ODENSE: de store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Planer og projekter 2021 - 2030

Odense fortsætter sin transformation til en dansk storby. Med en vækst på 1.600 indbyggere årligt er der grundlag for en massiv udvikling af boligbyggeriet, hvor målsætningen er opførelse af 10.000 lejligheder frem til 2028. Derudover er der et betydelig antal nye projekter omfattende udvikling af kontorer, hoteller, offentlige bygninger samt logistik og industri. De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, Østerbro, Vesterbro, Gasa-grunden, Dalum papirfabrik, Havnen, Falck-stationens grund, Rugårdsvej og Munkebjerg Park, City Campus, Tietgenbyen, Nyt OUH, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Hospitalsgrunden på Sdr. Boulevardog Cortex Park. Status og planerne for de enkelte byudviklingsprojekter. Hvor langt er forberedelserne til den evt. 2. etape af letbanen nået?

Morten Møller Iversen , Konstitueret adm. direktør, Odense Kommune

10.00 Udvikling af Dalum Papirfabrik for 1 milliard: Kommende udvikling

Dalum Papirfabrik i Odenses sydlige udkant lukkede i 2012, men nu skal det 243.000 kvm store område ved Odense Å udvikles til 79.000 kvm boliger og erhverv. Udviklingsprojektet ligger som nabo til Dalum Kloster og Den Fynske Landsby, tæt på togstationen Fruens Bøge samt butikker. Nyeste udvikling.

10.25 Omdannelse af Vollsmose fortsæter: 1.000 boliger rives ned, 1.600 opføres

Omdannelsen af Vollsmose fortsætter. I maj 2019 præsenterer Odense Kommune nye planer for udvikling af bydelen, omfattende bl.a. nedrivning af ca. 1.000 boliger. Transport- og Boligministeriet har godkendt den lovbestemte udviklingsplan for bydelen i september 2019. Foruden nedrivningen af 1.000 boliger forudsætter planen salg af arealer til private for opførelse af 1.600 nye private boliger og etablering af erhvervsarealer til kommunale og private formål.

Jens Pilholm , Direktør, Civica

10.50 Kaffepause
11.20 Karré 4 med 28.000 kvm bolig

Det såkaldte ”Karré 4”-projekt på Rugårdsvej 3 i Odense centrum er et nybyggeri med et etageareal på op til 28.000 kvm, hvilket svarer til godt 300 nye boliger. Udvikleren ønsker desuden at give mulighed for enkelte højhuse, hvoraf et enkelt må være op til 60 m højt.

11.45 Snestrup Have: seniorbofællesskab til 160 mennesker

Længere levetid, fremkomsten af en groppe formunde ældre og livsstilsændringer betyder, at der er en stigende efterspørgsel efter seniorbofællesskaber. I Snestrup Have planlægger en gruppe initiavtivtagere at etablere et seniorbofællesskab for 160 mennesker. Der skal ifl. planen opføres 156 boliger i Paarup, en bebyggelse på 14.300 kvm.

12.10 Skoler, børnehaver, vuggestuerog plejehjem skal renoveres for 1,8 milliarder kr.

Odense Byråd har indgået aftalen 'Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd'. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale områder og hele byen. Der er fortsat fokus på at udvikle bymidten fordelt over flere enkeltprojekter, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende.

De største udviklingsområder er: Thomas B. Thriges gade, Østerbro, Vesterbro, Gasa-grunden, Dalum papirfabrik, Havnen, Falck-stationens grund, Rugårdsvej og Munkebjerg Park, Tietgenbyen, Nyt OUH, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Hospitalsgrunden på Sdr. Boulevardog Cortex Park.

Hvad transportinfrastruktur angår, bliver letbanen byens rygrad, når den ifl. planen åbner i 2021.

De mange projekter og byens nye attraktivitet skal give 10.000 nye arbejdspladser frem til 2025. Og planen er desuden at opføre 10.000 boliger frem til 2028.

Bag denne udvikling er en vækst på 1.600 indbyggere årligt og byens evne til at tiltrække investeringer fra virksomheder, ikke mindst de højteknologiske inden for IT og robotteknologi mm.

Byens Ejendom vurderer, at der sammenlagt investeres i alt 52 milliarder i perioden 2017 til 2025 i Odense både privat og offentligt, primært i centrum og i den sydlige del af byen.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. april 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: First Hotel GrandFirst Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense CDeltagere

Civica

Jens Pilholm

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

msd@ekj.dk

ERIK Arkitekter

Jonas Petersen
Suna Madsen
Vagn Borlund

Exhausto, Salg DK

Morten Hesselballe

Junckers Industrier A/S

John Holdgaard

Odense Kommune

Morten Møller Iversen

RGS Nordic A/S

Henrik Linsted Nielsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her