Odense investerer 24 milliarder i boligbyggeri

Baggrund

Odense gennemgår en særdeles positiv udvikling på flere fronter. En stabil befolkningstilvækst på 1.500 indbyggere om året samt stigende boligpriser skaber grobund for boligudvikling, der understøttes af tilstedeværelsen af mange attraktive byggegrunde. Gennemsnitligt har Odense Kommune haft en befolkningstilvækst på 1.781 borgere om året de sidste 6 år, og indbyggerantallet er nu oppe på 201.097. Den positive befolkningstilvækst forventes at fortsætte også i fremtiden. Odense Kommune forventer derfor en samlet befolkning på 214.898 i 2025. Det vil betyde et markant behov for at forøge boligudbuddet, som pt. er på 100.583 boliger.

Kommuneplan 2016-2028 rummer mulighed for at bygge 10.000 boliger de næste 12 år. Omkring 6.000 boliger er allerede lokalplanlagte eller i lokalplanproces, mens yderligere 6.000 boliger er planlagt i den udvidede bymidte og langs med letbanen.

Følgende større områder er udlagt til boligområder eller blandet bolig- og erhvervsbebyggelse i den aktuelle kommuneplan:

  • Højstrup Øvelsesterræn på 2 millioner kvm i det vestlige Odense. Der må opføres bebyggelse i 5 etager og med en bebyggelsesprocent på 50. 
  • Karré 4, Rugårdsvej. Grund: 7.366 kvm, ejes af Lillebælt Gruppen og er placeret tæt ved bymidten, tæt ved Odense Banegård Center og en kommende letbanestation.
  • Slagterigrunden og Rugårdsvej 2 - 10. På den gamle slagterigrund på Østre Stationsvej skal citycentret VIVA Odense opføres. På ejendommen på hjørnet af Rugårdsvej/Vestre Stationsvej opføres der et cirka 20.000 kvm stort byggeri indeholdende boliger, 2 dagligvarebutikker og kontorer.
  • Nordisk Tekstil. Grund: 23.110 kvm ejes af NT Leasing, m.fl. Planlægning for området danner rammerne for byggeri i op til 6 etager. Beliggenheden i et velfungerende attraktivt villakvarter, nær skoven, med en skole i 800 m gåafstand og med meget gode busforbindelser på Rugårdsvej, som gør området meget egnet til boligformål. 
  • Odense indre havn. Grund på i alt 144.800 kvm, udbudt i varierende størrelser, ejes af Odense Havn, m.fl. Grunden bliver løbende udviklet og er allerede blevet hjemsted for flere boligprojekter.
  • Sukkerkogeriet. Grund på 50.470 kvm, ejes af SEB Pension, m.fl. Området er velegnet til familieboliger og ældre- eller ungdomsboliger. Området er omfattet af 2 forskellige rammer. Mest interessant er O.BS9 - Vesterbro, der dækker størstedelen af området og er udlagt til blandet bolig og erhverv, samt bolig- og serviceformål. Lokalplan nr. 0-761 giver mulighed for at omdanne bevaringsværdige bygninger samt at opføre ca. 110 boliger som rækkehuse/byhuse i 2-3 etager og etageboliger og service i 2-5 etager i den østlige halvdel. Afstand til centrum: 500 m.
  • Tasso Jørgensens grund på 108.500 kvm med beliggenhed i den centrale del af Hjallese. Ejes af Ejendomsselskaber og private. Maskinfabrikken Tasso har ligget på arealet i mange år, men har nu ryddet grunden for al bebyggelse. Grunden ligger midt i Hjallese, syd for Odense og meget tæt på universitetet.
  • GASA grund på 132.600 kvm mellem centrum og Odense Idrætspark., ca. 1 km. fra Odense centrum. Ejes af GASA.
  • Nordisk Tekstil grund på 21.490 kvm. Afstand til centrum: 1,5 km. Nordisk Tekstil ved Rugårdsvej er et tidligere industriområde, som ligger imellem de attraktive villakvarterer, Dæhnfeldts Villaby mod syd og Åløkkekvarteret mod øst. Ejerforhold: Privat.
  • COOP-Grunden, Østerbro på 55.020 kvm, ca. 1 km fra Odense centrum. Ejerforhold: COOP Invest. Grunden ligger i  den østlige del af Østerbro-kvarteret, der lige nu oplever en kraftig udvikling og er velegnet til lav, tæt boligbebyggelse, der vil supplere den nuværende bygningsstruktur.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Eje eller leje: Boligmarkedet i Odense
Odense gennemgår en særdeles positiv udvikling på flere fronter. Der er en stabil befolkningstilvækst på 1.500 indbyggere om året samt stigende boligpriser. Udbud og efterspørgsel på ejer- og lejeboliger. Prisudvikling og liggetider. Hvem køber og hvem lejer boliger? De bedste områder for boligbyggeri nu og i fremtiden og de mindre gode. Boliger i Odense centrum og i Havnen; og hvad med Højstrup, Gartnerbyen, Hjallese og Bolbro?

