Odenses kommende investeringer

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende projekter

Odense har i de senere år gennemgået en massiv transformation, og udviklingen fortsætter i højt tempo. Med forventningen om 1.000 nye indbyggere om året frem mod 2028, er investeringslysten i Odense stor. Udviklingen af Odense Havn, Vollsmose, Campus Odense og Letbanens 2. linje er blandt de helt store projekter, hvor blandt andet et tæt samspil mellem kommune, boligselskaber, private investorer og byens borgere kommer til at drive udviklingen. Men også mange andre steder i byen er udviklingspotentialet stort. Den gamle hospitalsgrund.

Anette Kold , Afdelingschef, Odense Kommune

10.00 Vollsmose: Kommende udvikling for 10 milliarder kr.

Gennem investeringer på op imod 10 milliarder kr. og anlæg af omkring 2.000 nye boliger frem mod 2030 skal Vollsmose udvikles med flere blandede boligformer samt nybyggeri til erhverv og kommunale arbejdspladser. Der etableres et privat arealudviklingsselskab, hvor Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB samt AP Pension udgør ejerkredsen.

Britt Kielstrup Hansen , Direktør Byggeri, drift & projektudvikling, Civica

10.25 40.000 kvm medieby i Odense

TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier, SDU, TV 2 Fyn og Media City Odense, MCO har underskrevet en hensigtserklæring med DSB Ejendomsudvikling om at skabe en medietech-by ved Jarlsberggade i Odense. C.F. Møller Architects er tilknyttet projektet og har udarbejdet de første skitser for det hus, der både skal kunne rumme traditionelle medievirksomheder og et omkringliggende “økosystem” såsom tech-virksomheder, marketing/kommunikation, film, spiludviklere og uddannelsesinstitutioner.

 

 

Jan Erik Petersen , Chefprojektudvikler, DSB Ejendomsudvikling A/S

Jette Juhl Nielsen , Projektchef, AP Pension

10.50 Kaffepause
11.20 Udvikling af Viva-grunden og Odense Indre Havn

Odense Kommune, Odense Havn og A. Enggaard indgik i foråret 2021 en samarbejdsaftale med det formål at udarbejde en bydelsudviklingsplan for den inderste del af Odense Havn - Odense indre havn. Ved samme lejlighed har Odense Havn og A. Enggaard indgået aftale om, at A. Enggaard køber de resterende ubebyggede delområder i Odense indre havn. Samarbejdsaftalen sætter retningen for en ambitiøs udvikling af hele Odense indre havn og har som mål at skabe en levende og sammenhængende bydel, med plads til både kultur, erhverv og boliger”. Enggaard har også  indgået en aftale med ejeren af den tidligere slagterigrund ved Østre Stationsvej, hvor Steen & Strøm gennem en årrække havde planer om at opføre shoppingcenteret Viva på en ca. 50.000 kvm stor grund, centralt beliggende i Odense. Her byudvikles nu en ny grøn levevenlig bydel med boliger og erhverv, service og butikker samt mobilitetskoncept. Bydelen skal udvikles over en længere årrække i tæt samarbejde mellem A. Enggaard og med PKA som medinvestor.

Kim Marcussen , Projektchef, A. Enggaard A/S

Jonas Kirkeby Nielsen , Projektudviklingschef, A. Enggaard A/S

12.00 Boligmarkedet i Odense

Boligmarkedet i Odense: status og kommende udvikling. Fortsætter den høje efterspørgsel og prisernes himmelflugt eller eller er vi på vej ind i mere smult vande, hvad priserne og købelysten angår? Priser, efterspørgsel, liggetider. Etgeboliger, rækkehuse, enfamiliehuse.

Morten Nancke , Partner, Afdelingsleder, ejendomsmægler, MDE, EDC Poul Erik Bech, Odense C

12.25 Spørgsmål og afslutning
12.30 Frokost

Baggrund

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale byområder og hele byen. I Odense bymidte har den vellykkede omdannelse af Thomas B. Thriges gade til en ny bykvarter sat nye høje standarder for byudvikling, der både er moderne og tro mod byens ånd.

Blandt aktuelle største udviklingsområder er:

Dalum Papirfabrik, Havnen, Tietgenbyen, Nyt OUH, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Hospitalsgrunden, Vollsmose, Cortex Park.

Hvad transportinfrastruktur angår, bliver letbanen byens rygrad, når den åbner i 2022. En ny 2. linie på 7,6 km. er i en tidlig udviklingsfase.

Bag denne udvikling er en vækst på 1.000 indbyggere årligt og byens evne til at tiltrække investeringer fra virksomheder, ikke mindst de højteknologiske inden for IT og robotteknologi mm.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 19. april 2023
Klokken 09.00 - 12.30
: First Hotel GrandFirst Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense CDeltagere

Martin Jakobsen

A. Enggaard A/S

Kim Marcussen
Jonas Kirkeby Nielsen

Amstrup & Baggesen Entreprise A/S

Steen Andersen

CG Jensen A/S

Jens Bastrup

Civica

Britt Kielstrup Hansen

Coop

Martin Jakobsen
Brian Nielsen

COWI A/S

Jacob Wielandt Bunkeflod
Søren Møller Andersen
Torben Jess

DJ Miljø & Geoteknik

Søren Bomholt

DSB Ejendomme

Jette Juhl Nielsen

DSB Ejendomsudvikling A/S

Jan Petersen

EDC Poul Erik Bech, Odense C

Morten Nancke

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Kenneth Andersen

FAB

Jacob Michaelsen

Freja Ejendomme A/S

Mathias Thinggård Brovall

Fyns Almennyttige Boligselskab

Henrik Max Rasmussen
Erling Nielsen

GSV Materieludlejning

Anders Nygaard Jespersen

Humlebo Gruppen

Claus Ørtoft Rasmussen
Carsten Rasmussen

INGENIØR'NE

Anders Friis-Wandall Nielsen

INGENIØR'NE A/S

John Andresen

JFJ Ejendomsinvest Odense ApS

Malene Mengers Hovesen
Karina Jensen

JUUL FROST Arkitekter

Søren Askehave

Lidl Ejendomme

Diana Quist Kristiansen
Anette Troelsgaard

LIFA A/S Landinspektører

Anders Heebøll

Lås.dk

Torben Lillesø
Johnny Lodberg
Thomas Løvdal Mortensen

NCC Danmark A/S

Jesper Andersen

Odense Bolig A/S

Niels Jørgen Andersen
Jimmy Nyland Andersen

Odense Kommune

Anette Kold

Raundahl & Moesby

Janus Hermansen

Solar A/S

Martin Hecht

Stark

Andreas Juhl
Martin Rasmussen

Svane Køkkenet Odense A/S

Lasse Boldt
John Bæksted
Jesper Olesen

VandCenter Syd

Nena Kroghsbo

Andre konferencer

Tilmeld dig her