

12.10 Case: Fra erhverv til bolig i Rødovre

En gammel erhvervsbygning i Rødovre omdannes til boliger. Udviklingen af projektet, kaldt Erantishaven sker i et joint venture mellem CapMan og Nordstern og er tegnet af Norconsult med Sweco som ingeniør. Boligerne står klar til indflytning i september 2023. 

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Efterspørgslen efter velbeliggende boliger ligger konstant højt, og det samme gælder bolig- og lejepriser, der trods betydelige fluktuationer i den sidste tid har fået et betydeligt nøk opad over de mange sidste år.

Denne udvikling giver grobund for omdannelse af ledige eller tabsgivende kontorlokaler, butikker, industri- og offentlige bygninger med bynær beliggenhed til profitable boliger. Uviklingen er skyller alleredeh hen over landet og vil fortsætte i den kommende tid. 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her