Odense investerer 24 milliarder i boligbyggeri

Baggrund

Odense gennemgår en særdeles positiv udvikling på flere fronter. En stabil befolkningstilvækst på 1.500 indbyggere om året samt stigende boligpriser skaber grobund for boligudvikling, der understøttes af tilstedeværelsen af mange attraktive byggegrunde. Gennemsnitligt har Odense Kommune haft en befolkningstilvækst på 1.781 borgere om året de sidste 6 år, og indbyggerantallet er nu oppe på 201.097. Den positive befolkningstilvækst forventes at fortsætte også i fremtiden. Odense Kommune forventer derfor en samlet befolkning på 214.898 i 2025. Det vil betyde et markant behov for at forøge boligudbuddet, som pt. er på 100.583 boliger.

Kommuneplan 2016-2028 rummer mulighed for at bygge 10.000 boliger de næste 12 år. Omkring 6.000 boliger er allerede lokalplanlagte eller i lokalplanproces, mens yderligere 6.000 boliger er planlagt i den udvidede bymidte og langs med letbanen.

Følgende større områder er udlagt til boligområder eller blandet bolig- og erhvervsbebyggelse i den aktuelle kommuneplan:

  • Højstrup Øvelsesterræn på 2 millioner kvm i det vestlige Odense. Der må opføres bebyggelse i 5 etager og med en bebyggelsesprocent på 50. 
  • Karré 4, Rugårdsvej. Grund: 7.366 kvm, ejes af Lillebælt Gruppen og er placeret tæt ved bymidten, tæt ved Odense Banegård Center og en kommende letbanestation.
  • Slagterigrunden og Rugårdsvej 2 - 10. På den gamle slagterigrund på Østre Stationsvej skal citycentret VIVA Odense opføres. På ejendommen på hjørnet af Rugårdsvej/Vestre Stationsvej opføres der et cirka 20.000 kvm stort byggeri indeholdende boliger, 2 dagligvarebutikker og kontorer.
  • Nordisk Tekstil. Grund: 23.110 kvm ejes af NT Leasing, m.fl. Planlægning for området danner rammerne for byggeri i op til 6 etager. Beliggenheden i et velfungerende attraktivt villakvarter, nær skoven, med en skole i 800 m gåafstand og med meget gode busforbindelser på Rugårdsvej, som gør området meget egnet til boligformål. 
  • Odense indre havn. Grund på i alt 144.800 kvm, udbudt i varierende størrelser, ejes af Odense Havn, m.fl. Grunden bliver løbende udviklet og er allerede blevet hjemsted for flere boligprojekter.
  • Sukkerkogeriet. Grund på 50.470 kvm, ejes af SEB Pension, m.fl. Området er velegnet til familieboliger og ældre- eller ungdomsboliger. Området er omfattet af 2 forskellige rammer. Mest interessant er O.BS9 - Vesterbro, der dækker størstedelen af området og er udlagt til blandet bolig og erhverv, samt bolig- og serviceformål. Lokalplan nr. 0-761 giver mulighed for at omdanne bevaringsværdige bygninger samt at opføre ca. 110 boliger som rækkehuse/byhuse i 2-3 etager og etageboliger og service i 2-5 etager i den østlige halvdel. Afstand til centrum: 500 m.
  • Tasso Jørgensens grund på 108.500 kvm med beliggenhed i den centrale del af Hjallese. Ejes af Ejendomsselskaber og private. Maskinfabrikken Tasso har ligget på arealet i mange år, men har nu ryddet grunden for al bebyggelse. Grunden ligger midt i Hjallese, syd for Odense og meget tæt på universitetet.
  • GASA grund på 132.600 kvm mellem centrum og Odense Idrætspark., ca. 1 km. fra Odense centrum. Ejes af GASA.
  • Nordisk Tekstil grund på 21.490 kvm. Afstand til centrum: 1,5 km. Nordisk Tekstil ved Rugårdsvej er et tidligere industriområde, som ligger imellem de attraktive villakvarterer, Dæhnfeldts Villaby mod syd og Åløkkekvarteret mod øst. Ejerforhold: Privat.
  • COOP-Grunden, Østerbro på 55.020 kvm, ca. 1 km fra Odense centrum. Ejerforhold: COOP Invest. Grunden ligger i  den østlige del af Østerbro-kvarteret, der lige nu oplever en kraftig udvikling og er velegnet til lav, tæt boligbebyggelse, der vil supplere den nuværende bygningsstruktur.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligmarkedet i Odense
Odense gennemgår en særdeles positiv udvikling på flere fronter. Der er en stabil befolkningstilvækst på 1.500 indbyggere om året samt stigende boligpriser. Udbud og efterspørgsel på ejer- og lejeboliger. Prisudvikling og liggetider. Hvem køber og hvem lejer boliger? De bedste områder for boligbyggeri nu og i fremtiden og de mindre gode. Boliger i Odense centrum og i Havnen; og hvad med Højstrup, Gartnerbyen, Hjallese og Bolbro?