Sebastian Rasmussen , Indehaver, danbolig Odense - Tarup

10.00 140.000 kvm bolig i Gartnerbyen og Nye boliger i gamle slagtehuse
Gartnerbyen skal i de kommende år danne basis for en ny, grøn og centralt beliggende bydel med moderne boliger, caféer og erhverv. Det 135.000 kvm store område ligger i den vestlige del af Odense, hvor Gasa Group har blomsterproduktion indtil slutning af 2018. Det bliver Odenses aktuelt største byudviklingsprojekt. Udviklingen af området, som ejes af H. Skjøde Knudsen og PFA og ligger tæt ved den planlagte letbane, forventes afsluttet i 2026. H. Skjøde Knudsen er også udvikleren bag et andet spektakulært projekt i Odense, udviklingen af Odense Off. Slagtehuse, hvor gamle industriejendomme er blevet omdannet til moderne ungdomsboliger.

Allan Nielsen , Adm. direktør, H. Skjøde Knudsen

Allan Kronborg , Partner, H. Skjøde Knudsen

10.25 200.000 kvm bolig på Odense havn
Odense Havn skal frem til 2023 have 275.000 kvm nybyggeri, som omdanner den indre havn til by. Den nye Byomdannelsesplan for havnen betyder 200.000 kvm boliger og 75.000 kvm kontor, hotel og byliv - heraf 5.000 kvm butikker og restauranter. Dertil kommer P-huse og P-kældre til 2.200 biler. Det er især det centrale område med Byens Ø, Siloøen, Promenadebyen, Havnepladsen og Domicilbyen der udbygges med i alt 161.000 kvm, i øst opføres 66.000 kvm og 48.000 kvm i vest. Tidsplaner og udvikling. Sammenhæng med resten af byen. Hvilke krav stilles der til de kommende boligprojekter?

Thomas Kock , Partner, Arkitekt MAA, Werk Arkitekter

10.50 Kaffepause
11.15 Ny boligstrategi og boligbehov
Odenses boligstrategi blev vedtaget af et enigt byråd i november 2017. Den nye strategi skal sikre koblingen mellem boligudviklingen og transformationen af byen. Hvad går strategien ud på og hvilke bebyggelsestyper prioriteres højest? Hvilke muligheder for boligudvikling er der i den såkaldte industriring rundt om Odense? Hvor stort er Odenses boligbehov og markedspotentiale? Byen som investeringscase.

Jane Jegind , By- og Kulturrådmand, Odense Kommune

11.45 Fra silo til boliger og kontorer
Olav de Linde Byggeselskab har gennem de seneste år udarbejdet flere projekter, hvor siloer på bl.a. Odense Havn omdannes til boliger, kontorer og restaurant. Det er bl.a. siloanlæg fra 1920'erne, der har været brugt til kornopbevaring og transport over kajen. I øjeblikket er Olav de Linde i gang på Odense Havn med at omdanne bl.a. Munke Mølle - som rummer en række siloer - til fremtidige kontorer ligesom man har plan at omdanne silo til restaurant i bunden og boliger i toppen. Olav de Linde Byggeselskab har erfaring med flere omdannelsesprojekter, heraf bl.a. Sverigesgade 5, Odense C, som er tildelt flere præmieringer for ombygningen.   

Søren Gørup Christiansen , Afdelingsdirektør, Olav de Linde

12.10 Finansiering af boligbyggeriet
Hvilke muligheder er der i dag for finansiering af boligbyggeriet og investeringer i beboelsesejendomme?

Tom Juul Jensen , Erhvervskundedirektør, Danske Bank

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

boligtilbolig.dk

Thomas Kildemoes

Cowi A/S

Jacob W. Bunkeflod
Lars Dalager Hansen

danbolig Odense - Tarup

Sebastian Rasmussen

Danske Bank

Tom Juul Jensen

Dimension Design

Tonni H. Nymark
Uffe Bengaard

EKJ Rådgivende Ingeniører

Mads S Dahl

Exhausto A/S

Vagn Olsen

H. Skjøde Knudsen

Allan Kronborg

HJN Invest ApS

Niels Jørgen Andersen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Odense Bolig

Jimmy Andersen
Niels Jørgen Andersen

Odense Kommune

Jane Jegind

Olav de Linde

Søren Gørup Christiansen

Oluf Jørgensen A/S

Elisabeth Damgaard

Skjøde Knudsen

Allan Nielsen

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

STARK ODENSE

Ejnar C Andersen
Martin Rasmussen
Andreas Juhl

VandCenter Syd

Uffe Linneberg Gangelhof
Annette Brink-Kjær

Werk Arkitekter

Thomas Kock

Andre konferencer

Tilmeld dig her