Sebastian Rasmussen , Indehaver, danbolig Odense - Tarup

10.00 140.000 kvm bolig i Gartnerbyen og Nye boliger i gamle slagtehuse
Gartnerbyen skal i de kommende år danne basis for en ny, grøn og centralt beliggende bydel med moderne boliger, caféer og erhverv. Det 135.000 kvm store område ligger i den vestlige del af Odense, hvor Gasa Group har blomsterproduktion indtil slutning af 2018. Det bliver Odenses aktuelt største byudviklingsprojekt. Udviklingen af området, som ejes af H. Skjøde Knudsen og PFA og ligger tæt ved den planlagte letbane, forventes afsluttet i 2026. H. Skjøde Knudsen er også udvikleren bag et andet spektakulært projekt i Odense, udviklingen af Odense Off. Slagtehuse, hvor gamle industriejendomme er blevet omdannet til moderne ungdomsboliger.

Allan Nielsen , Adm. direktør, H. Skjøde Knudsen

Allan Kronborg , Partner, H. Skjøde Knudsen

10.25 Renovering og nybyggeri af almene boliger for 3,7 milliarder
Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB er i gang med 6 fysiske helhedsplaner i Odense, hvor ca. 3.000 almene boliger totalrenoveres. Renoveringsprojekterne realiseres i de kommende år, og har en samlet anlægssum på ca. 3 milliarder kr. Derudover er FAB i gang med 9 nybyggerier i 5 fynske kommuner, hvoraf 4 er under opførelse og 5 i planlægningsfasen med forventet byggestart i 2019 og 2020. De 9 nybyggerier med i alt 400 boliger har en samlet anskaffelsessum på 735 millioner kr.
10.50 Karré 4 med 28.000 kvm bolig
Det såkaldte ”Karré 4”-projekt på Rugårdsvej 3 i Odense centrum er et nybyggeri med et etageareal på op til 28.000 kvm, hvilket svarer til godt 300 nye boliger. Udvikleren ønsker desuden at give mulighed for enkelte højhuse, hvoraf et enkelt må være op til 60 m højt.
11.15 Kaffepause
11.45 Ny boligstrategi og boligbehov
Odenses boligstrategi blev vedtaget af et enigt byråd i november 2017. Den nye strategi skal sikre koblingen mellem boligudviklingen og transformationen af byen. Hvad går strategien ud på og hvilke bebyggelsestyper prioriteres højest? Hvilke muligheder for boligudvikling er der i den såkaldte industriring rundt om Odense? Hvor stort er Odenses boligbehov og markedspotentiale? Byen som investeringscase.

Jane Jegind , By- og Kulturrådmand, Odense Kommune

12.10 Byen for Livet - demensbyen til 825 millioner kr
OK-Fonden vil i et tæt samarbejde med Odense Kommune bygge og drive ”Byen for livet” en demensbydel i Odense. Bydelen forventes at huse mellem 200-300 mennesker med demens. Den vil med sin størrelse og nytænkning, i både form og indhold, være den første af sin slags i Danmark. Budgettet er på 825 millioner og byggeriet forventes påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2022.

Paul Erik Weidemann , Adm. direktør , OK-Fonden

12.35 Udviklingen af Højstrupområdet med 60.000 kvm bolig
Forsvarets gamle øvelsesområde på 148.000 kvm er nu udlagt til boligbyggeri, både med etageboliger og rækkehuse, i alt 60.000 kvm bolig. Der bygges station til letbanen 500 m fra projektet. Tæt på ligger det rekreative Højstrup Øvelsesterræn på 2 milllioner kvm og den gamle æbleplantage op til Langesøstien der er blevet til urskov.
13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

danbolig Odense - Tarup

Sebastian Rasmussen

Dimension Design

Tonni H. Nymark
Uffe Bengaard

Exhausto A/S

Vagn Olsen

H. Skjøde Knudsen

Allan Kronborg

Odense Kommune

Jane Jegind

OK-Fonden

Paul Erik Weidemann

Skjøde Knudsen

Allan Nielsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her